Museum Slager berichten tot 2007

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2007 | Gewijzigd op: 29-11-2015
Naar generaties Slager
Naar aparte pagina  Bergé
-Opening expo Herman Moerkerk 4 april 2008 naar speciale pagina Herman Moerkerk
Berichten:
Samenwerking Museum Slager en Noordbrabants Museum niet meer kontraktueel 3 maart 2009.
Winnaars kleurwedstrijd koe/StJan tafereel Anneke Boot 28 december 2007.
Antoine Bodar opent expo Anneke Boot den bosch, 15 september 2007.
Boek van Boot den bosch, 15 september 2007.
Infra- rood legt originele fragmenten bloot , 30 juli 2007.
Bezoek Commissaris der Koningin May Weggen 11 mei 2007.
Schenking door Willeke Meeuwis-Slager  12 mei 2007.
 Rijk geïllustreerd kunstalbum  maart 2007.
Opening en boekaanbieding 'Familie Slager  16 maart 2007.
Nestor Bergé ontvangt St.Janspenning  15 maart 2007.
Overzichtsexpo Slagers + boek  25 februari 2007.
Nieuwe hoofdingang voor Museum  januari 2007.
Expo 50 jaar schildersambacht in Museum Slager  1 december 2006.
Opening Expositie P.M. en Piet Slager  7 april 2006.
Erkenning voor Musea  28 juli 2005
Kunst inspireert   5 juli 2005
Gerard Teulingsexpositie  12 maart 2005
Gérard Teulings 1855-1916
Opening Frans Slager expo 22 oktober 2004
Kinderen-op-doek vanaf 1 september 2004
Museum Slager verwerft drie Tom Slagerstukken   13 juli 2004.
Eind Slagertraditie
Laatste telg Slager-geslacht
Suze Bergé-Slager overleden
Expo 'Verborgen Talenten' nav 100 jaar 
pand Choorstraat  met korte historie pand
Museum Impressies
Overige:
1. Historie pand Choorstraat
2. Berichten o.a. Expo Boerderijen
 Expo Stadsgezichten
3. Historie Museum Slager
4. Familieoverzicht
5. Overlijden Suze Bergé-Slager * 25-11-1917 + 5-1-2003
=================================
Samenwerking Museum Slager en Noordbrabants Museum 3 maart 2009.

Twee jaar geleden sloten het Noordbrabants Museum en Museum Slager een overeenkomst over samenwerking. Op de achtergrond speelde dat de gemeenten dat als voorwaarde stelde bij de subsidieverstrekking met als doel om de status van Museum Slager te versterken.
De grote broer zou het kleine Museum Slager in de Choorstraat assisteren onder meer bij de p.r., het opzetten en inrichten van tentoonstellingen. Recentelijk is gebleken dat er van een kontraktueel vastgelegde samenwerking geen sprake meer is.
Charles de Mooy, directeur van het NB-Museum, licht toe dat de twee musea dat overigens nog wel doen. 'Onze medewerkers en conservators geven onregelmatig advies, zoals bij het inrichten van exposities en bij het registreren van de collectie. Maar dat is niet meer in een kontrakt vastgelegd, aldus De Mooy die spreekt van een 'collegiale samenwerking'. Ook Jacky Stupers van Museum Slager bevestigt deze vorm van samenwerking: 'Zodra er behoefte aan is of als er iets  specifieks speelt op gebied van kunst,  expositie of  anderszin, dan bellen we even met het NB-museum..'.

Uitslag kleurwedstrijd 'koe/St.Jantafereel' van Anneke Boot ,
28 december 2007.

Vanmiddag - vrijdag 28 december 2007 -werd de uitslag van de kleurenwedstrijd, opgezet door Museum Slager rond een tafereeltje 'koeien en Sint Jan' van Anneke Boot bekend gemaakt. De jury met onder meer plebaan Gert Jan van Rossum en Jan van Laarhoven kozen de inzending van 13 kinderen van wie van sommigen te zien was dat het '...een aankomend talent was'. Op sommige kunstwerkjes was ook te zien dat '...de hand nog niet helemaal vast was,' aldus de voormalige museumdirecteur die hiermee een vakkundige terminoligie op de kinderen losliet. De winnaars, die uit diverse streken van het land kwamen, togen na het in ontvangst nemen van hun prijs olv plebaan Van Rossum naar de kerststal van de Sint Jan.  
Links boven:: Vera de Vrind ontvangt uit handen van de kunstenares Anneke Boot haar prijs. oud- musuemdirecteur Jan van Laarhoven assistreert.
Rechts boven:  winnaar van groep 4 jarigen: Brahim El Yakoubi.
Rechts onder:  de wand met  inzendingen van de 13 winnaars die elk een 'kunstwerkje' hadden geproduceerd, aldus jurylid Jan van Laarhove
Links onder: Overzicht van de zaal met de jury : Anneke Boot [uiterst rechts], plebaan Gertjan van Rossum [2e van r.], Jan van Laarhoven [3e van r.], zaakwaarneemster Gety Hengeveld [4e van r.] en haar man [uiterst links] en Else van Helmond [2e v l.].   
foto's © paul kriele, 28 december 2007.
---------------------------

De oud-museumdirecteur Jan van Laarhoven sprak elk van de winnaars op een manier toe zoals we onder elkaar ook over toekomstige meesters spreken: de een was nog wat losjes in de hand en bij de ander was sprake van aankomend talent, aldus Van Laarhoven.
De winnaar uit Arnhem die verlaat binnenkwam: Jaran de Kraker [r.] met broer en moeder.Tot de uitverkorenen behoort ook een kleinkind van oud-commissaris der Koningin Frank Houben : Zara Eijkman.  - foto's © paul kriele, 28 december 2007.
 

