Brabants Museum zet H. Barbara in vitrine Beurdsestraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2013 | Gewijzigd op: 30-05-2013

Aan de zijde Beurdsestraat heeft het Noordbrabants Museum in een vitrine een beeld van de H. Barbara geplaatst.
Dat is niet toevallig want nog geen 100 meter verderop stond eeuwen geleden de Barbarakapel, gewijd aan een heilige die patrones was van de brandweerlieden, telegrafisten, dakdekkers en klokkengieters.
Barbara, de dochter van een heiden, maar katholiek geworden, beschermt volgens de legenden tegen brand, de bliksem en een plotselinge dood.
Op dat terrein, langszij de Beurdsestraat en de verdwenen Kemelsharenhoek is in 2007 nog archeologisch onderzoek verricht .
zie artikel 'Fundering Barbarakapel blootgelegd'  dd. 22 oktober 2008.

Het beeld in de vitrine van Het Noordbrabants Museum aan de Beurdsestraat.  De H. Barbara staat vaak afgebeeld met een toren als eenbverwijzing naar de opsluiting door haar vader in een toren.
Detail: de toren bevat drie ramen die duiden op de H. Drievuldigheid die de heilige Barbara aanbad.

H.Barbara, een vergeten beschermheilige tegen brand en lichtflitsen. Deze middel eeuwse heilige die nog lang in Limburg werd vereerd, is de patrones van brandweerlieden, klokkengieters en dakdekkers.


foto's © paul kriele, 26 en 27 mei 2013.

Barbara werd door haar vader Dioscurus afsgechermd tegen wereldlijke geneugten en gebruiken, zoals het openbaar baden en van mannen die achter haar aanzaten. Dioscurus pleegde geregeld geweld tegen haar, waardoor ze verwondingen opliep. Maar de wonden genazen steeds de nacht erop. Door haar overgang naar het katholieke geloof werd ze opgesloten in een toren.
Maar er kwam een eind aan haar leven toen haar vader haar onthoofde. Tegelijkertijd trof de bliksem de dader dodelijk.