Gescheiden parkeergarages Brabants Museum en omwonenden

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2012 | Gewijzigd op: 16-08-2012
Voor de nieuwe musea, Noordbrabants en het SM's, komen gescheiden parkeerplekken c.q. laad-, c.q. losruimten. Dat is mede voor de veiligheid van de museale objecten gedaan [verzekering..].

Het Noordbrabants Museum krijgt tezamen met het SM's een aparte expeditie-ingang aan de Weversplaats.
Eenmaal binnen rijden de wagens met museale stukken, door naar de depots van het SM's, of naar die van het Noordbrabants Museum. Naast die expeditie-ingang komt  de ingang voor de twaalf omwonenden en een deel van het museumpersoneel [18] .

-Boven: De grote ruime ingang voor de museumstukken van beider musea aan de Weversplaats. Rechtdoor naar het SM's en rechts af naar de depots van het Brabants Museum.
foto's © paul kriele, 17 juli 2012.
-Boven: Weversplaats, de toegangen links voor de museumstukken en rechts voor de omwonenden en een deel van het museumpersoneel.

Opvallend is dat de parkeeringang voor het museumpersoneel en de zes omwonenden inpandig is aan het eerste huis - Weversplaats nummer 7- van de aanpalende nieuwbouw tegen de museumuitbreiding. Links daarnaast zit dus de expeditie-ingang voor de musea.
Aan de afwerking van de twee garages wordt nog gewerkt. Rechts de elektrisch te bedienen garage voor particulieren en medewerkers van het museum. foto's © paul kriele,16 augustus  2012

Zie ook het aritekel 'Museumoplevering nabij' artikel dd. 12 juni 2012.