De winnaars:
Groep van 3 jaar:
Darius Keuss Vijfhuizen.
Groep 4 jaar:
Zee Hunor Rosmalen
Berin Kahya en Brahim El Yakoubi Den Bosch
Groep 5/6 jaar:
Vera de Vrind Rosmalen, Zara Eijkman Kenia, Olin 't Hart Berlicum
Groep 7/9 jaar:
Anne Marit Lammertsma IJmuiden, Jaran de Kraker Arnhem, Casper van Peijpe Rotterdam.
Groep 10/11 jaar:
Ibooyca van der Leest, Renden Wan en Job Zuidland Den Bosch.

Antoine Bodar opende expositie Anneke Boot    15 september 2007. 
Vanmiddag - zaterdag 15 september 2007- heeft in Museum Slager Antoine Bodar de expositie van de impressionistische – Leidse - schilderes Anneke Boot geopend. Bodar fixeerde zich op de gelaatsuitdrukkingen die - naast een gelijkend portret-, ook exact dienen te worden afgebeeld, want beiden bepalen het portret,’aldusnBodar die zelf ook door Anneke werd geportretteerd. Bodar ging nog verder door te stellen dat iedereen boven de 40 verantwoordelijk is voor zijn eigen gezicht. ’Juist wanneer de mens vlucht in toupet, spoeling en een facelift verraadt het zijn/haar gezicht,’ aldus Bodar wiens portret de aanleiding was om deze expo te openen.‘Deze expositie is pas geopend nadat ik Anneke Boot een kus heb gegeven,’ aldus Bodar die vereerd werd met een Bossche Broek-tafereel. 
Boven: tijdens het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Museum Slager Len de Klerk.
En rechts onder: spreekt Antoine Bodar.
Rechts boven: de gastspreker Antoine Bodar bij het schilderij, waarvan de foto ook als omslag van de uitnodigingsfolder van deze expositie is gebruikt het Plaza San Marco.


foto's © paul kriele, 15 september 2007.


Links: boven: Bodar ontvangt een persoonlijk cadeau van de schilderes, een landschap in het Bossche Broek.En ze geven elkaar een kus, maar net buiten de fotoklik om..
foto 's © paul kriele, 15 september 2007. 

Rechts boven: Dit landschap met rood/bonte koeien is een giclee en dat schilderij is ook als kleurplaat uitgegeven. Kinderen die het museum bezoeken kunnen die plaat in kleuren.
Boven: De kleinkinderen van Anneke Boot en Dirk van Peijpe. Links Casper, achterin Rosie en vooraan Olga. Links Mieke Spaans..

Rechts: de wand met Giclee's waarvan- bij verkoop- een deel van de opbrengst door Boot bestemd wordt voor de restauratie van de St.Jan.
 foto's © paul kriele, 15 september

Voorzitter van de Stichting Museum Slager, dr. Len de Klerk, voormalig rector-magnificus aan de Universiteit van Nijmegen, benadrukte de achtergrond van de nieuw ingeslagen weg van het museum, dat voor een ingrijpende uitbreiding c.q. vernieuwing staat. Met deze expositie willen we naast tijdgenoten van de Slagers ook hedendaagse kustenaars in beeld brengen, waardoor we trachten meer bezoekers te trekken'.
Een jury oordeelt in december 2007 over de prijswinnaars..

Antoine Bodar opent expo Anneke Boot  26 augustus 2007.  
Museum Slager brengt werk van Anneke Boot in de bekendheid. Deze expo 16 september 2007 t/m 6 januari 2008.laat werk zien expressionistische landschappen uit de Provence, Rivièra, Italië, en de Ardennen. Onder de hedendaagse portretten die zij maakte zitten onder meer de voormalige plebaan van de Sint Jan Antoine Bodar in priestertoog, stand voor een Romeins altaarstuk, de voormalig VVD-minister en oud-provinciecommissaris Hans Wiegel en Albert Heijn. Museum Slager voelt zich geroepen werk van Anneke Boot te exposeren vanwege haar keuze voor de impressionistische stijl. Parallel aan de expositie verschijnt het boek ’Anneke Boot - impressionistische schilderijen & hedendaagse portretten’. Zie ook http://www.annekeboot.com


Links boven: Banier voor expo Anneke Boot aan Museum Slagerpand.
Rechts afbeelding van Venetië die voor de uitnodiging werd gebruikt. 
Rechts bovens: Anneke Boot bij strandgezicht van Nice.
Links onder: Albert en Monique Heijn. 

foto's © gerard monté, 23 september 2007.

