Weversplaats: Opgravingen bij te kappen boom bij Brabants Museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-07-2012 | Gewijzigd op: 24-07-2012
Nagekomen bericht dd. 23 juli 2012: Nieuwe boom komend najaar
Pas in het najaar zal de vervangende boom die voor de te kappen plataan komt te staan, worden geplant.
Situatie van maandagmiddag
23 juli 2012/13.45 uur
De machinist van de graagfmachine Tom van Aannemersbedrijf Barten, heeft intussen een kuil gegraven voor de nieuw te planten plataan die een paar meter Noord-Oostelijk komt te staan van de oude boom.

-Boven: De situatie maandagmiddag 23 juli 2012 met links de te kappen plataan en rechts onder de nieuwe kuil waar diens vervanger komt.
-Rechts: Vooraan de nieuwe boomkuil en achterin zichtbaar de linkse van de twee garagedeuren naar de parkeergarage onder het Noordbrabantsmuseum. Deze is voor particulieren en museummedewerkers.
-Rechts  boven: De maandag 23 juli gegraven kuil voor een nieuwe boom.

foto's © paul kriele, 23 juli 2012/13.45 uur.

De archceologen van de BAAC werden bij het graven geconfronteerd met een tamelijk dikke muur uit het begin van het bestaan van de stad. Archeoloog Ingrid Cleijne verbaast zich er nog steeds over dat er toen al -buiten de eerste stadsmuur [circa 1220] -sprake was van bewoning c.q. ambachten, zoals eerder op dit terrien werd aangetroffen. 
Het betreft, zoals onderzoek uitwijst, een muur van een woning uit de 14e eeuw. Dat er tussen 1318-1320 een tweede stadsmuur rond wat nu de binnenstad is, kwam duidt er op dat er ook langs de Beurden [Beurdsestraat] woningbouw kwam omdat men zich daar toen ook veilig kon voelen.

Bericht van maandagmorgen 23 juli2012/11.00 uur Opgravingen langszij Weversplaats ivm te kappen plataan.
Archeologen van de BAAC hebben maandag 23 juli 2012 opgravingen verricht aan de Weversplaats, waar de uitbreiding van het  Noordbrabants Museum- bijna - wordt opgeleverd. Er moet een boom verplaatst worden.
Ingrid Cleijne en Frans van Nuenen werken er met de machinist Tom die de graafmachine bedient.
In de grond zouden mogelijk nog resten van oude bebouwing zitten, maar Cleijne schat de hoop daarop erg klein. Ze komen wel leidingen en dergelijke tegen.
Aanleiding van deze opgraving is het verplaatsen van een plataan, die in de weg staat voor de toegang naar de parkeergarage voor vrachtwagens.  Er wordt een paar meters oostelijk een nieuwe -volwassen- boom geplant, zoals we berichtten. Zie artikel dd. 28 mei 2012 Alsnog kappen plataan

Rechts archeoloog/veld technicus Frans van Nuenen en middenin archeoloog Ingrid Cleijne bij de kuil waar mogelijk funderingen zitten van oude huizen.
foto's © paul kriele, 23 juli 2102.
  Machinist Tom op de graafmachine van Aannemersbedrijf Barten.
Links naast de graafmachine staat de te kappen plataan.


Terug naar boven