Museumaanwinst met Antoniuspaneel

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2004 Het Noordbrabants Museum heeft van het Centraal Museum in Utrecht een - bijna permanente - bruikleen gekregen, voorstellend De Kwellingen van de H. Antonius. Dat is een paneel [25 x 22 cm], dat in 1830 werd gevonden bij de afbraak van de stadswal in Utrecht en in bezit kwam van het Utrechts Museum.
Het schilderij met een houten lijst die dateert uit de tijd van Jeroen Bosch is afkomstig uit de leefperiode van Bosch, maar waarschijnlijk van een navolger of tijdgenoot. Jeroen Bosch beeldde vaak deze heilige die mens en dier beschermde tegen ziekten, af. Toeval is dat Jeroens geboortehuis op Markt 29,  'In Sinte Anthonis' heet.

De 'Kwellingen van de H. Antonius' afkomstig uit een Utrechts klooster en door het Centraal Museum aan het Bossche museum in bruikleen gegeven.

Vaak werden vier eeuwen geleden schilderijen die godsdienstige voorstellingen bevatten, verstopt of door de religieuzen die na 1629 niet meer binnen de stad mochten verblijven, meegenomen.