Boek van Boot 
Voorafgaand aan de opening [hierboven] door Antoine Bodar mocht oud-Commissaris der Koningin mr. Frank Houben het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek van de imprerssionistische schilder die in Slager momenteel vooral in beeld komt met haar portretten van bekende Nederlanders. Het kunstalbum draagt als titel: Anneke Boot-impressionistische landschappen & hedendaagse portretten. 
De vertrekkende directeur [okotober 2007] van het Noordbrabants Museum, Jan van Laarhoven, schreef de inleiding bij dit album. 
Houben is bovendien lid van het Comité van Aanbeveling van het museum. Diens vrouw, Monique Houben -van Lanschot, is voorzitter van het Nationaal Comité Sint Jan. Het echtpaar, van wie echtgenoot Houben, na zijn pensionering [2004] werd benoemd tot kamerheer van kongin Beatrix, behoorden tot de ere-gasten van deze opening, mede omdat enkele giclée's [reproducties op linnen] van Boot die betrekking hebben op de stad, verkocht worden en een deel van de opbrengst ten bate komt van de restauaratie van de St. Jan. 

Infra-roodcamera geeft originele fragmenten prijs , 29 juli 2007. 
In het voorbij weekeind werden op twee schilderijen in het Museum Slager in de Choorstraat oude, eerdere geschilderde, fragmenten geconstateerd. Het gaat om een werk van Piet Slager 'Mijn zuster Jeanette'. Daarop zijn links naast het portret twee hoofden te zien. De directie laat deze schilderijen door de Bossche restaurateur Michel van de Laar, die werkzaam is bij het Rijksmuseum, op authenticiteit en eventuele achtergronden onderzoeken. 
Overschilderen gebeurde wel vaker ivm de kosten of omdat de schilder niet tevreden was met het origineel. Momenteel is de onderzoeksmethode in gang die mbv infra-roodcamera's op bestaande schilderijen oudere fragmenten bloot legt. Vaak zijn het portretten of figuren die later door de schilder zelf, of door diens leerlingen/ volgelingen van zijn school werden overgeschilderd.
In het geval van Jeroen Bosch verricht Van de Laar ook al dergelijk onderzoek.

Het originele schilderij van Piet Slager 'Mijn zuster Jeanette'.
Rechts een detail met de [vrouwen]figuur links van het portret. 
foto's © gerard monté, 29 juli 2007. 

'Het is overigens niet voor het eerst dat deze overschildering wordt waargenomen,' aldus Jacky Stupers. 'De telgen van de familie Slager stonden bekend om dit soort praktijken.' Door de lichtval op de plaats waar het werk ‘Mijn zuster Jeanette’ tijdens de zomer expositie hangt én door de luchtvochtigheid is deze overschildering zichtbaar geworden. Met een infrarood-camera werd nog een tweede figuur, boven het hoofd van Jeannette, zichtbaar. Ook op het schilderij van de bekende Tiendaagse veldtochtdeelnemer, de Bossche schutter Vieger, staat onder diens verkregen medaille een rode roos geschilderd. Dat portret is uitgeleend aan het Rijksmuseum voor de expo ’Helden van Weleer’, die komend najaar in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt gehouden.

Tentoonstelling Zomer in Brabant  29 juli 2007.
Museum Slager presenteert werken van onder meer Jeanette en Frans Slager en Suze Slager-Van Velzen tijdens de zomerexpositie.

Links boven: Huize Hemelrijk in St. Michielsgestel van Suze Slager-van Velzen.
Rechts boven:  huis met tuin van Tom in Vught.
Links: Het schilderij 'Paulinaven' op het landgoed Zegenwerp van Piet Slager, dat ruim een meter breed is.

foto's © gerard monté, 29 juli 2007. Links boven: Een verzameling schilderijtjes van Suze Slager-Van Velsen. 
Rechts boven: 'Waterhalende vrouw bij boerderij' van Suze Slager-van Velsen. Daarnaast Schuurdeurtje van Piet Slager.
Links onder: 'Aan de rivier' van Frans Slager met twee figuren die gaan zwemmen.
Rechts onder: de signatuur van Frans Slager.

 foto's © gerard monté, 29 juli 2007. 


Bloemen van Jeanette Slager op de zomerexpositie 2007.

 foto's © gerard monté, 29 juli 2007. 

Bezoek Commissaris der Koningin May Weggen 11 mei 2007.
Vrijdagmiddag 11 mei 2007 bracht Hanja May-Weggen [CvdK] een bezoek aan Museum Slager. Dat bezoek stond in het teken van de presentatie van het 1e exemplaar van 'Brabant in de Ban van Buiten', dat uitgegeven werd door het Brabants Landschap. Voor het museum werd gekozen omdat Frans Slager 75 jaar geleden betrokken was bij de oprichting van het Brabants Landschap. Bovendien wordt het Museum Slager besproken in het hoofdsstuk 'Het landschap in de Brabantse musea'. 


