Sloopverzoek museum/ ministeriŽle actie bomenkap

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-12-2008 | Gewijzigd op: 07-12-2008
Ministriële oproep tegen bomenkap

Minister Verburg van Natuurbeheer deed aan de burgers een oproep om alert te zijn op het kappen van bomen. Verburg 'Bij het  signaleren van  een bomenkap,  moet men  naar de gemeente stappen [..]  met de vraag of de kap nodig is en of er nieuw groen voor in de plaats komt' , aldus Verburg.
Ook de gemeenten kregen een dwingend advies  om meer aandacht besteden aan groen. Gemeenten mogen er wat het aantal bomen betreft nooit op achteruitgaan.  'Eén boom compenseert de fijnstof-uitstoot van 3000 autokilometers',  zei minister Verburg in 'Vroege Vogels' zondagmorgen 7 december 2008 bij de VARA.
Toevallig of niet, maar maandag j.l deed Judith Hendrickx van Groen Links eenzelfde oproep, maar dan in kleinschaliger-lokaal-  verband [commissievergadering].

Museum doet aanvraag bomenkap en  sloopverzoek
Het NoordbrabantsMuseum doet deze week een aanvraag om overbodige aanbouwen en gebouwen van haar museum te mogen slopen tbv de uitbreiding.
Dat betreft bouwsels langs de Mortel en de Waterstraat [inpandig] en bij het Oud Bogaardenstraatje [Quistvleugel], waaronder een trafohuisje, de Orangerie en de tuinmuur.

Zo groen is/was de omgeving van het Museum. Het parkeerterrein aan de Beurdsestraat met zicht op de bomen in de tuin van het Noordbrabants Museum wordt veel minder groen. Daar gaan 61 bomen tegen de grond.
Links is nog net de uitbreiding van Quist te zien die ook verdwijnt tbv een nieuwe vleugel voor het museum.
Langs de Beurdsestraat en Oud Bogaardenstraatje verdwijnen 13 bomen.


foto © paul kriele, 19 juli 2007.
 

De stichting Boom & Bosch is een 'handtekeningenactie' begonnen voor het behoud van de 61 bomen rond het Noordbrabantsmuseum. Daar worden in de tuin 48 bomen, waaronder de 30 meter hoge ‘monumentale’ paardenkastanje gekapt voor de nieuwbouw SM’s en voor de uitbreiding van het museum aan de zijde van de Beurdsestraat, waar ook nog eens 13 bomen weg ‘moeten’. De gemeente weet steeds weer een uitzondering te maken om alsnog 'die oudjes' te kappen,' zegt Helmus Boons. Zo brengt ze de ene keer zwaarwegende redenen vanuit economisch oogpunt of om veiligheidsredenen in...  Een monumentale boom mag so wie so niet worden gekapt. Maar de plaatselijke verordening is niet kloppend, stelt Boons. Daarom wil  de stichting  voor dat behoud een juridische bescherming regelen.
Groen Links is niet tegen de bouw van het SM's en de uitbreiding van het NbM. De fractie staat ook achter het voorstel dat  Judith Hendrickx maandag 1 december 2008 in de raadscommissie gaat indienen. Hendrickx dient  een voorstel in om tot een beleidsplan te komen voor 'bomen & groen'.

De actie om bij B&W een gemotiveerd ! bezwaarschrift in te dienen loopt tot 4 januari 2009.
Voor een bezwaarschriftformulier en /of de toelichting erbij, kunt u zich wenden tot de stichting helmusboons@versatel.nl


Terug naar boven