In Dialoog : expositie van Monique Broekman in Museum Slager

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2018 | Gewijzigd op: 23-04-2018

Museum Slager toont  t/m 29 april 2018 een interessante expositie van werk van de veelzijdige Bossche kunstenaar Monique Broekman. Interessant omdat de expo gaat over portretten, niet zo zeer met bekende personen, maar wel vaak met een verhaal of  een achtergrond er bij.

De titel In Dialoog slaat  op de manier van werken van Broekman die steeds in dialoog staat met  de geportretteerde en met de maatschappij.  Broekman zoekt en beschouwt in haar contact met haar ‘objecten’ wie of wat zij zijn.

Met de expositie van deze veelzijdige kunstenaar  beperken we ons tot drie projecten naast twee afbeeldingen van haar ouderlijk gezin waarin zij [*1967] –na vijf broers/ zussen-  een nakomertje is. De tweede familiefoto bestaat uit een fotogalerij van haar eigen gezin met vriend Jan van Hees [*1965] en dochtertje Puck [*2000].

Project I ‘De macht’ 

Project I De Macht.

Leden van de Tweede Kamer aan
wie Broekman vroeg de relatie
tussen de politiek en de kunst
te vertellen. Rechts onder Hubert
Bruls de burgemeester van Nijmegen.foto © paul kriele, 6 februari 2018.
.......................................................................rbvviwde.In 2004 legde Monique Broekman enkele leden van de Tweede Kamer via geschilderde portretten op foto’s en op geschreven interviews in haar website vast. De kennismaking gebeurde vanuit haar ’positie’ als cultuurondernemer alias parlementair-hofschilder. Ze  vroeg hen de relatie tussen de politiek en de kunst te vertellen.  Over de relatie macht en onmacht.

Project II Reis door Bernheeze


Bernheze
Inwoners van Bernheze die aan Monique vertelden over
de plek in hun dorp, waar zij op dat moment met Monique stonden.

foto © paul kriele, 6 januari 2018.
.................................................................................................................
 Dit project bestond uit een reis met een kar door de gemeente Bernheze waartoe  de dorpen  Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Loosbroek en Heeswijk en Dinther behoren. Op elk dorpsplein vroeg zij inwoners te vertellen over de plek waar zij stond.

De kar werd steeds herkenbaarder door de plattegrond van de streek die er op was geschilderd en door een reeks van inwoners die zij successievelijk had ontmoet en van wie zij de portretten ook op de kar aanbracht.

Project III  ‘Feest van de Geest’

De titel  ‘Feest van de Geest’ slaat in feite op het kerkelijk feest Pinksteren dat een inspirerende kracht heeft.

Feest van de Geest.
Project met enkele in een christelijke
context geplaatste personen van
uiteenlopende religieuze achtergrond
met wie Broekman het verschil tussen kunst
en religie trachten te onderzoeken.


foto © paul kriele, 6 februari 2018. 
............................................................................Voor dit project koos Monique voor mensen met een uiteenlopende invalshoek, zowel religieus verschillend als door ieders afkomst als nieuwkomer.

De groep bestond uit een Norbertijn, een Turkse moslima, een Boeddhist en een Soedanese moslim. Zij werden elk in een christelijke context geplaatst door middel van hun portret  op plexiglas te combineren met een bijbel illustratie van Gustav Doré.  

Dit project ontstond vanuit een briefwisseling tussen haar en een Norbertijn en een protestant later aangevuld met gastschrijvers.

Binnen die relatie trachtte zij met die Norbertijn en de protestant de relatie tussen kunst en religie[ Pinksteren] uit te vorsen.

 Project IV  ‘Zon en Zee ‘

Het vierde project volgde uit haar verblijf in het Asielzoekerscentrum [AZC] ‘Zon en Zee’ in Westende in Vlaanderen.  


Het op een zithoek lijkend tafereel met
Monique Broekman. Hier staan laptops en
tablets waar vanaf door Jan van Heesen
gemaakte sites, digitaal foto's en verhalen
te horen en te zien zijn die betrekking hebben
op een van de vier tentoongestelde projecten.


foto © paul kriele, 6 februari 2018.
.............................................................................................
 

Monique:’Ik zocht een andere meer maatschappelijke plek voor mijn schilderen en zag een artikel in De Volkskrant over de mogelijkheid van sociaal toerisme in een AZC in Vlaanderen. In een verblijf van ongeveer een maand maakte ik daar  portretten en hield een dagboek bij. De resultaten van dit project heb ik opgenomen in mijn dagboek op internet, waarin ik samenwerkte met Jan van Heesen.


Stadhuis
Koning Willem Alexander, portret idat hangt in de
Oranjegalerij van het stadhuis. Werk van Monique  Broekman
.

foto © paul kriele, 13 februari 2016 .
.......................................................................................................
 

Portret Willem Alexander

Om dat begrip ‘In dialoog’ te versterken zijn er olv ‘De Kring Vrienden’ vanuit Museum Slager excursies naar de Oranjegalerij in het stadhuis, waar het portret hangt van koning Willem Alexander en naar de Willen Twee,  ook van Monique Broekman in het trappenhuis enkele muurgeschilderde portretten hangen. Bij deze plekken wordt een toelichting gegeven.

De excursies zijn bedoeld om de relatie tussen maatschappij en de geportretteerde toe te lichten.

Zie voor een nadere uitleg van de vier projecten de site van www.moniquebroekman.nl

 De tentoonstelling In Dialoog duurt nog t/m 29 april 2018.


De gezinsfoto met vader, moeder, een broer
en  vier zussen en enkele personeelsleden.
Monique [*1967] staat er nog niet op.  Zij was een nakomertje.
 De eerste de beste wand  
van de expositie 'In Dialoog''  betreft een fotogalerij met 
haar gezin, te beginnen met dochtertje Puck [*2000] en 
zo door lopend tot en met 
haar vriend Jan van Heesen.


foto © paul kriele, 6 februari 2018.
...................................................
 

-Monique Broekman is onder meer bekend van  

-‘De Firma Broekman’. Daarin heeft de kunstenaar samen met haar familie de groentenwinkel uit de jaren 60 opnieuw leven ingeblazen.

-Aan de Pelssingel heeft zij in beeld, geluid en met materiaal  een voormalige slagerij  nieuw leven ingeblazen.

-Het Participatieproject in Sluishuis opgezet bgv het opheffen van de doorvaart door de Zuid-Willemsvaart.

-Een Blog over het portret dat zij maakte van koning Willem Alexander dat in de Oranjegalerij van het stadhuis hangt.

-Fotomontages op groot zeildoek van bekende Bosschenaren die in de openbare ruimte werden opgehangen.

Portrettengalerij in Willem II
Paul Goulmy, een van de nazaten van de sigarenfabrikant Goulmy in de Willem II fabriek, gelegen op  hoek Boschdijk- Boschveldweg.

Paul Goulmy houdt een door hem ontdekte afbeelding van de fabriek gevonden bij een Valkenwaards bedrijf.
De afbeelding  was bedoeld als een reclameobject.


foto ©  paul kriele, 16 janauri 2017.
....................................................................................
 -Enkele in het trappenhuis van de Willem Twee geschilderde portretten van bij dit poppodium in het verleden en heden- betrokken personen, waarin de totale geschiedenis van de totale W2-fabriek is betrokken. Terug naar boven