Eerste vloer gestort van uitbreiding Brabants Museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2011 Vandaag vrijdag 18 maart 2011 werd van de onderste vloer van de uitbreiding van het Noordbrabants Museum in de Beurdsestraat de eerste vloer gestort.  Betonwagens van Nieuwpoort reden vanaf 0.700 uur af en af aan om op één dag  tonnen beton in de -met ijzeren vlechtwerk gewapende - vloer van de in aanbouw zijnde parkeergarage te storten.

Boven en links: Tientallen betonwagens van Nieuwpoort hebben op vrijdag 18 maart 2011 tonnen beton gestort op de onderste vloer van de museumuitbreiding in de Beurdsestraat.
Daarvoor werd een speciale hefkraan ingezet
.

'foto's © paul kriele, 18 maart 2011.
 
Via een artikelenreeks impressie van de sloop en nieuwbouw van het Noordbrabants Museum.
Fotoreportage van de werkzaamheden aan de zijde Beurdsestraat.

Het werk van de 'Uitbreiding Noordbrabants Museum' begon maandag 13 september 2010 daadwerkelijk - met draglines en slopers - aan de zijde Beurdsestraat. Aansluitend aan 'de vleugel van Quist' komt de uitbreiding voor musuemzalen technische ruimte, depot, de expeditie en de parkeergarage voor circa 30 auto's en dan nog eens zes woningen langszij de Beurdsestraat.

Bericht 15 maart kijk in de bouwput vanaf bouwkeet


Inkijk in de bouwput vanaf de bouwkeet die in de Zuid-Westelijke hoek van het bouwterrein staat. foto's © paul kriele, 15 maart 2011.
Bericht 13 maart  2011 nog eens de bouwput met de opkomende liftschacht.

In de zuid-westelijke hoek [onderin de foto] van de parkeergaragevloer is de liftschacht gesitueerd.
foto © paul kriele, 13 maart  2011.

Bericht 8 maart 2011: IJzeren vlechtwerk voor grondfundering

Begin maart 2011werd voor de onderste vloer van de parkeergarage het ijzeren vlechtwerk aangebracht. foto's © paul kriele, 8 maart 2011.
Bericht 1 maart 2011  .Kraan vast in  boom


foto's © paul kriele, 1 maart 2011. Een kraan van Van de Bogaart raakte dinsdagmiddag 1 maart 2011 met zijn arm vast in een van de bomen langs de straat.
situatie diepe, nu geheel uitgegraven bouwput  20 februari 2011/11.30 uur.
In februari 2011 werd de bodem gedraineerd om het regenwater af te kunnen voeren. Zoals eerder gemeld was er in eerste instantie een gellaag, die het grondwater moet tegen houden, aangebracht.
Pas na de drainage kan met de feitelijke fundering voor de parkeergarage worden begonnen.De inmiddels leeggegraven bouwput gezien vanaf de bovenste verdieping van een stadswoning aan de Beurdsestraat.
Links in de hoek komt een nog diepere laag, omdat daar de lift is gesitueerd.** 
Met dank aan Jaap, Irma en Eva
!

foto's © paul kriele, 20 februari 2011/11.30 uur
**ziue foto;'s hier meteneodner

Aanleg liftschacht 25 februari 2011.
In de meest zuid-westelijke hoek van het bouwterrein is de liftschacht gesitueerd. Daar werden in de week van 21 -26 februari ijzeren rasters voor de betonnen wanden en de vloer gemonteerd. De situatie close genomen
foto's © paul kriele, 25 februari 2011.

Situatie van de bijna uitgegraven bouwput op 20 februari 2011/10.30 uur. Foto's van de grond af genomen.