Hierboven de ontvangst en het welkom door Hein Bergé en de voorzitter van het Brabants Landschap ing. Jan Baan, die het nieuwe boek presenteert [r.].
Links boven: Commissaris der Koningin Hanj May-Weggen kijkt het zojuist door haar ontvangen exemplaar in. Midden: een van de auteurs en voorlichter bij het Brabants Landschap Vic Bakker.
 Links onder: Else van Helmond biedt, namens het bestuur van de Stichting Museum Slager, aan Hanja May-Weggen het onlangs verschenen boek 'De Familie Slager herenigd aan.'
 foto's © loes stupers, 11 mei 2007.

Schenking door Willeke Meeuwis -Slager  11 mei 2007.
Mevrouw Willeke Meeuwis-Slager, die onlangs in Oirschot een expositie hield van haar schilderijen, schenkt de opbrengst aan Museum Slager. Dat bedrag [4.000 euro] werd zaterdag 12 mei 2007 aan de voorzitter van de Stichting Museum Slager overhandigd.

   
  Hierboven de kunstenares Willeke Meeuwis-Slager [geen familie] met echtgenoot
Links: Annemiek Nelissen-Hanssen, secretaris van de Stichting Museum Slager die met bloemen haar erkentelijkheid betuigt voor de schenking.
 
foto's © loes stupers, 11 mei 2007.


De pose met Hein Bergé en Len de Klerk.
foto's © loes stupers, 11 mei 2007.
Van de voorzitter van de Stichting Museum Slager, Len de Klerk, ontvangt de kunstenares het boek De Familie Slager herenigd cadeau.  

Rijk geïllustreerd kunstalbum over 'de Slagers', maart 2007.
Parallel aan de tentoonstelling 'Familie Slager herenigd'  is het kunstalbum verschenen 'Slager- Acht Bossche kunstenaars en een museum'.
Aan dat stevige boekwerk met kleuromslag en prachtige kleurafbeeldingen is een secuur onderzoek voorafgegaan dat met 'ongelooflijke inzet en doorzettingsvermogen' is voltooid. Zo staat het werk van de auteur Nel van de Heijden Rogier letterlijk in het voorwoord omschreven. 
Het was geen sinecuur, omdat het archief niet geordend was en cruciale gegevens ontbraken. Bij haar onderzoek had de auteur ook veel baat bij de door Suze verzorgde boekjes over de tentoonstellingen.

Jo Timmermans, directeur van het Prentenmuseum, heeft met deze uitgave aan de serie boeken over Bossche kunstenaars een derde toegevoegd*. Subtiel staat op de omslag [binnenzijde]: Voor Hein Bergé en ter nagedachtenis aan Suze Bergé-Slager. Deze laatste wist veel, maar hield ook veel feiten over de familie voor zichzelf. Gelukkig heeft Nel van de Heijden Rogier, dankzij de vrijheid die ze van Hein Bergé kreeg, veel aan het nageslacht kunnen meegeven. 
Ook aan die binnenzijde staat een bondig overzicht van de stamboom ['Parenteel van Dirk Jansen Slager'] ,dat betrekking heeft op de voorouders van P. M. Slager en diens nageslacht.

Gezegd moet worden, en dat stipte de auteur in haar toespraak bij de opening ook even aan, dat er door Hans Westerink veel werk is gaan zitten in het achterhalen en vastleggen van de werken van de familie Slager die over België en Nederland verspreid raakten.
Nel van de Heijden-Rogier, die in Nijmegen Nederlands studeerde met bijvak kunstgeschiedenis, besluit haar inleiding met::
Bloemen door de zon gekleurd mogen hun deel zijn, want de kunst kleurt hun leven al. Een wens gericht aan al degenen die haar hielpen met de uitgave van dit werk.
* Kunstalbums: Eerder verschenen al uitgaven over Herman Moerkerk en Hendrik de Laat.

Opening en boekaanbieding 'Familie Slager herenigd'  16 maart 2007.
Vrijdagmiddag 16 maart 2007 werd in Museum Slager in de Choorstraat de tentoonstelling geopend van werken van acht leden van de Bossche kunstenaarsfamilie Slager. In een erg intieme sfeer - plannen voor een verbouwing staan op stapel - luisterden 120 genodigden naar toespraken van ondermeer de auteur Nel van der Heijden-Rogier. Ze stelde 'ongelooflijk volhardend' een kunstboek samen waarvoor, in de jaren 90, wijlen Suze Bergé-Slager het voorwerk heeft verricht, maar dan in de opzet van een catalogus.

Nel van der Heijden maakte er -na grondig onderzoek en archiefwerk - een kunstalbum van dat door het Prentenmuseum [Jo Timmermans] werd uitgegeven. De titel is: Slager-Acht Bossche kunstenaars en een museum.
Dat kunstoverzicht bevat tevens de geschiedenis van deze oorspronkelijk Amsterdamse Nederlands Hervormde familie. Het haalt niet eerder gepubliceerde feiten en anekdoten boven water. Zoals daar is grootouder Pieter, zoon van een bezemmaker, die als tapper in een militair logement in Den Bosch kwam te werken. Deze goedboerende voorvader [2 huizen en een grote som geld'] is de vader van P. M. Slager, de grondlegger van dit kunstenaarsgeslacht.
De auteur legt ook min of meer kritische feiten vast, want negatieve aantekeningen van deze 'niet voornaamste schilders onder hun tijdgenoten' [Huib Luns] kwamen in publicaties nauwelijks voor, of werden door Suze Bergé van 'een malse kanttekening' voorzien.

