Verwerping laatste bezwaren Museumkwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2010 | Gewijzigd op: 03-09-2010
De Hoger Beroepszaken ingediend door de VVE Mortelkazerne zijn op 1 september 2010 door de Raad van State verworpen.

Er waren bezwaren geuit tegen 1.niet onderbouwde afwijking van het bestemmingsplan dan ter plaatse geldt [groter bouwvolume] en 2.dat de motivatie voor die afwijking daarbij ontbrak en 3. tegen de nieuwe bestemming van de kantoren van het oude Rijksarchief.
4. Bovendien brachten de bezwaarmakers uiteenlopende aspecten in aangaande de bebouwing [volgens hen zou een goede ruimtelijke onderbouwing ontbreken], parkeerplaats voorzieningen [hier zou ook de motivatie voor voldoende parkeerplaatsen ontbreken en zou er geen verkeersonderzoek zijn gedaan]. Doordat de gemeente streeft naar een autoluwe binnnenstad, vervallen die parkeerplaatsbezwaren, zo blijkt uit de uitspraak in hoger beroep. 
-En omtrent het bezwaar tegen ‘harde’ horeca in het uitgebreide Noordbrabants Museum: de Hoogste Bestuursrechter spreekt ook die bezwaren tegen, evenals dat de gemeente de overlast van die horeca niet zou hebben erkend.
-Wat betreft die bouwvolume-overschrijding, het ontbreken van een motivatie en de inpassing van het plan in de omgeving, zegt de bestuursrechter dat de rechtbank daarin een grote mate van vrijheid heeft. Inzake die overschreiding hoeft ze- bij een gegrondverklaring- niet per se zelf een voorlopige voorziening te treffen. De gemeente heeft aangetoond dat het plan wel in de omgeving past en geen inbreuk maakt op de leefomgeving. 
-Wat de financiële haalbaarheid van het plan aangaat: ook hierin spreekt de bestuursrechter de bezwaren dat die haalbaarheid ‘te weinig zou zijn aangetoond’ tegen.
Door die uitspraak is het bouwplan in het Museumkwartier onherroepelijk verklaard.

Tot slot loopt er nog beroepsprocedure van de twee Bomenstichtingen, te weten de landelijke Bomenstichting en de Bossche Bomenstichting Boom & Bosch, tegen de kapvergunning.