Bijna afronding opgravingen Museumtuin

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2010 | Gewijzigd op: 21-06-2010
-De archeologen zijn nu [medio juni 2010] op het meest zuidelijke puntje van de kloostertuin aangekomen. Die tuin is met een muur [middenin de foto]
afgescheiden van de burgerhuizen die dan volgen. 
Rechts van die muur is, aan de vloerindeling te zien, een klein huisje uit de 16e eeuw blootgelegd. zie hieronder.
-In de afvalkuilen van het klooster zitten volgens Sjaak Mooren merendeels botten en aardewerk. Eerder troffen de onderzoekers er toch wat aparte botjes aan van bijzondere gevogelte zoals een patrijs, waaruit bleek dat de paters best een luxe maaltijd kregen voorgeschoteld...

foto © paul kriele,16 juni 2010.

De archeologen, die nu op het meest zuidelijke puntje van de kloostertuin bezig zijn, gaan nog het 16e eeuws huisje dat deze week werd blootgelegd, onderzoeken. Er bevindt zich een merkwaardige bakstenen constructie in de vloer, waarvan nog niet duidelijk is waartoe die diende. 
Deze maand willen de archeologen nog de geul van de Binnediezeloop die dwars door de tuin liep, maar in de 15e eeuw werd gedempt, onderzoeken. Op 1 juli 2010 is hier hun laatste werkdag.
In de oude delen van de tuin stond het Bogaardenklooster, later -tot  globaal 1629- is daar het Jezuïetenkloster voor in de plaats gekomen.
In de week van 14-19 juni 2010 werd in de meest zuid-westelijke afvalkuil nog een fluitje, een vrouwenfiguur te paard voorstellend, opgegraven.
Donderdag 17 juni 2010 zijn de archeologen  -onder wie Sem Peters en Sjaak Mooren- bezig op een terrein buiten de kloostertuin gelegen. Daar stond o.a. een 16e eeuws huisje met erg kleine kamertjes en een smalle gang. Merkwaardig daarin is de bakstenen constructie [zie foto rechts], waarvan men de functie nog niet heeft kunnen achterhalen.
Sjaak Mooren vermoedt dat -gezien de asresten die over de fundering lag- het huisje in de 17e eeuw is afgebrand.
Het gat verwijst naar een open wc, maar er bevinden zich ook asresten op. Toch concluderen Peters en Mooren niet dat het een bakoven was. En wc is ook niet waarschijnlijk, want de vloerkeien zijn aan alle kanten uitgesleten en niet alleen daar waar de voeten horen te staan.

foto's © paul kriele, 17 juni 2010.

Mooren die er op wijst dat de Binnendiezegeul nog moet worden uitgegraven, heeft al eerde in de afvalputten van de Bogaarden leer [schoenresten] en messcheden, naast enkele pelgrimsinsignes en uiteraard  botresten aangetroffen.
Deze spullen dateren uit de periode 1500-1600. Waardevol daaruit waren de drinkglazen en distileerkolven
Specifieker vindt de archeoloog een stukje speelgoed dat hij beschrijft met een fluitje, vrouw op paard voorstellend en kostbare kacheloventegels, zoals die op Duitse en Zwitserse kachelovers zaten.

Terug naar boven