De expo loopt tot de zomer van 2007 door in dit '..meest intieme museumpje van de stad, waar de verhouding tussen de vloeroppervlakte en het aantal verhalen het grootst is,' aldus wethouder Rodney Weterings in zijn openingstoespraak. 'Dat maakt dit museum zo bijzonder voor Den Bosch'.
Alle vrijwillig[st]ers ontvingen voor hun inzet en vanwege hun taak als rondleider een 'eerste exemplaar'. Nog even onvermeld bleef Els van Helmond die aan de tot standkoming en de opzet van de tentoonstelling veel werk heeft verzet. 


-Links boven, op de linker foto: de rij van genodigden naast mr. Hein Bergé [l]. Rechts daarvan het echtpaar Jo en Gerdie Timmermans-Wilbers en daarnaast het echtpaar Van der Heijden-Rogier [de auteur van het kunstalbum]. Uiterst rechts wethouder Rodney Weterings. Achter Bergé zit het gezin Loois dat verderop nog ter sprake komt.
-Rechts boven: Jo Timmermans, uitgever en directeur van het Prentenmuseum biedt de 91-jarige mr. Hein Bergé het eerste exemplaar aan van 'Slager- Acht Bossche kunstenaars en een Museum'. 
-Onder links:  De ruim 100 genodigden in de meest 'grote zaal' van het museum dat voor uitbreidingsplannen staat.Zo zal de hoofdingang naar het St. Janskerkhof verplaatst worden. Dat biedt voor het interieur meerder en ruimere mogelijkheden. Op deze foto Else van Helmond [links naast Hein Bergé], die hem veelal begeleidt en voor de expositie veel werk heeft verzet.  . 
foto's © paul kriele, 16 maart 2007.


-Boven links: Hein Bergé met het eerste exemplaar. 
-Rechts boven: De voorzitter van de Stichting Museum Slager Lén de Klerk biedt een cadeau aan aan de vrijwilligster Erna van Poppel, die in korte tijd zich van alle markten thuis heeft getoond: p.r., communicatie, logistiek en organisatietalent
-Rechts onder:  bloemen voor de auteur Nel van der Heijden-Rogier van de voorzitter van de stichting Museum Slager, Lèn de Klerk. In zijn korte voordracht eerde De Klerk ook alle vrijwillig[st]ers die bergen werk verzet hebben en dat nog dagelijks doen. Ieder van hen ontving een album 'Slager'. 
-Onder [links]: de toespraak van de auteur Nel van der Heijden -Rogier.

Nieuwe 'Slager' aangeboden
Lèn de Klerk, de voorzitter van de Stichting Museum Slager verwelkomde in zijn openingstoespraak met name Hein Bergé. De Klerk: 'Ik vind het een wonder dat ie zijn rug weet recht te houden beseffende de zwaarte van alle onderscheidingen die hij in de loop der jaren mocht ontvangen.' Met die woorden duidde De Klerk op de bronzen penning, die aan Bergé de dag ervoor uit handen van mevrouw Houben, voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Sint Jan, was uitgereikt.

Boven: De toespraak van wethouder Rodney Weterings die het musuem allerlei pluimen in de hoed stak. Weterings moest bekennen, dat hij voor zijn benoeming als wethouder [in maart 2006] nooit in de Choorstraat op bezoek was geweest. 
Links: Nel van der Heijden-Rogier en Jane Loois die als achterkleinkind ook een '1e exemplaar' ontvangt.

 foto's © paul kriele, 16 maart 2007.


-Links onder  de famiulie Loois met Jane Loois achterkleinkind van de Slagers in gesprek met wethouder Rodney Weterings.
 
-Rechts boven: René van Amelsfoort biedt het museum in de persoon van mr. Hein Bergé, een schilderij [portret] aan van Suze Slager als meisje van ongeveer anderhalf jaar.

*Zie ook Opening expositie P.M.en Piet Slager hieronder over de kleindochter Jane Loois, die vorig jaar als basisschoolleerlinge al een werkstuk maakte over de familie Slager.

Bij een particulier is een onbekende 'Slager 'ontdekt. Het betreft een portret van Suze Bergé-Slager ongeveer anderhalf jaar oud. Het portret met kleding uit de beginjaren van de twintigste eeuw is gemaakt door haar vader Piet Slager [1871-1938].
 
