Museumzalen SM's en Brabantsmuseum komen in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-07-2011 De uitbreiding van het Noordbrabants museum komt nu al boven de grond [de parkeergarage is ruwweg klaar]  en de  eerste contouren van de museumzalen, het depot en de technische ruimten zijn zichtbaar. Evenals de plaats van de aanleunhuizen.
Het SM's in de museumtuin vordert ook al tot op de eerste verdieping, waar ook de museumzalen zijn gesitueerd. Bijgaand enkele close-up foto's vanaf dak Zuidwalflat 12-57 genomen.

Dit is -in close-up - de nieuwste grote museumzaal gezien vanaf dak Flat Zuidwal 12/57. Deze zaal grenst aan het Oud Bogaardenstraatje en de Beurdsestraat. Zicht op de bouwplaats. Achterin het Oud Bogaardenstraatje. Foto genomen vanaf dak Zuidwalflat 12/57.Op de achtergrond de achterzijde van de gevelrij  in de Verwersstraat zuidzijde.

Op bovenstaande [met de rechter] foto's is -vóór het grote witte vlak- ook de plaats te zien waar twee van de zes aanleunhuizen komen te staan.

In close-up de bouw aan de achterzijde van het Brabants Museum, bij de vleugel van Quist, gezien langszij de Mortelkazerne vanaf dak flat Zuidwal 12/57.
Achterin is ook de bouw van het SM's met de museumzaal op de eerste etage te zien.
De meeste westelijke bouw van het Noordbrabants Museum nabij de Mortelkazerne en ver achterin het SM's.
foto's © paul kriele, 12 juli 2011.


Werkbezoek Commissaris der Koningig Wim van de Donk en GS-lid Bert Pauli aan museumkwartier  dd. 5 juli 2011.
[Het bezoek is overigens zelf niet vastgelegd]
Dinsdagmorgen  5 juli 2011 hebben de Commissaris der Koningin Wim van de Donk en het lid van Gedeputeerde Staten [Bestuur+Economie] Bert Pauli het museumkwartier bezocht. Bij een rondwandeling olv museumdirecteur Charles de Mooij hebben zij de bouwvorderingen in de museumtuin, langszij de Mortel en in de Beurdsestraat/Weversplaats gade geslagen. Dat bezoek gebeurde onder supervisie van Wil Ummels, die namens de provincie als eigenaar/opdrachtgever de rechtspersoon is van dit project.*

Zicht opde bouwput, die nu gedicht is door de gereed gekomen parkeergarage die een automatische bediening krijgt. Op het rechter vlak komen drie, feitelijk vier aanleunhuizen te staan.  De zijde Beurdsestraat met rechts de vleugel van Quist [1984] behorend bij het Brabants Museum. op de voorgrond zijn twee aanleunhuizen gepland die op het dak van de parkeergarage r[linker lichte deel] rusten.
-Links: De zijde langszij het Oud Bogaardenstraatje.
In deze meest Noord-Oostelijke hoek van het complex zijn de nieuwe museumzalen voorzien. 
-Onder: Het gezelschap provinciebestuurders bracht ook een bezoek aan het nieuwe SM's in de museumtuin, zijde Mortelsteeg.
-Onder links: De museumzaal van het SM's op de eerste etage en  een stukje inkijk van een kleine expeditieingang.
-Rechts onder de Mortel, waarlangs het nieuwe SM's is gesitueerd.
foto's © paul kriele, 5 juli 2011.

De bouw vordert gestaag. Er was even last van het winterweer niet zo zeer door de vorst, maar meer van wateroverlast. Maar de storm heeft ons geen schade opgeleverd,' zegt een van de hoofdaanvoerders. Van Spaandonk spreekt van ''een complex  verhaal'. 'Eigenlijk zijn het vier bouwprojecten: te weten het  SM's, de uitbreiding van het Brabants Museum, de renovatie en herinrichting van dat museum en de panden in de Waterstraat die - na een restauratie- aan hun nieuwe bestemming werden aangepast.
'Het is complex doordat je bouwt op een postzegel,' aldus de uitvoerder. 'Je kunt nergens iets kwijt. Alle aanvoer moet direct geplaatst worden. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel spannend. Het blijft een boeiend project, dat allemaal heel mooi op onze cv komt te staan...', aldus een glunderende Van Spaandonk.

De hoofduitvoerder blijft ook positief over de planning, maar kijkt ook graag uit naar de bouwvakvakantie. Die begint op het eind van week 29. Vrijdag 22 juli 2011 is de laatste werkdag vóór de zomer. Gedurende de weken, 30, 31 en 31, gaan we  plat, zegt een bouwtrotse Van Spaandonk.

Ook werden de gebouwen in de Waterstraat bezocht, waar het Brabants Erfgoedhuis en de kantoren voor het SM's en het Noordbrabants Museum zijn ingricht.
-Boven en links: De voormalige Griffiegebouwen  in de Waterstraat, die inmiddels zijn gerestaureerd.
-Links de trappenhal en de raampartij boven de ingang
.

foto's © paul kriele, 27 mei 2011 en archief Bastion Oranje. 

Huizenblokje bij nieuw binnenstadspleintje
Aan de zijde Weversplaats aangrenzend aan een nieuw in te richten pleintje zijn drie huizen gepland, elk met 4 verdiepingen waarvan de bovenste terugvalt ten behoeve van een dakterras. Aan de andere zijde, de Beurdsestraat, zijn op de fundamenten van de museumuitbreiding ook drie aanleunhuizen gepland. Feitelijk staan hier staks twee huizen omdat het derde huist  juist de hoekwoning vormt met de Weversplaats.

Links en links boven: De locatie van de drie huizen aan de zijde Weversplaats. Ze liggen op het nieuw in te richten pleintje [voorgrond]
Links achter de rode slangen, is het meest westelijke huis bovenop de automatische autolift gesitueerd.
Het vierde huis is gezien vanaf de Beurdsestraat feitelijk het derde hoekhuis. Maar vanaf de Weversplaats gezien het vierde huis.
Boven: De zijde Beurdsestraat. Links bij de schutting is de plek waar de twee andere aanleunhuizen komen.

foto's © paul kriele, 5 juli 2011.


* Opdrachtgever
In het bouwreglement heeft de Volkel Wesselsgroep iov de provincie een notitie laten openemen
dat het verboden is foto's van personen te publiceren. 
Het was een werkbezoek van Gedeputeerde Staten met directeuren van de provincie.


Terug naar boven