Weg vrij voor nieuwbouw musea

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2010
Al anderhalf jaar geleden duidden grondboringen op de aanstaande uitbreiding van het  NbM aan de zijde Beurdsestraat.
In het afgelopen jaar werd daar ook archeologisch onderzoek gedaan.

foto © paul kriele, 7 oktober 2009. [l] en 5 janauri 2010
Ook in de museumtuin aan de zijde van de Mortel begon in januari 2010 archeologisch onderzoek en werden twee gedempte Binnendiezetakken blootgelegd en kwamen enkele waardevolle vondsten uit afvalputten van het Jezuïetenklooster  te voorschijn. 

De uitbreiding van het Noordbrabants Museum aan de zijde Beurdsestraat en de nieuwbouw van het SM's aan de zijde Mortel kunnen doorgaan. Gisteren heeft de Raad van State ook het laatste traject in deze beroepsprocedure tegen de bouwvergunningen en tegen de bomenkap [kastanjeboom] verworpen. De Vereniging van Eigenaren van de Mortelkazerne [procedureel gezien inklusief die van Stichting Boom en Bosch]  was de laatste in deze omvangrijke en in opspraak geraakte bouwprocedure waarin de gemeente een rekenfout maakte.
Ook de onwrikbare houding van de Provincie en de gemeente om de 140 jaar oude kastanjeboom in de museumtuin niet in het bouwproces op te willen nemen [architect Henket was daar weerbarstig in] was een opvallend detail en niet meer recht te zetten detail van dit project.

De 30 m hoge witte paardenkastanje nabij de Mortelkazerne die niet in het bouwplan [coordor]  kon worden opgenomen.
Op 14 juni 2010 is zijn laatste dag..

foto © paul kriele, 7 oktober 2009.