Indruk expositie


Links boven: bloemstukken.
Rechts boven: Portretten het huiskamerinterieur van de voorouders Slager met daarop [herinneringen aan] drie generaties Slager. Rechts onder: Lavendelveld van Tom Slager
. - foto's © gerard monté, 5 april 2007.

foto's © gerard monté, 5 april 2007 Portretten, kleine natuurgezichten en documenten [in vitrine].Nestor Bergé ontvangt Sint Janspenning  15 maart 2007. 
Vanmiddag -15 maart 2007 - kreeg mr. Hein Bergé van het Nationaal Comité St.Jan de bronzen penning uitgereikt. Die verdienste valt deze nestor van het museum Slager én van historisch ’s-Hertogenbosch ten deel vanwege zijn donateurschap voor dit monument en zijn belangstelling voor dit bouwwerk dat door de diverse telgen van de Slagerfamilie werd vereeuwigd.De toekenning valt bovendien aan de vooravond van de opening van de tentoonstelling ‘De familie Slager herenigd’ die werken toont van acht leden van deze Bossche kunstenaarsfamilie. Bergé, die graag in de belangstelling staat, toonde zich erg enthousiast en vond de ceremonie, die hij zelf min of meer regisseerde [foto moest op het dak genomen worden, zodat de St. Jan in de steigers er goed uit kwam], prachtig. Mevrouw Houben, de echtgenote van de voormalige commissaris der Koningin en voorzitter van het comité, noemde bij de uitreiking nog eens de verdienste van de 91–jarige Bergé, die zich steeds inzette voor behoud van het authentieke stadsbeeld. 

Overzichtsexpo Slagers + boek  25 februari 2007.
Op 16 maart 2007 overhandigt uitgever en directeur van het Prentenmuseum Jo Timmermans aan nestor mr. Hein Bergé het 1e exemplaar van het door Nel van der Heijden Rogier geschreven album ‘Slager - Acht Bossche kunstenaars en een museum’. Het is voor het eerst dat van de kunstenaarsfamilie een dergelijk breed opgezet werk met 300 pagina’s en 350 foto’s tot stand komt. Niet alleen in publicaties ook in het Museum in de Choorstraat was tot nu toe de aandacht gericht op de voorouders van de oprichter Suze Bergé-Slager, met name Piet en Petrus Marinus Slager. 

Door een bij het boek begeleidende expositie zijn acht van de Slagers bijeen gebracht, onder wie nu ook Frans, Corry en Tom Slager. Dat deze Slagers zijn herenigd, zoals het motto zegt, komt door de enorme inzet van de Zwolse –zelfstandig - fotograaf Hans Westerink, die voor deze uitgave van Waanders het land heeft doorgereisd en meer dan honderd werken vastlegde. Daarvan zijn er – slechts - 36 op de expositie te zien.  

De auteur Nel van der Heijden heeft - naast een intensief archiefonderzoek – onder meer gesproken met de inmiddels overleden weduwe van de laatst levende Tom Slager: Joop van der Linden. Uiteraard komt ook de buurman van het museum Gerard Jansen in beeld. Als rechterhand van wijlen Suze Bergé-Slager heeft Jansen in het begin veel hand - en spandiensten verricht. En zeker niet op de laatste plaats krijgt aandacht Jan van der Eerden, de kompaan en partijgenoot van Hein Bergé uit de jaren 60, die voor een lange periode in het bestuur van de Stichting Museum Slager heeft gezeten.
Buiten de geschiedenis van het museum brengt de auteur ook de familie in beeld en plaatst deze telgen uit een getalenteerde Bossche kunstenaarsfamilie in het milieu [o.a. de Koninklijke School] van hun tijd.

Nieuwe hoofdingang voor Museum  januari 2007.
Museum Slager gaat dit jaar een nieuwe hoofdingang aan St Janskerkhof 13 in gebruik nemen. Dat is de voormalgie conciërgewoning van de Brandverzekeringsmaatschappij. Die functie had het pand op Choorstraat 12-14 dat later Openbare Leeszaal werd. zie hieronder voor historie.

De huidige hoofdingang aan de Choorstraat 14.
Gepland wordt aan het Sint Janskerhof een nieuwe hoofdingang te maken,  maar daar zit nog een huurder die dat tegenhoudt..


foto © gerard monté, december 2003.

De redenen zijn, dat de Choorstraat als stiltegebied bestemd wordt en het perceel op het St.Janskerkhof ook een depotfunctie gaat krijgen. Bovenbdien volgt tegelijkertijd een renovatie c.q. aanpassing van het museum dat zijn kleinschalige karakter op de huidige locatie in de Choorstraat zal blijven behouden, zoals dat indertijd bij de samenwerking met de grote broer Noordbrabants Museum werd vastgelegd. Bij die renovatie zijn een nieuwe toiletgroep gepland en zullen de werken op een professionelere manier worden opgehangen en belicht. 
De kosten die door provincie, gemeente deels worden gedekt gaan rond de paar ton belopen.

Expo 50 jaar schildersambacht in Museum Slager  1 december 2006.
Woensdag 29 november 2006 opende in het Museum Slager in de Choorstraat de expositie 'Verleden, heden en Toekomst, 50 jaar schildersambacht'. Die tentoonstelling is opgezet op initiatief van de Van Rooy groep [schilderwerken en gebouwenservice ] en in samenwerking met het Sikkens Museum in Sassenheim en de opleiding St. Lucas in Boxtel. De werken, die vanuit heel Nederland zijn binnengebracht, tonen de ontwikkeling in het schildersambacht . De expo duurt tot eind dit jaar.

