Museumtuin: Mogelijk relikten Bogaardenklooster

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2010 | Gewijzigd op: 19-03-2010
- foto hier boven: In deze hoek [langszij de Mortel] in de tuin aan de achterzijde van het Noordbrabants Museum en van het voormalige Rijksarchief in de Waterstraat zijn de archeologene nog steeds bezig.
-Kaart rechts boven: Het is een deel van het voormalige Jezuitenklooster met bakkerij, leeszaal, binnenplaats [arcola] en ziekenzaal [infirmara].
Deze vertrekken bevinden zich op de detailkaart rechts boven in de rechterbovenhoek.

foto © paul kriele, 20 januari 2010.

De  rechts afgebeelde kaart is van 1649 maar laat nog de originele kloosterbebouwing van voor de inval door Frederik Hendrik zien.Op deze foto's staan Leon Dentener, Jorrit Horssen en Dick Meulendijk de bakkerij in te tekenen. Links onderin de foto rechts boven de arcola, ofwel open plaats met een afvoergootje
Foto hierboven: links van de tekentafel -in gebogen vorm langs de meetlat - de open haard en daarvoor het oventje.
Mogelijk dat de open haard, die ouder is dan het oventje, dateert van het Bogaardenklooster waarvan de broeders nog voor de Jezuïeten hier gesetteld waren.

foto's © paul kriele,18 maart 2010

De datering: het oventje is jonger dan de open haard die nu is blootgelegd. Dat klein oventje dat in de bakkerij stond, dateert uit de tijd van de Jezuïeten dus van rond 1620.
Maar de open haard die er achter ligt is van een erg vroege periode : 1400-1500 en kan volgens Sjaak Mooren verwant zijn met de Bogaarden die op deze plek een klooster hadden. Dat blijkt ook uit de naam Oud Bogaardenstraatje, waar langs een ander team onderzoek doet.
Maar nu neemt Mooren nog aan dat er een drietal huisjes op dit terrein hebben gestaan die gescheiden zijn door een smal straatje en de twee andere door een zooi, dat is een goot tussen twee huizen uit de tijd dat er nog geen afvoerpijpen en watergoten bestonden. De huisjes dateren uit de 15e/16e eeuw.

Detail van de rechter foto uit de linker onderhoek. 
Het betreft de arcola ofwel binnenplaats, die ligt naast de bakkerij en de leeszaal. Het afvoergootje is een straatgootje, want het bevindt zich op een open plaats. Dat gootje gaat  van links boven - langs de schoenen van archeoloog Mooren - met een knik naar rechts.


foto © paul kriele,18 maart 2010.
Infermeria [ziekenzaal] bovenin rechts naast de overkluisde Binnendieze. Daaronder de bakkerij, waar de archeologen staan en onderaan de binnenplaats met afvoergootje.
foto's © paul kriele, 18 maart 2010.
 

 


Terug naar boven