Expo Broedertwist rond Belgische Opstand

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-09-2005 Op 23 september 2005 heeft  de burgemeester van Leuven, Louis Tobback met een kanonschot van de Bossche Dienst Doende schutterij [Halve Kompagnie Artillerie] op het voorplein van het Noordbrabants Museum de expositie Broedertwist geopend. De expo laat de erfenis zien van de Tiendaagse Veldtocht en alle verhalen die daar omheen hangen.

Bij deze ceremonie waren Belgische [stads-]bestuurders en Brabants en Bossche bestuurders samen gekomen in de voormalige Statenzaal aan de Verwersstraat. Daar werden ook drie aria’s uit de opera La Muette de Portici, die op 28 augustus 1830 in Brussel werd opgevoerd. De aria ‘Amour sacré de la Patrie’ [waarin de Marsallaise herkenbaar is] en die door de sopraan Anja van Engeland en de pianist Jef Smits ten gehore werd gebracht, was de aanleiding van de Belgische Opstand.

Op het voorplein van het Noordbrabants Museum was, voorafgaand aan de opening, de Halve Kompagnie der Dienstdoende Schutterij aangetreden. Aan weerszijden van de ingang stond een lid van de Marechaussee uit Maastricht. foto's © paul kriele, 23 september 2005.
 
De Leden van de Halve Kompagnie der Bossche Schutterij op het voorplein van Noordbrabantsmuseum. De Bosschenaren zijn herkenbaar aan de gekruiste kanonnen op hun shako. Boven: De Maastrichtse wachten aan weerszijden van het Museum. Het zijn leden van de Zaandamse schutterij.

foto's © gerard monté, 23 september 2005.
 

Rede van de Burgemeester van Leuven Tobback  
Tobback haalde feiten aan waaruit bleek, dat de opstand een vergissing is geweest. Dat hebben in die tijd ook Gentse, Antwerpse en andere Belgische deskundigen geuit. Erger is dat door die opstand vele Belgische intellectuelen verhuisden naar Amsterdam, waar zij hebben bijgedragen aan de Amsterdamse Gouden Eeuw. Bij de VOC bezaten juist- de van origine- zuiderlingen het kapitaal, aldus de Bourgondiër Tobback. De Leuvense burgemeester betreurde het, dat in de 1e Wereldoorlog zijn stad aanzienlijk is platgegooid tezamen met de universiteit [s]bibliotheek. Bij een Verenigd Koninkrijk [met Luxemburg en België] was er waarschijnlijk helemaal geen 1e Wereldoorlog uitgebroken!
Tobback prees de samenstellers van de expo die dit feit uit de geschiedenis nog eens in de belangstelling hebben geplaatst. Hoe weinig is er bij Belgen en Nederlanders bekend over hun geschiedenis. Politici zouden ook beter de actuele Belgische –politieke - zaken kunnen inzien wanneer ze de aspecten rond 1830 weten, aldus Tobback, die hoopte dat de discussie erover nog eens oplaait. 

De Vlaamse schrijver/ publicist Geert van Distendael. De genodigden, onder wie bestuurders uit de stad Leuven en Bossche politici, Louis Tobback, de burgemeester van Leuven, zit 3e van rechts. Daar zal- aansluitend aan Den Bosch- volgend voorjaar ook de expositie te zien zijn.
Wethouder Jetty Eugster [4e van rechts].
De zaal met genodigden onder wie op de eerste rij Jan van Laarhoven, directeur NbM en -in uniform- de plaatsmajoor van de Bossche schutterij Bert Weijers.

Rechts: De vertolking door de sopraan Anja van Engeland van 3 fragmenten uit de opera 'La Muette de Portici' waarvan 'Amour sacré de La Patrie'de dat aanleiding was door de opstand der Belgen.

foto's © paul kriele en gerard monté, 23 september 2005.

De Leuvense burgemeester inspecteert de Halve Compagnie Artillerie der Dienst Doende Schutterij.  foto's © paul kriele, 23 september 2005.
 
Genodigden op het voorplein van het Noordbrabants Museum in afwachting van het kanonschot. Op de rechterfoto links vooraan oud-wethouder Guus Paanakker en oud-burgemeester Don Burgers.
 

De expositie Broedertwist is tot en met 8 januari 2006 in het Noordbrabants Museum [met katalogus] te zien en vanaf 3 februari 2006 in de Predikherenkerk in Leuven. © paul kriele

Bezoek aan de expo Broedertwist 

Entree van de expositie en Tobback voor het protret van Koning Willem I en rechts de zaal over Willem I. 

foto's © gerard monté, 23 september 2005.
 
-Boven: Monument van de Citadel van Antwerpen.
-Rechts boven: idden vitrine over De Merode.
-Rechts: de triomf van Van Roosendorp, vitrine met militaire voorwerpen.

Rechts: De overdracht van het vaandel door de prins aan de commandant der Bossche schutterij Lightenveld op 24 juli 1831. [Schilderij dateert van circa 1839].

Onder: Terwijl onder het toeziend oog van de burgemeester Tobback van Leuven en de Bossche schutterij het kanon gereedmaakt  spreekt Tobback met majoor Toine Bogaert .

-foto's © gerard monté, 23 september 2005.
 

Terug naar boven