Heruitgave Acht Bossche kunstenaars [Slagerfamilie]

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-11-2015 | Gewijzigd op: 29-11-2015
Zondagmiddag 29 november 2015 ontving ir. Jan van der Eerden, de vriend van wijlen mr. Hein Bergé, het eerste exemplaar van het heruitgegeven kunstalbum ‘Acht Bossche kunstenaars en een museum ‘.
Dat album verscheen al in maart 2007 bij de opening van de tentoonstelling ‘Familie Slager herenigd’. zie hieronder voor artikel.
Het album is heruitgegeven omdat de eerste druk uitverkocht raakte.

*Jan van der Eerden is al vanaf de oprichting van de stichting P.M. Slager, als adviseur en architect nauw betrokken geweest bij het museum en haar activiteiten. Van der Eerden was in de jaren eind 60 mede strijdgenoot en mede-partijlid van de door Hein Bergé opgezette partij Beter Bestuur.

ir .Jan van der Eerden vriend,
partijgenoot en vanaf aller eerste
begin adviseur van Museum Slager
.

foto © marc venrooij, 25 mei 2015.
 

Inhoud 'Acht Bossche kunstenaars en eenmuseum'
Het album begint met een kort historisch verslag van de afkomst en de woonplaatsen van de voorouders van Suze Bergé-Slager.
In chronologische volgorde komen langs:
Petrus Marinus de grondlegger van de kunstenaarsfamilie, zoon van de Nederlands Hervormde Pieter Slager [*Amsterdam 1809]. De sluiswachter Pieter vestigt zich op 27 augustus 1838 in Den Bosch , waar hij drie jaar later [6 -11-184] huwt met de katholieke winkelierster Maria Isabella Baus [*1823].
De reeks telgen uit de familie Slager eindigt met de in Californië woonachtige Tom Slager [*1918 +1944].

Museum Slager
Op 25 oktober 1968 werd de stichting P.M. Slager opgericht met als doel het in stand houden en bijeen houden van –figuratieve !- beeldende kunst gemaakt door leden van de familie Slager.
Daarnaast beoogde de stichting ook het tentoonstellen van de collectie- kunstvoorwerpen- in een zelfstandig museum.
Nel van der Heijden –Rogier noemt de Slagers een boeiende en merkwaardige familie, wier collecties hebben geleid tot de oprichting van Museum Slager dat op 23 april 1976 op Choorstraat 6 op de 100ste sterfdag van Frans Slager [*1867 - +1953] wordt geopend.
Vóór die tijd [vanaf 1968] exposeerde het echtpaar Bergé-Slager de toenmalige collectie in hun bovenhuis op nummer 14. Maar doordat in 1970 de Leeszaal op nummer 16 verhuisde naar de Hinthamerstraat kon de museale collectie ruimschoots in de oude leeszaal worden getoond.

Eerder bericht van maart 2007 Bi jeerste uitgave: Rijk geïllustreerd kunstalbum over 'de Slagers', maart 2007.
Parallel aan de tentoonstelling 'Familie Slager herenigd' is het kunstalbum verschenen 'Slager- Acht Bossche kunstenaars en een museum'.
Aan dat stevige boekwerk met kleuromslag en prachtige kleurafbeeldingen is een secuur onderzoek voorafgegaan dat met 'ongelooflijke inzet en doorzettingsvermogen' is voltooid. Zo staat het werk van de auteur Nel van de Heijden Rogier letterlijk in het voorwoord omschreven.
Het was geen sinecuur, omdat het archief niet geordend was en cruciale gegevens ontbraken. Bij haar onderzoek had de auteur ook veel baat bij de door Suze verzorgde boekjes over de tentoonstellingen.

Jo Timmermans, directeur van het Prentenmuseum, heeft met deze uitgave aan de serie boeken over Bossche kunstenaars een derde toegevoegd*. Subtiel staat op de omslag [binnenzijde]: Voor Hein Bergé en ter nagedachtenis aan Suze Bergé-Slager. Deze laatste wist veel maar hield ook veel feiten over de familie voor zichzelf. Gelukkig heeft Nel van de Heijden Rogier, dankzij de vrijheid die ze van Hein Bergé kreeg, veel aan het nageslacht kunnen meegegeven.
Ook aan die binnenzijde staat een bondig overzicht van de stamboom [‘Parenteel van Dirk Jansen Slager’] dat betrekking heeft op de voorouders van P. M. Slager en diens nageslacht.

Gezegd moet worden, en dat stipte de auteur in haar toespraak bij de opening ook even aan, dat er door Hans Westerink veel werk is gaan zitten in het achterhalen en vastleggen van de werken van de familie Slager die over België en Nederland verspreid raakten.
Nel van de Heijden Rogier, die in Nijmegen Nederlands studeerde met bijvak kunstgeschiedenis, besluit haar inleiding met::
Bloemen door de zon gekleurd mogen hun deel zijn, want de kunst kleurt hun leven al. Een wens gericht aan al degenen die haar hielpen met de uitgave van dit werk.

* Kunstalbums: Eerder verschenen al uitgaven over Herman
Moerkerk en Hendrik de Laat


Terug naar boven