Museum Slager bestaat 30  jaar   
19 april 2006.
Met een intiem feestje herdenkt Museum Slager op 23 april 2006 het feit dat 30 jaar geleden het Museum werd opgericht door Suze Bergé-Slager en haar man Hein. Hein Bergé brengt met zijn vrijwilligers een bezoek aan de nabije Musea: het Oeteldonks Gemintemuzejum en het Zwanenbroedershuis. Na afloop gaat het gezelschap dineren.

Opening Expositie P.M. en Piet Slager  7 april 2006.
Vanmiddag -vrijdag 7 april 2006 -geeft oud-rector van de r.k.lycea Ans Buys in Museum Slager in de Choorstraat de expositie over Petrus Marinus en diens zoon Piet Slager officieel geopend. 'Het is,' aldus de voorzitter van de Stichting Museum Slager, Lèn de Klerk, de laatste duo- expositie die voor het museum in dit geslacht Slager mogelijk is.
Ans Buijs beschreef in een terugblik de levensloop, het werk, de karakters en de verdiensten van vader en zoon Slager. De expositie is getiteld 'Is getekend, Peters Marinus Slager en Piet Slager'. 'Is getekend ' refereert, ' aldus Buys naar de voltooid - tegenwoordige - tijd. Met dat tegenwoordige wordt bewust aangegeven, dat, symbolisch gezien, beiden nog temidden van ons staan om hun werk te tonen en opnieuw te signeren.'

Buys sloot af met een pedagogisch getinte opmerking. 'Ik raak bij het bekijken van de expositie opnieuw verwonderd en geboeid door de voorbeeldrol die beiden als leraren aan hun studenten hebben ingenomen. Dat zal u nete verbazen dat een onderwijsmens dit zegt,' aldus Buys. 'Correctie op het juiste moment, goede raad, die ervaring ingaf, verstandige vrijheid binnen de grens der leiding en dat éne, ondefinieerbare dat mensen maakt van jongens. Datgene wat van de persoonlijkheid van leraren uitgaat en dat we niet kunnen kwalificeren: het geheim van de pedagoog,' aldus Buys, die hiermee de woorden aanhaalde van Suze Bergé -Slager.

Na de openingstoespraak van drs. Ans Buys sprak de voorzitter van de Stichting Museum Slager Lèn de Klerk [r] nog een dankwoordje uit.
Op de voorgrond mr. Hein Bergé en op de achtergrond vlnr o.a. Rudie van Eekert, mevrouw Van Lith, Jac Stienstra en..
 
foto's © paul kriele, 7 april 2006.

 
De nieuwe generaties Slager/Bergé bekijken het werkstuk van een van de jongste telgen. Het meisje is de twaalfjarige achterkleindochter Jane Loois van Corry Slager die een werkstuk had gemaakt over de familie Slager. Samen met haar overgrootvader poseert deze jongste[?] telg in de lijn van  Corry Slager naast mr. Hein Bergé.
 foto © paul kriele, 7 april 2006.

Erkenning voor Bossche Musea  28 juli 2005.    
Na museum Slager heeft nu ook ’Het Zwanenbroedershuis’ een officiële erkenning ontvangen. Het gaat om een opname in het Museumregister door het Nederlands Museumregister. Zo’n status is pas mogelijk als aan allerlei voorwaarden wordt voldaan, waarvoor door vrijwilligers hard gewerkt is. Dan gaat het om: registratie van de volledige - unieke – collectie, waaronder rekeningen van 1330-1620!, een beleidsplan, beheerschap, regeling toegankelijkheid [di- en do- middag] en een klimaatregeling.

Eind vorige maand werd in een besloten bijeenkomst aan genodigden in het voormalige Rijksarchief het archief van deze Illustre Lieve Vrouwe Broederschap gepresenteerd. Dat archief heet tegenwoordig Brabants Historisch Informatie Centrum, kortweg BHIC. De Broederschap, daterend van 1318, gaf haar archief bij het BHIC in bewaring. De inventaris is te zien op www.bhic.nl [via archiefstukken, gaan naar algemeen zoeken en dan naar Broederschap]. 

Kunst inspireert - 5 juli 2005
Museum Slager houdt voor de tweede keer een expo met werken van de eigen vrijwilligers. De tentoonstelling -getiteld Kunst inspireert' - toont, zoals de vorige keer, 'Verborgen Talenten' van twaalf in het museum werkzame medewerk[st]ers. De objecten bevatten borduurkunst, geëtst glas, beelden, tekeningen en schilderijen.

Links: 'Kruithuis in de sneeuw' van Piet Slager een paneeltje uit de vaste collectie van Museum Slager . En rechts de creatie van Loes Stupers.   foto's © gerard monté, 7 juli 2005.

De deelnemers zijn: Dini Vledder, Hanny van Wijk, Cissy van der Sluis, Len de Klerk, Ton van de Wiel, Jacky Stupers, Loes Stupers, Henk van de Broek, Thea van de Dungen, Betty Koster en Els van Helmond.
Prof dr. L. de Klerk, voorzitter van het stichtingsbestuur Museum Slager, heeft op vrijdag 2 juli 2005 de expositie geopend.


Boven: Henk van de Broek, en Betty Koster. rechts boven: een portret van Els van Helmond en
Onder links: Jacky Stupers: 'Lente bij de Dungense Brug'. 
Onder rechts: Diny Vledder van Sellenwoude.

