Vincent van Gogh in januari in Brabants Museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2013 | Gewijzigd op: 20-12-2013
Op zaterdag 18 januari 2014 opent Het Noordbrabants Museum na een grootscheepse renovatie zijn grootste zaal 'Het Verhaal van Brabant', waarin onder meer negen schilderijen van Vincent van Gogh, waaronder ook bekende werken uit eigen bezit van het museum.

-Rechts: Pastorie in Nuenen 1885.
-Boven: Zelfportret Vincent. Parijs, 1886

De Van Gogh tentoonstelling in de grootste en nieuw te openen zaal van het museum, is de meest uitvoerige presentatie met originele werken die tot op heden in Brabant aan Van Gogh is gewijd. Behalve het Parijse Zelfportret met pijp uit 1886 [langdurig bruikleen], gaat het om werken uit zijn Brabantse periode: boerenwoningen, voorstellingen uit het boerenleven, geschilderde boerenkoppen, een stilleven, maar ook een schilderij van de pastorie te Nuenen. Dat laatste werk – uit een particuliere verzameling – toont de woning van zijn ouders waar Van Gogh in december 1883 bij introk en de uitbouw die hem tot half mei 1884 als atelier heeft

Op de wand worden grote afbeeldingen uit zijn Brabantse en Franse periode geprojecteerd. Ook citaten uit zijn brieven laten zien hoezeer hij was verbonden was en bleef met Brabant.