Eerste claims door nieuwbouw Musea

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2013 | Gewijzigd op: 15-04-2013
VVE van de Mortelkazerne zet procedure van schadeclaims door.  bericht van 15  april 2013.

De VVE van  de Mortelkazerne aan de Weversplaats verzoekt bewoners, waar eventuele bouwschade ten gevolge van de nieuwbouw en uitbreiding van het Noordbrabants Museum nog niet werd onderzocht, dit alsnog te melden. De VVE zet deze stap nadat zij een offerte voor contra-expertise heeft ontvangen. Tot nu toe was er maar één bewoner in wiens appartement tegeltjes los zijn gaan zitten. Deze man ontving  € 100 euro van het Bredase onderzoeksbureua Exact.
Exact is een onafhankelijk bureau dat door de aannemer werd ingeschakeld.
Pas als dit vervolgtraject van een inventarisatie van schades is afgerond, overweegt de VVE ook andere appartementen in deze procedure te gaan betrekken.
Maar men dient eerst de kosten van de contra-expertise te betalen à € 100.

Bericht van 8 maart 2013  Eerste schadeclaims door nieuwbouw Noordbrabants Museum in procedure.
Bewoners van de Mortelkazerne aan de Weversplaats zeggen schade te hebben opgelopen door de bouw van de musea bij hen in de buurt: het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum. Maar tot nu heeft slechts een van hen bij de aannemer De Bonth van Hulten* een schadepost ingediend vanwege drie gebroken tegeltjes.
De schades, die andere bewoners zeggen te hebben betreffen: scheuren in het pand en vloeren die verzakt zijn. Maar daarover is nog geen procedure gestart. 

*Aannemer
V
olkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling is de moedermaatschappij van de twee aannemers die  in juli 2010 aan het project begonnen, aldus woordvoerder Rameijer. De aannemerscombinatie De Bonth van Hulten en Stam + De Koning Bouw bv, zijn de zelfstandige uitvoerders. Maar zij werken onder de paraplu van  VolkerWessels. 
Claims kunnen, volgens die  woordvoerder, niet bij de aannemer, maar bij Exact bv in Breda zijn ingediend. Dit -onafhankelijk-  bureau heeft de inspecties uitgevoerd, de schade vastgesteld en als zodanig vergoed.

De toegangen tot de appartementen van de voormalige Mortelkazerne liggen aan de Weversplaats. Het gebouw is nauw grenzend aan het nieuwe SM's [achterin de foto] en rechts is de uitbreiding van het Noordbrabants Museum nabij gekomen.

foto © paul kriele, 18 maart 2013.

De eerste, maar tot nu toe ook de enige die een vergoeding ontving was de eigenaar van een appartement in deze  voormalige kazerne. In zijn appartement waren drie tegeltjes in de badkamer gebroken. Daar werd € 100 voor vergoed, aldus meldt ons een van de bestuursleden, Peter van den Broek van de VVE Mortelkazerne. 'Niet eerder zeuren,' zei de aannemer, die overigens betwijfelde of de schade door de bouw van het SM's of de uitbreiding van het Brabants Museum was opgelopen. 'Maar goed, dan praten we er verder niet over.'
Op die manier werd er onder deze claim een streep gezet.

Dit verhaal voorleggend aan de woordvoerder van VolkerWessels zegt zich in deze lezing niet te herkennen. Allereerst  kan er geen sprake zijn van 'een aannemer' als het oom claims gaat.   Het brueau Exact is ingehuurd om de zaak in de Mortel te inspecteren. Dus alleen Exat zou hierover informatie hebben kunnen verstrekken, zegt Rameijer.

De scheur op de Noordkop van de Mortelkazerne loopt van boven naar beneden
.

foto's © paul kriele, 18 maart 2013.

Maar groter en ingrijpender is de schade aan het gebouw, met name op de Noordkop van de kazerne.
Daar loopt een scheur vanaf de dakrand tot aan de grond. De bewoners zeggen dat de scheur door de bouw is ontstaan, of in ieder geval daardoor vergroot geraakt. De aannemer liet Exact Expertise bv in Breda van najaar 2010 [aanvang bouw] tot december 2012 een onderzoek instellen. Aan de hand van dat rapport zegt de aannemer, dat er al een scheur zat.  'Het is gewoon dat een gebouw werkt. Dat zijn normale dingen.' Daarmee werd die claim afgewezen.
Exact bv heef overigens maar bij tien bewoners een onderzoek kunnen instellen, doordat de twee keer dat er werd aangebeld, de meesten niet thuis gaven, aldus Van den Broek.

Reactie van VolkerWessels
Woordvoerder Gjalt Rameijer zegt de opdracht voor een onderzoek, voorafgaand en na afloop van de bouw, aan een onafhankelijk ! bureau te hebben gegeven.  Bij die twee keer gaven een aantal bewoners geen gehoor, of waren niet thuis.
Circa 10 woningen zijn daarbij dus niet bezocht. Bij einde bouw is alsnog gevraagd wie schade had. Deze adressen zijn door Exact nadien bezocht.
Woordvoerder Rameijer: Hoe Exact  werkt  valt buiten onze verantwoordelijkheid. Wanneer de bewoners daar commentaar of klachten over hebben, dan horen ze hun beklag bij Exact in te dienen.
Met andere woorden de verantwoordelijkheid van die inspecties ligt dus bij het Bredase Exact bv.

Ook geeft  Rameijer aan, dat er al met al geen enkele claim is afgewezen, hoewel het artikel min of meer die suggestie wekt. 

Contra-expertise

Het bestuur van de VVE Mortelkazerne overweegt een contra-expertise te laten uitvoeren. Maar ten eerste kost dat een hoop geld en mocht het rapport aangeven dat de claim terecht is, dan moet er nog bij de aannemer een procedure worden gevolgd. Dat kostenplaatje zal, na een bestuursvergadering, met de bewoners worden doorgesproken. 'Is het de inspanning en de moeite waard?',  zegt bestuurslid Peter van de Broek .
Terug naar boven