 
Met specifiek materieel is intussen de bouwput bijna uitgegraven, klaar voor de bouw van de onderste laag van de parkeergarage. foto's © paul kriele, 20 februari 2011/10.30 uur
sitiuatie diepe nog niet geheel uitgegraven bouwput 17 februari 2011


Mannenen materieel lijken op Legofiguren in een dergelijke diepe bouwput.
foto's © paul kriele, 17 februari 2011.
Uitgraven bouwput: In de week van 15-19 februari 2011 werd de bouwput uitgegraven, ofwel klaargemaakt om daadwerkelijk met de aanleg van de parkeergarage te kunnen beginnen.
Met draglines, kleine graafmachines en een verlengde kraan werd opnieuw het bouwzand uit de bouwput afgevoerd. Dat moest dus uitgekiend gebeuren vanwege de dwarsliggende steunbuizen die de wanden stabiliseren.

desituatie 15 februari 2011

Rechts: overzicht van het bouwterrein aam de Beurdsestraat. Daarboven de bouwput voor de parkeergarage. De betonnen wanden worden door ijzeren buizen gestut.
Middenin ligt nog een berg zand dat momenteel [week 14 tot 19 februari 2011 weggegraven
wordt. [foto's hieronder]

foto's © paul kriele, 15 februari 2011.

Een verlengde kraan van Ermers uit Nuland graaft het zand uit de bouwgeul en een dragline [onderin rechts] schaart het zand op een hoop.

Meest Noordelijk gelegen deel van het bouwterrein
Op de Noordelijke punt van het bouwterrein -langszij het Oud Bogaardenstraatje - wordt momenteel [week 15-19 februari 2011]  door Hylkema funderingen beton gestort van de Brabantse betoncentrale.

foto's © paul kriele, 15 februari 2011.
situatie januari 2011
Intussen is met betonlagen en injectie de bescherming tegen het opkomend grondwater gerealieerd
De bouwkuil is klaar voor de feitelijk aanleg van de eerste funderingen. Daartoe moest eerst nog de grond weer uit de kuil worden weggegraven.
In januari is een casco met buizen en profielen gemaakt aan de rand en dwars over de bouwkuil.

De grond wordt weer uit de bouwkuil weggegraven en de eerste profielen en buizen worden gepaatst voor de aanleg van de werkelijke fundering van in dit geval de parkeergarage en later rechts van de museumzalen en depot.
foto's © paul kriele, 27 [boven] en 28 januari 2011.

situatie december 2010
De bouwkuil is klaar, het weghalen van vulzand is begonnen ter voorbereiding van het storten van de eerste betonnen bouwvloer.

De beschermvloer tegen het grondwater is ingespoten. Nu kan het tijdelijk vulzand er weer uit.
Daarna kan het beton storten voor de eerste bouwlaag beginnen.

foto © paul kriele, 7 januari 2011.

situatie november 2010: Bronbemaling door de firma Bergmans
De firma Bergmans is begin november 2010  overtollig  water uit de bouwput aan het wegpompen. foto's © pau kriele,11 november 2010.

situatie 28 oktober aanleg fundering parkeergarage

De ingreep zoals die ook langszij de Mortel in de bouwkuil van h et Sm's gebeurde,  wordt ook hier toegepast. Een gel wordt via slangen om het beton in de grond gespoten ter bescherming tegen het grondwater. De fima's GPS Boor & Jet voor de garage en Conrad
drilling equipment  voor de sloop.

foto's © paul kriele, 28 oktober 2010.

situatie 28 oktober 2010 op vleugel 'Quist 2'
Van dag tot dag verdwijnt er wel weer iets van de Quist 2 bouw uit de jaren1983/1984. foto's © paul kriele, 28 oktober 2010.

situatie 26 oktober 2010 stand van zaken sloop

Directeur Noordbrabants Museum Charles de Mooij komt onregelmatig de sloop bekijken.
Rechts liggen de grijpers van de zgn. heimachine die graaft en tegelijk cement in de bouwgleuf spuit

foto's © paul kriele, 26 oktober 2010.

Uitleg directeur Charles de Mooij
Met royale armbewegingen licht Charles de Mooij de nieuwbouw aan de Beurdsestraat/ Oud Bogaardenstraatje toe.

