Museum Slager slaat nieuwe weg in

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2014 | Gewijzigd op: 24-12-2014
Museum Slager slaat een nieuwe weg in. Eerstens is er een ingrijpende bestuursmutatie en tweedens zal voortaan niet alleen werken van telgen uit de Slagerfamilie tentoon gesteld worden, maar ook kunst van landelijk bekende kunstenaars. Dat begint al in vanaf 18 november, wanneer - tot mei volgend jaar -werken van Anton Heyboer worden geëxposeerd. Dat is 'an sich' al een bijzonderheid.

Achteraf kwamen we tot de ontdekking dat de Heyboerexpositie volgt uit de nauwe betrokkenheid van Ronnie Gerschtanowitz  bij Heyboer, als  bestuurslid van de Anton HeyboerFoudation.. ..
Overigens maakt Gerschtanowitz, die het aspect communicatie in zijn portefeuille had,  geen deel meer uit van het bestuur van de Stichting Museum Slager,dat op 17 december 2014 werd geïnstalleerd.

Zie artikel Nieuw bestuur Museum Slager  dd. 18 december 2014
De stappen zijn in een nieuw beleidsplan vastgelegd. 
De bestuursmutaties worden in december 2014 bekend gemaakt, wanneer waarnemend voorzitter [voorheen voorzitter] Jos van Erp het bestuurshamertje overdraagt aan mr.  Ed Wagemakers [*1947]. Naast de Bossche Wagemakers, voorheen Eerste Kamerlid en advocaat van beroep, nemen ook mr. Pia Lindeman [*1944] voormalig rechter aan het Bossche gerechtshof] en Ad de Bruin [*1948], voorheen De Bossche Omroep] zitting in het bestuur.

Bijzonder zijn de omwentelingen aangezien Hein en Suze Bergé-Slager e.e.a. hebben vastgelegd en traditioneel ook  daaraan werd vastgehouden.
Het Museum Slager dat in enkele -eigendoms-panden is gehuisvest in de Choorstraat, waarvan Suze en Hein Bergé-Slager notarieel vastlegden dat die nooit uit de stichting Museum Slager mogen worden afgestaan/ verkocht
.

foto © paul kriele, 26 mei 2010.

Zie ook artikel Tweespalt in Museum Slagerbestuur van 25 februari 2013  met onder meer de alinea's:

1. Hoogtepunt van de intriges is het vertrek van mr. Herman Haarhuis, die, na de dood van Hein Bergé en daarop, na het stoppen van Len de Klerk, de voorzittershamer van de stichting Museum Slager hanteert, met strakke hand en met een nieuwe visie, die blijkbaar niet bij iedereen aanslaat.
2.  In ieder geval neemt de huidige penningmeester Jos van Erp , van wie sommigen zeggen dat ie er te lang zit, in ieder geval het langst … , nu waarnemend voorzitter is geworden.
Ronnie Gerstanowitch en Ad Teulings zijn, naast secretaris Ernest Kuijper, aangebleven.
Het is wel opvallend dat- na het bewind [..] van Hein en Suze Bergé–Slager er onrust in het huis aan de Choorstraat heerst.

>>Actueel: Overigens zijn Gerschtanowitz enTeulings inmiddels ook uit het bestuur getreden.

Terug naar boven