Hoger Beroep tegen bomenkap verworpen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2010
Links: De dreigende kap van de 40 meter hoge paardenkastanje langszij de Mortel riep nog de meeste commotie op.
Boven rechts:  In de tuin zijn intussen een kleine 50 bomen geveld. Vooraan de plek van het nieuwe SM's.
Zicht op de rode beuk en magnolia middenin de tuin.

foto © frank donders, 5 mei 2009 en 5 juli 2010.
 

Het hoger beroep bij de Raad van State, tegen de vergunningverlning van de bomenkap in de museumtuin en langszij het Oud Bogaardenstraatje en in de Beurdsestraat is donderdag 30 september 2010 door de hoogste bestuursrechter verworpen.
De bewoners van de Mortelkazerne  [Vereniging van Eigenaren/VVE ] en de Stichting Boom & Bosch hadden tegen de uitspraak van 17 november 2009 over de vergunningverlening hoger beroep aangetekend .
Het ging om 46 bomen en 1 paardenkastanje in de tuin, 4 linden in het Oud Bogaardenstraatje en 6 platanen, 1 esdoorn en 2 acacia's in de Beurdsestraat.
De rechter vindt dat het belang van de nieuwbouw zwaarder weegt dan het behoud van de bomen. De gemeente heeft dat belang wel degelijk afgewogen en er zijn ook alternatieven aangedragen en het bouwplan is aangepast om zoveel en zo goed mogelijk bestaande bomen te sparen. Die elementen hadden de bezwaarmakers juist bekritiseerd.