Gezien vanaf de Beurdsestraatzijde legt de bouwpastoor de situatie uit:  Vooraan, langs de straat, is een vijfhoekige zaal gepland. Daar achter komt meer zuidelijk- richting Weversplaats - de parkeergarage, waarvoor het bouwkader al is gelegd. Dat zand waarmee die kuil werd dichtgegooid, wordt dadelijk weer uitgegraven om de echte funderingswanden te plaatsen.
Recht voor ons -wat verdiept - is een donkere [zonder ramen] zaal gepland voor exposities van oude kwetsbare landkaarten die tevens dienst gaat doen als audiozaal. Er bovenop heeft architect Henket het museumdepot bedacht. Aangrenzend aan de Quist 2-vleugel die nu deels gesloopt wordt, komen drie zalen.
Een daarvan, de zaal met Brabantse geschiedenis is - in oppervlakte [800 m] - vier keer zo groot als de Statenzaal. De meeste doorgangen vanuit de nieuwbouw van 1984 naar die zalen zijn al gemaakt.
Kijk,ik hoef bij de bewoners van de Mortelkazerne niet aan te komen met dit project. Voor hen geeft het op dit moment een ontzettende herrie. Maar je moet eens kijken, staks als het klaar is, wat voor een prachtig gebouw hier komt te staan.
SM's was aan Beurdsestraat gepland
Het lag voor de hand om het SM's aan de Beurdsestraat te vestigen en de uitbreiding van het Noordbrabants Museum in de museumtuin, op de plek van de zgn. fase 3 van 1985.. Daar was in de plannen van Quist begin jaren '80 al rekening mee gehouden. Maar in goed overleg met de architect besloten de twee musea, de provincie en de gemeente om de uitbreiding van het Noordbrabants Museum aan het Beurdseplein te realiseren en de nieuwbouw van het SM\\\'s aan De Mortel. Daar zijn alle drie partijen zeer content mee.

Later [27-10-2010] toegevoegde opnamen van de zijde Mortel, waar het SM's komt.

De Zuidhoek van het -voor het SM's niewubouwterrein -aan de Mortel. In de hoek de Quist 2 vleugel waar ook sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

foto's © paul kriele, 27 oktober 2010.

Op de pagina SM's staat de rest van de reportage nieuwbouw SM's.

sitiuatie 26 oktober 2010 Beurdsestraatzijde

-Rechts: de heimachine van Wedam, die door Holtrop afgevoerd gaat worden en de 'messen/grijpers' die op de grond liggen.

-Boven: Overzicht van sloop bouw 1984/'Quist 2'.
foto's © paul kriele, 26 oktober 2010.

situatie 26 oktober 2010 afvoeren heimachine en cementsilo
 
 Dinsdag 26 oktober 2010 zijn de heimachine Wedam en de cementsilo voor de nieuwbouw SM's en de uitbreiding NbM door Holtrop/ vdVlist afgevoerd.  De Weversplaats aan-en afvoerweg voor de diepladers, heimachines, draglines en ander materieel.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2010.

situatie 22 oktober 2010
Zicht op de toekomstige uitbreiding van het Noordbrabants Museum aan de Beurdsestraat. De slopers concentreren zich nog steeds op de Quistvleugel van 1984. foto's © paul kriele, 22 oktober 2010.

situatie 18 oktober 2010
Momenteel wordt in de uitbreiding van1985 het energieblok gesloopt. Dat kost wat meer tijd en energie... Rechts boven: Het deel waar het energieblok [elektro en cv] van het Noordbrabants Museum was ondergebracht.  
Zicht op het complex vanaf de flat Zuidwal. foto's © paul kriele, 18 oktober 2010.

situatie 12 oktober 2010
Er wordt [vanaf september 2010] nog steeds hard gewerkt aan de ontmanteling van de nieuwbouw van het Noordbrabants Museum van 1985. De vleugel van Quist sluit straks aan op de uitbreiding van het museum aan de Beurdsestraat.

foto © paul kriele, 12 oktober 2010.
 

