Info-avond over bouw in museumkwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2010 | Gewijzigd op: 11-05-2010

De gemeente,  Provincie en de aannemer beleggen op 26 mei 2010 's avonds in het Bestuurscentrum een info-avond over de aanstaande verbouw van het Noordbrabants Museum en de nieuwbouw van het SM's in de museumtuin,die op 1 juli 2010 aanvangt.

Omwonenden en andere belangstellenden krijgen gevens over het bouwtraject, de routes van het werkverkeer, aanspreekpunt bij overlast tijdens de bouw en info over het afsluiten van wegen en aspecten van afval en parkeren.

-Boven: Dagelijks rijden vrachtwagens van een speciaal vervoersbedrijf af en aan naar de achteringang aan de Mortel. Daar  worden veel kunststukken, die twee jaar niet tentoongesteld kunnen worden, ingeladenen en naar collegae-musea overgebracht.

-Rechts: De eerste bouwmaterialen voor de uitbreiding van het NbM gaan over het dak van de voormalige rijks -en provinciegebouwen in de Waterstraat heen naar de binnentuin.


foto's © paul kriele, 7 en 11 mei 2010.

Fasering
De eerste fase omvat het graven van een diepe kuil voor de kelderverdiepingvan het SM's aan de zijde Mortel [tuin NbM] en voor een parkeergarage onder de nieuwbouw van het NbM zijde Beurdsestraat, De parkeergarage is bestemd voor 50 auto's. Gebruikers zijn de bewoners van de zes nieuwe woningen in de Beurdsestraat en Weversplaats die aan hangen aan de museumuitbreiding en voor het personeel van het Museum. Pas eind 2011 komt de nieuwbouw boven de grond in het zicht.