‘Slachtpartij’ in Slagermuseum

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2012 | Gewijzigd op: 09-11-2012
In de voorbije week zijn plots drie vrijwilligers van Museum Slager ontslagen door het bestuur van de stichting Museum Slager.
De reden is dat zij volgens een brief van voorzitter Herman Haarhuis dd. 3 november 2012 werk hebben geweigerd en daarmee de vrijwilligersovereenkomst hebben geschonden.
De aangetekende brief aan de drie ’ouwe getrouwen’ Else van Helmond, Anne van Lanschot en Eric Lamers werd op 3 november 2012 bij hen bezorgd. Alle drie -op een na [9 jaar]- zjn al meer dan tien jaar bij 'Slager' in dienst', eentje zelfs bijna 15 jaar.
Aanleiding is de omstreden expositie over 200 jaar Kunstacademie, waarvan de opzet en invulling in de organisatie tweespalt heeft veroorzaakt *. Er is een vleugel die de overzichtstentoonstelling,die door burgemeester Rombouts zou worden geopend, kunstzinnig verantwoord vindt en een andere vleugel –vaak van vrijwilligers die zich al jaren rond Hein en Suze Bergé-Slager hadden verzameld, ‘verschrikkelijk vinden qua opzet en invulling.
Het gevolg is dat sommigen hebben geweigerd nog tijdens de expo rondleidingen te verzorgen.
Dat was dan de reden van het bestuur ‘afscheid van hen te nemen’.

*zie reactie voorzitter Herman Haarhuis
Museum Slager in de Choorstraat.

foto © gerard monté, 19 maart 2003.

De betreffende drie ontkennen de verwijten: er was geen overeenkomst en ik heb geen werk geweigerd.
Bovendien zijn zij zo gepikeerd over het feit dat het bestuur de verwijten aan hen gericht, ook in een brief dd. 5 november 2012 aan alle vrijwilligers heeft gestuurd.
Kennelijk heeft het bestuur gemerkt dat er onrust heerst en er gekletst wordt en daar is met deze brief op gereageerd, aldus een van de drie
Het blijkt ook dat een van hen overweegt een kort geding te gaan aanspannen tegen het bestuur omdat haar reputatie is geschaad en zij onterecht van zaken wordt beschuldigd.

Volgens voorzitter Herman Haarhuis’… was moeilijk het museum nog langer op een ordentelijke manier open te houden. Wij hopen dat met het ontslag een positieve impuls wordt gegeven aan het functioneren van het museum.’

Zie artikel Bastion Oranje dd. 21 oktober 2012 Kijk op Kunstacademie  in Museum Slager

*Reactie voorzitter Herman Haarhuis hedenmiddag vrijdag 9 november 2012.
Kennelijk hebben een of meerdere van de door u genoemde ex-medewerkers van het museum er belang bij dat u van het ontslag op de hoogte gebracht bent.
Het museum heeft in deze de publiciteit niet gezocht en zal dat ook niet doen.
Het is niet in het belang van het museum en overige betrokkenen dat ik het besluit van het bestuur van het Museum in het openbaar verder toelicht.


Terug naar boven