Tweespalt Museum Slager/ voorzitter Haarhuis treedt af

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-02-2013 | Gewijzigd op: 07-03-2013
Binnen het museum lopen de zaken de laatste drie jaar niet echt lekker. Er is veel rumoer en een sterke bestuurswisseling. Binnen drie jaar zijn er vijf leden afgetreden.
Eerder werden al ‘onwerkwillige ’, lees opstandige vrijwilligers ontslagen, maar met sommigen zijn pas recentelijk  alsnog gesprekken aan gegaan.*
Ook de meest recente expositie ‘Kijk op Kunstakademie' was geen onverdeeld succes: rommelig en onduidelijk van opzet.

Voorzitter van de stichting Museum Slager is afgetreden na een verschil van inzicht 'over Beheer Onroerend Goed'.

foto © paul kriele, 20 december 2012.
 


Hoogtepunt van de intriges is het vertrek van mr. Herman Haarhuis, die, na de dood van Hein Bergé en daarop, na het stoppen van Len de Klerk, de voorzittershamer van de stichting Museum Slager hanteert, met strakke hand en met een nieuwe visie. Of daardoor het rumoer is ontstaan..? *

In ieder geval neemt de huidige penningmeester Jos van Erp , van wie sommigen zeggen dat ie er te lang zit, in ieder geval het langst … , nu waarnemend voorzitter is geworden.
Ronnie Gerstanowitch en Ad Teulings zijn, naast secretaris Ernest Kuijper, aangebleven.
Het is wel opvallend dat- na het bewind [..] van Hein en Suze Bergé–Slager er onrust in het huis aan de Choorstraat heerst.
Dat onroerend goed, waarvan Bergé zo duidelijk een permanent [in eigen] beheer had vast laten leggen, is nu de aanleiding van de contramine in het bestuur.

Voorzitter Haarhuis had voor een -op de toekomst gericht -beheer van het onroerend goed willen zorgen, met name wat de voormalig bewoonde panden betreft [bovenhuizen Choorstraat en achterhuis St. Janskerkhof]. Daarover wilde Haarhuis na denken wat er mee moet gaan gebeuren teneinde het goed te laten exploiteren.
‘Het op orde zetten van de financiën en een goed beheer van het onroerend goed vormen voor ons als museum een belangrijk aspect,’ aldus een verklaring van de voorzitter.

Blijkbaar liepen hierover binnen het bestuur de lijnen uiteen. Haarhuis gaat niet in op details en noemt evenmin specifiek een persoon noch een functionaris.
Maar wel, dat ´…het vertrouwen er niet meer was. Dat was voor mij onvoldoende om door te gaan. ´

*zie ook artikel 'Slachtpartij Museum Slager' dd. 9 december 2012.

Brabants Dagblad
Na twee weken komt ook het Brabants Dagblad met een 6 koloms artikel, compleet met interieurfoto, over de intriges bij Museum Slager.
Daarin wordt door waarnemend voorzitter Van Erp de oorzaak bij de/gebrek aan financiën gelegd en doordat het Museum na de vele uitgaven van 2009 en 2010 nog geen extra inkomsten heeft kunnen genereren. Maar met de vrijwilligers is alles weer koek en ei, aldus Van Erp. Over voorzitter Haarhuis zegt Van Erp, dat die links af wilde en de rest van het bestuur rechts af.'

Terug naar boven