Nieuw bestuur Slagermuseum ge´nstalleerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2014 | Gewijzigd op: 04-06-2015
Zoals eerder bericht * heeft het Museum Slager een nieuw bestuur**. Na allerlei verwikkelingen en een moeizame periode over de juiste beleidskeuze, is op woensdag 17 december 2014 een nieuw bestuur geïnstalleerd.
De nieuwe voorzitter is mr. dr. Ed  Wagemakers, die Jos van Erp opvolgt, die interim-voorzitter was en nog als lid [tentoonstellingscommissie] tot voorjaar 2015 aan blijft. Van Erp was al bij het museum vanaf 1998 betrokken.

-Achtergronden van de mutaties zijn het bestuur  op een niveau van acht leden te brengen. Dat bestuur is aangesteld voor - wat officieel- de Stichting P.M. Slager, eigenaar en exploitant van Museum Slager, is.

-Ook was het doel om het bestuur van de 'Stichting Vrienden van Museum Slager', na een renovatie, op sterkte te brengen.
De renovatie vond plaats tussen 1 september 2009 en 1 april 2010. Daarna traden drie bestuursleden af.

-Het nieuwe bestuur streeft er ook naar de professionaliteit te verbeteren en het beheer te versterken.

Dat gaat zij doen door de organisatie uit te breiden, bijv. door het aantrekken van nieuwe gastvrouwen c.q. heren en van vrijwilligers die zijn geschoold op HBO-niveau, afgestudeerd in Museologie en op universiteitsniveau als Kunsthistoricus.Het bestuur heeft uitdrukkelijk voor een hernieuwde kwaliteitsslag gekozen. De Tentoonstellingscommissie zal hierop de planning maken. Dat betekent dat er naast het tonen van de reguliere [Slager-] collectie ook wisselexpo's zullen komen, bijv. Heyboer.... . .
Dankzij de renovatie gaan er ook andere activiteiten op kunst- en cultuurgebied plaatsvinden, zoals de jaarlijkse zomermanifestatie, de “Boulevard”; “Kamerklanken” en “November Music”. Er staat het bestuur ook uitbreiding op dit gebied, voor ogen.

Tot slot : Museum Slager is officieel een  trouwlocatie geworden. Ook is er de mogelijkheid ruimte te huren voor recepties en ontvangsten. Met name bedrijven kunnen zich hierdoor onderscheiden.
De gevelrij in
de Choorstraat van Museum Slager.

foto © paul kriele, 26 mei 2010.

** Bestuurssamenstelling 17 december 2014:
• Mr. Ed Wagemakers, voorzitter [advocaat en onder meer voormalig gemeenteraadslid  en voormalig lid Provinciale Staten en van de Eerste Kamer] 
• Jhr. Mr. Ernest de Kuyper, secretaris [oud-notaris in Vught[
• Ad Tuerlings, penningmeester  [hoofd Kredietafdeling Van Lanschot]
• Mr. Jos. F.M. van Erp, bestuurslid [voormalig advocaat]
• Hans Bosmans [voorheen uitbater/eigenaar cafe 't Pumpke]
•Gérard A.J. Ubink [ voorheen manager in de projectontwikkeling]
• Mr. Pia Lindeman-Verhaar [galeriehoudster en voormalig kantonrechter]
Ad de Bruijn, speciaal gericht op de communicatie [voormalig directeur De Bossche Omroep]

Berichtgeving Slagermuseum
Voor de reeks eerdere berichten over Museum Slager, ga naar de startpagina van Bastion Oranje en type in het vakje Zoekfunctie:   Slager.

Terug naar boven