Detail van de vleugels van architect Quist uit 1984.
Links -niet zichtbaar - de Mortelkazerne, rechts het Oud Bogaardenstraatje.
Close up van de vleugel nieuwbouw NbM van 1984 met 'Quist 2' , die grotendeels uitgepeld wordt.

foto's © paul kriele, 12 oktober 2010.
Punt waar vandaan  de fotograaf dit plaatje schiet: de Zuidwalflat. Met doorkijk langszijde Mortelkazerne en rechts de vleugels van Quist van het Noordbrabants Museum.  Op de achtergrond de gebouwen aan de Waterstraat. Achter die gebouwen komt het nieuwe SM's te staan, langszij de Mortel.

situatie 7 oktober 2010
De archeologen van de BAAC maken van de gelegenheid gebruik nog even een onderzoek te doen. Op de bouwplaats komen weer de contouren van de water-en beerputten tevoorschijn. Vanaf de verdiepingen stort een draglinemachinist het puin naar beneden.
Achter de sloop de Mortelkazerne.
foto's © paul kriele, 7 oktober 2010.

situatie 1 oktober 2010
Beton heien dmv speciale vocht/cementcombinatie voor de uitbreiding aan de Beurdsestraat.
Na afloop wordt telkens de mond van de machine afgespoeld om het harden van het cement te voorkomen.

foto's © paul kriele, 1 oktober 2010

Rechts en boven: Het bouwterrein aan de Beurdsestraat. Achterin haaks daarop de Verwersstraat en in de verte de St.Jan.
Hierboven: Bouwterrein met de vleugels van Quist die deels worden  gesloopt. Vooraan de bouw-en directieketen.

foto's © paul kriele, 1 oktober 2010.


situatie 29 september 2010
-De heimachine van Weman, die dienst heeft gedaan in de museumtuin voor het nieuwe SM's, verhuisde 29 september 2010 naar de Beurdsestraat.
-Onder: De Quistvleugels bij avond
.

foto's © paul kriele, 29 september  2010/ 9.00 uur en 19.45 uur
.

situatie 27 september 2010 inkijk in de niewbouw 1984, de zgn. Quist 2
Delen van de vleugel van Quist [1985] worden gesloopt, maar het profiel blijft grotendeels bestaan. Op de achtergrond de Mortelkazerne. Op de voorgrond het terrein voor de uitbreiding voor het museum.
In de zijwand van de Quistvleugel worden profielen gezaagd die straks als doorgang naar de uitbreidin gaan dienen. foto's © paul kriele, 27 september 2010.


situatie 23 september2010
De sloop  van de Quist-2 vleugel door sloopbedrijf M. Heezen gaat onverminderd voort.
Inkijk in de vleugel van Quist-2 die grotendeels wordt verwijderd. Hij dateert van1984/1985.

foto's © paul kriele,  23 september 2010.


situatie 16 septmeber 2010
M. Heezen uit Eindhoven en de Helmondsne schroothandel zijn maandag 15 september 2010 gestart met de sloop van de nieuwbouw van het Noordbrabants Museum van 1985.

Inmiddels is door M. Heezen begonnen met de sloop van de uitbreiding van het museum uit de medio jaren tachtig. Inkijk[vanaf de Beurdsestraat]  in de zalen [vleugel van architect Quist] van de nieuwbouwfase 2 in 1984/1985.

foto's © paul kriele, 16 september 2010.

sitiuatie 13 september 2010
Vanmorgen, maandag 13 september 2010,  is dan werkelijk met draglines en slopers het project 'Uitbreiding Noordbrabants Museum zichtbaar gestart.
In de Beurdsestraat/Weversplaats, achter 'de vleugel van Quist', komt de uitbreiding en zes woningen.

De gedeeltelijke sloop van 'de vleugel van Quist' [2e bouwfase van 1985 is begonnen. De bouwkuil was al eerder gegraven en weer dicht gestort met zand.
foto's © paul kriele, 13 september 2010/11.30 uur.
 
  Bouwterrein aande Beurdsestraat/Weversplaats.
Op de achtergond de nieuwbouw van het NbM gedateerd van 1985.
foto's © paul kriele, 13 september 2010/16.00 uur.
   


Terug naar boven