Opzet naar nieuw museumkwartier met NbM en SM's

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2003 | Gewijzigd op: 26-03-2010
Donderdag 25 september 2003/14.30 uur- hebben de gemeente [in de persoon van wethouder Roderick van de Mortel] en de Provincie Noord-Brabant [gedeputeerde W. Luijendijk] een intentieverklaring getekend bedoeld om tot een gezamenlijke bouw-ontwikkeling van een Museum voor Hedendaagse Kunst met het Noordbrabants Museum te komen.

Enige maanden terug was - naast een begroot bedrag - reeds voor de straten binnen Verwers-, Water-, Mortel en Beurdsestraat gekozen. Ook was door de Gemeenteraad vastgelegd, dat er een maximale synergie tussen beide musea moet ontstaan. Als laatste van vier uitgangspunten is dan vandaag de intentieverklaring ondertekend.

De bedoeling is dat, na studies over ruimte, locatie en juridische aspecten, er in december 2003 een programma van eisen op tafel ligt. Dat dient vervolgens voor een bouwplan van een aaneengesloten of uit aparte delen bestaand Museumkwartier. Gemeente en Provincie hadden elk al ongeveer 11 miljoen euro voor het Nbm, resp. een nieuw Museum Het Kruithuis gereserveerd.

Twee situaties van een mogelijke aanbouw bij het Noordbrabants Museum tbv het Museum voor Hedendaagse Kunst. 
Vooraan de flats op de Zuidwal met daarachter de Mortel en de inkijk op de musuemtuin Rechts  de uitbreiding van het  NbM aan de Beurdsestraat.
nieuwbouw NbM en SM aan zijde Mortel.[rechts] In rood nieuw SM's.