Nieuw bestuur gooit Museum Slager open

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-06-2015 | Gewijzigd op: 20-09-2017
Het nieuwe bestuur van Museum Slager, dat najaar 2014 werd geïnstalleerd, gaat het deftige, stoffige en oubollige karakter van het Museum opzij zetten. Onder de zakelijk ingestelde Hans Bosmans en onder de eigentijdse visie van collega-bestuurslid Pia Lindeman slaat het bestuur de weg in van een meer open beleid dat gericht is op de toekomst. Toekomstgericht is een mooi woord, maar daarmee duiden zij bijv. aan met het betrekken van de jeugd bij de exposities en ontvangsten en het verbreden van de marketing naar een breder publiek. Dus niet meer specifiek op de Bosschenaren.
Maar ook het zakelijke aspect komt onder hen beter tot zijn recht dan onder het voorgaande –conservatieve- bestuur dat geheel leunde op subsidies, laat zakenman Bosmans blijken.

Markant bewijs van een zakelijker aanpak is de expositie ‘Stille Getuigen’, die vanaf 16 juni 2015 loopt. Onder dat thema geven kunstenaars hun blik, vrij resp. hun ervaring op / met het leegstaand appartement van de Slagers naast het museum nr.14]. *zietoelichting

-Links: Twee leden van het nieuwe bestuur van de Stichting Museum Slager: Pia Lindeman en Hans Bosmans. Ze staan voor de kleine pandjes in de Choorstraat, 8,10 en 12, die zich links van het museum op nummer 16 bevinden.
-Choorstraat nummer 16, de oude ingang van Museum Slager. Links er naast op nummer 14, het oude appartement in Art Decostijl dat na een grondige opknapbeurt en restauratie wordt verhuurd.
Het past bij de nieuwe eigentidse en meer zakelijke  visie van het bestuur.

foto's © paul kriele, 14 juni 2015.

Vergane glorie
Dat appartement, dat in 1903 aanpalend aan de NV Anno1838 Mij tot Brandverzekering voor het Koningrijk Nederland, voor de directeur werd gebouwd, zal na de komende expositie ‘Stille Getuigen* in de oude Art Deco-stijl met respect voor de historische details, worden opgeknapt en gerestaureerd.
Tot die details behoort de kamer en suite met de erker waar de zon door de glas in loodramen nog kleur geeft aan het stoffige interieur. De salon en de huiskamer zijn gescheiden door schuifdeuren met verfijnde sloten in het sluitwerk. Die verfijning toont zich ook in de gestuukte plafonds. Maar deze details tonen van de andere kant ook de vergane rijkdom van de verzekeringsbank. In de hal gaat een houten draaitrap met wederom smeedwerk afgezet, naar de zolderverdieping, waar de meidenkamers [personeel] zijn ingedeeld.


 
De drie kunstenaars Tina vanderwerf, Marieke Busser en Patricia Smits hebben met hun visie en kunstinbreng een indruk gegeven over het interieur van het leegstaand appartement op Choorstraat 14, dat in de verhuur gaat
.

Op de foto's met de klok mee: Keuken met schouw en grantieten aanrecht en granieten vloer, kamerensuite met erker en glas in loodramen en trappenportaal met ballustrade en lichtvenster.foto's © paul kriele, 14 juni 2015


 

Nieuw beleidsplan
Met veel enthousiasme en getuigend van hun betrokkenheid bij het intieme museum vertellen Pia Lindeman en Hans Bosmans over die aanpak van het nieuwe bestuur dat onder leiding staat van voorzitter Ed Wagemakers*.
In dat beleid vormt de doelbewuste aandacht voor de jeugd een speerpunt. De jeugd zal intensiever bij het museum worden betrokken. Bij bezoeken en ontvangsten zullen zij met toepasselijke leukigheden -aansluitend op hun leefwereld - worden ontvangen.
We willen af van een deftig museum, zegt Lindeman. Komend najaar sluit Museum Slager aan op het Erfgoedthema dat specifiek gericht is op de jeugd. Maar onder verbreding van de doelgroep wordt ook verstaan dat niet alleen Den Bosch of de Bosschenaar in de marketingopzet zijn inbegrepen.
Een opener aanpak en een meer zakelijk beleid vormen de trefwoorden van een nieuw team dat Museum Slager leiding geeft.
Ze markeren het beleidsplan dat mede door Pia Lindeman opgesteld wordt en komend najaar zal verschijnen.

*Ed Wagemakers is intussen -2017- opgevolgd door Peter Berlijn.

Expositie 'Stille Getuigen' zie ook Museum Slager
Museum Slager in ’s-Hertogenbosch renoveert haar bovenverdieping. Voor deze gelegenheid vroeg zij drie hedendaagse kunstenaars de monumentale ruimte in beeld te brengen voordat zij voor altijd verandert. De verlaten kamers vormen stille getuigen van vroeger tijden. Wat hebben zij ons te vertellen?
Beeldend kunstenaars Tina Vanderwerf, Marieke Busser en Patricia Smits reageren met behulp van hun camera en andere media op de bovenruimte van Museum Slager en de levens van drie generaties Bossche schilders waarvan op de benedenverdieping de werken te zien zijn. Die prikkelende expositie “Stille Getuigen” levert bij hen en wellicht ook bij de bezoeker vragen op over de beleving van ruimten en het beleven van details, van waarheden en leefregels , die u hanteert .

 Zie ook de artikelen: Nieuw bestuur Slagermuseum geïnstalleerd dd.18 december 2014.
en Pand Museum Slager honderd jaar [voor een historie van het pand  in de Choorstraat] artikel dd. 9 oktober 2003.

Terug naar boven