Bert Pauli onthult 'Werkpaardenschilderij' in museum Slager

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2016 | Gewijzigd op: 11-12-2016
Gedeputeerde Bert Pauli heeft zaterdagmiddga 10 december 2016 in musem Slager in de Choorstraat het hervonden schilderij 'Werkpaarden aan de dokken van Antwerpen'  van Frans Slager onthuld. Dat gebeurde met een druk op de lichtschakelaar.'We wisten niets beters', 'aldus bestuurslid Pia Lindeman. Het schilderij was lange tijd zoek maar wel ooit geregistreerd en zelfs geëxposeerd.

Werkpaarden aan
de dokken van Antwerpen

van Frans Slager 1906.

foto © paul kriele,  
11 december 2016[met flits]


Bestuurslid Pia Lindeman heette namens de voorzitter Peter Berlijn, die verhinderd was, de gasten welkom en maakte de kleine schare genodigden attent op de brief van Frans Slager van 16 augustus 1937 aan zijn 34 jaar jongere geliefde Ghisleine van Gilse met wie hij in 1922 was getrouwd was.

Cadootje van het Museum dat Pia Lindeman aan Bert Pauli aanbood.

foto's © paul kriele, 10 december 2016.
Toespraak door gedeputeerde Bert Pauli die het een thuiskomst vond deze onthulling te mogen verrichten: 'Ik kwam hier al als vierjarrge elke dag langs wanneer ik naar de kleuterschool van de zusters  op de Papenhulst liep.
 


Pauli sprak herhaaldeijk over het belang van Cultuur voor Brabant  en.. voor de economie, waarover de gedeputerde zich tevreden toonde. 'Het gaat heel goed met de Brabantse economie. Maar dat die vooruitgang kan niet zonder de cultuur dat je heb je nodig om iets over je roots te kunnen vertellen,' sprak de Bosaschenaar. Beiden -cultuur en economie - gaan hand in hand.Cultuur is ook van belang voor de economie. Het zegt iets over de kwaliteit van leven en de manier om iets te veranderen.
Pauli, die ook verantwoordelijk is voor de Vrije Tijds economie, kondigde het voornemen van de provincie aan om met meer aanbod meer toeristen en voor een langer verblijf naar Brabant te trekken. 'Er zijn al 6.000 instellingen in Brabant die  verbonden zijn met toerisme in Brabant,' sprak Pauli die voorspelde dat  '..2017 het jaar wordt met als thema; 'Van Mondriaan tof design.'
Na de onthulling was er een toost op dit historisch moment.

-'Werkpaarden aan de dokken van Antwerpen 1906' van Frans Slager.
-Links: De brief vanFrans Slager aan Ghisleine van
26 december 1937 met daarop al een schets van bovenstaand schilderij
..

foto's © paul kriele, 10 december 2016.


Bericht van 8 december 2016:  Aanwinst voor Museum Slager 'Werkpaarden in de dokken van Antwerpen'[1906]
Van Frans Slager *1876  † 1953 is onlangs het schilderij 'Werkpaarden in  de dokken van Antwerpen' boven water gekomen. Het is een werk uit Frans' Antwerpse tijd [1903-1905]. .Maar blijkbaar heeft Frans later ook weer aldaar verbleven, zeker tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. In 1912 werd Frans teruggeroepen vanwege ziekte van diens vader, de meest bekende uit dit geslacht, Petrus Marinus Slager die op 10- november 1912 overleed. 

*Frans studeerde in die jaren aan 'Het Antwerps Hoger Instituut', zoalsd de Kunstacademie aldaar werd genoemd.
op 15 mei 1922 trouwde Frans op 46-jarige leeftijd met de Belgische burgemeestersdochter Marie van Gilse.
,
'De Werkpaarden' was al lange tijd zoek, maar werd al wel in 1907 op een expositie gezien, maar vervolgens raakte de verblijfplaats onbekend. Museum Slager kon onlangs dit werk  voor € 3.800 op een veiling in Rotterdam aankopen.
Het word al wel genoemd in  'Acht Bossche kunstenaars en een museum' van Nel van der Heijden- Rogier van  november 2006.


Restaurator Michel van de Laar vernist 'De Werkpaarden 
in de dokken van Antwerpen' [*1906] van Frans Slager
nadat hij het schilderij heeft ontdaan van oppervlaktevuil.


foto '©  Philomea Ruiter, Museum Slager. 

 
 

Zaterdag 10 december 2016 wordt De Werkpaarden in de dokken van Antwerpen' weer  onthuld.
Nog een werk
uit  Frans'
studietijd Paardenhoofd.


Terug naar boven