Nieuwe argumenten tegen museumplannen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2010
Ingang van de parkeergarage onder de uitbreiding van het NbM aan de zijde Weversplaats. Rechts er naast drie van de zes aanpalende woningen. Voorplein van het Noordbrabant Museum, dat bij het oude blijf,t maar er komt wel een riantere entreehal in het  'paleis' door het uitbreken van een muur in de hal.

foto © paul kriele, 22 septembr 2008.

De strijd tegen de museumplannen is nog niet gestreden. Bewoners van de Mortelkazerne [VVE] verschenen in de persoon van  Tony de Groot op de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van woensdag 14 april 2010. De toekomst van het huidige KPN-gebouw in de Prins Bernhardstraat kwam op die zitting in één keer in beeld.
Sprekend over een museumkwartier zou je kunnen verwachten dat de gemeente zo'n toekomstproject opgenomen heeft in het bestemmingsplan binnenstad, laat staan in een visie op het museumkwartier...  .
Nog een misser, aldus de Groot,  is dat er gesold wordt met de inpandige parkeergarage onder de museumuitbreiding. De ingang is gesitueerd aan de Weversplaats.
De uitbreiding van het Noordbrabants Museum hoort onder de supervisie van de provincie als eigenaresse. Maar die doet de garage met circa 30-40 plaatsen in de verkoop. Echter het bod dat de Gemeente als kandidaat-koper daarop uitbracht werd te laag bevonden, dus moet de provincie op zoek naar een andere gegadigde. De garage moet, gezien de investering, wel commercieel geëxploiteerd gaan worden. Maar als die garage niet rendabel te maken is, hangt er opnieuw een blok aan het been van dit miljoenenproject.
Zo stapelen zich nog steeds problemen rond dit project op.

'Er is ook nog veel gegoochel met cijfers,' zegt Tony De Groot. 'Daar gaat ook ons hoger beroep over. In die procedure bij de Raad van State verwacht De Groot dat over de hiaten in de bouwvergunningin juli 2010 meer duidelijkheid komt. Als die Raad de ruimtelijke onderbouwing niet voldoende vindt en de gemeente haar huiswerk moet overmaken, dan zijn de poppen aan het dansen. Maar De Groot zegt het nog sterker: 'Dan is het einde oefening'.
De gemeente stoeit ook nog steeds met het bouwoppervlak dat door een ruimtelijke misberekening van de ambtenaren van 1600 m² naar 1150 m²  moet worden teruggebracht.
Het kan allemaal nog meevallen hoe de samenstelling van het nieuwe College wordt. Met Toon van Bussel van Rosmalens Belang als nieuwe, vijfde, wethouder, is er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht.  Maar oh wee, wanneer een kleinere partij als Bosch Belang, de PPV of Trots aansluit.,.. .'

Terug naar boven