- foto's © gerard monté, 7 juli 2005.
Links boven: De inbreng van Ien de Klerk en Jacky Stupers.
Rechts boven: De vitrine met objecten van Ton van de Wielen, Cissy van der Sluijs en Thea van den Dungen.
Rechts: panelen van Hanny van Wijk .

foto's © gerard monté, 12 maart 2005.
 

 

Opening expo Gérard Teulings   12 maart 2005.
Vanmorgen zaterdag 12 maart 2005 werd door Gerard Teulings [inleiding] en Jos van Roosmalen [*1948] [historische terugblik] de expositie van Gérard Teulings in Museum Slager geopend. De titel is ’Brabantse humor getekend’. Het is de tweede keer dat een overzichtstentoonstelling van werken van deze - aanvankelijk - illustrator /kunstenaar, later krantendirecteur in de openbaarheid komen. Dit keer is het verschil met elf jaar geleden, toen vader van Roosmalen de expo in het Noordbrabants Museum opende, dat er ook jeugdwerken, een selectie Parijse pentekeningen en het blad Le Rieur worden gepresenteerd, aldus Ruud van Roosmalen, de in 1948 geboren achter-achterkleinzoon van Gérard Teulings [1855-1916]. 

Het affiche van 'Gérard Teulings in Museum Slager'


Gérard Teulings 1855-1916.
In een korte terugblik gaf Van Roosmalen een kijk op het leven en werk van zijn voorvader. Geboeid en opmerkzaam noemde spreker de eigenschappen waarmee de schetser/tekenaar GT de toenmalige typetjes met een milde spot vastlegde, zonder daar overigens noch een politiek, noch een religieus tintje aan te geven.  Na zijn werkzame leven verhuisde GT naar park en landhuis ’De Braacken’ aan de Loyolalaan in Vught waar later het verzorgingshuis de Braacken voor in de plaats zou komen.

Het Museum Slager ontving uit dank voor de organisatie van de Stichting Gérard Teulings twee krijt-pentekeningen [molen en bruggetje], die gesigneerd zijn met F.S. 1890. Uit onderzoek is gebleken dat de initialen staan voor Frans Slager, tijdgenoot van GT zoals Gérard Teulings ook wel wordt aangeduid. Ook Jacky Stupers van de museumleiding ontving een aandenken, een cd-rom met de volledige jaargang van Le Rieur Illustré.

Parallel aan de expositie, die nog tot 12 juni 2005 duurt, is een kleine brochure uitgegeven die een levensloop en indruk geeft van de werken van ‘GT’.

Expositie Gerard Teulings

Van 12 maart tot 12 juni 2005 exposeert Museum Slager tekeningen van Gerard Teulings Teulings was directeur/eigenaar van de provinciaal Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbosch Courant. Daarvan was vader C.N. Teulings de grondlegger. Maar C. N., die zag dat zijn zoon Gerard talent had, stuurde hem eerst naar de Kunstakademie [Antwerpen]. Die school heeft Gerard niet afgemaakt. Dankzij zijn vader werd hij krantendirecteur bij ‘de krant van Arkesteijn’, zoals de tegenhanger van het puur katholieke Het Huisgezin heette. De meer liberaal-katholieke krant was door C.N. zelf voor zijn zoon gekocht. Van Teulings zijn onder meer tekeningen, die hij rond 1908 voor ‘zijn krant’ publiceerde, bewaard gebleven, evenals nog een collectie van 52 tekeningen uit het door Teulings uitgegeven Antwerpse blad ‘Le Rieur Illustré’. Verder is de ‘Collectie Gerard Teulings’ verspreid over diens kleinzoon, Gérard Teulings en andere familieleden.

Teulings die leefde van 1855-1916 staat bekend als een journalistiek, satirisch tekenaar, geen portrettist. De jaren rond 1900 vormen een belangrijk cultureel en historisch tijdsfragment bij de onderwerpkeuze van Teulings. Komend voorjaar gaat Museum Slager alle zalen herinrichten. Elke zaal wordt gewijd aan een van de Slagers, compleet met voorwerpen en foto’s uit de tijd waarin die persoon leefde en aangevuld met een tekstuele toelichting. Vóór de Teulingsexpo is er nog een korte expositie van de kunstenaarsvereniging AKKV met glas in lood, foto’s beeldhouwwerk en schilderijen. -/ © paul kriele, 
De brochure die bij de expositie door de Stichting Gérard Teulings is uitgebracht. Het is geen catalogus maar het geeft wel een korte beschrijving van de werken en werkperiode van Gérard Teulings.

Fotoreportage van de opening - 14 maart 2005
Zaterdagmorgen 12 maart 2005 vond in het Museum Slager in de Choorstraat de opening plaats van de -tweede- expositie van Gérard Teulings [* 8 oktober 1855- +11 oktober 1916.]

Boven: Een overzicht van de expositiezaal en rechts een vitrine met tekeningen en een afbeelding uit het Parijse blad Le Rieur Illustré.
Een van de nazaten bekijkt het werk van een van zijn voorvaders. 
Rechts boven: Uit het Blad Le Rieur Illustré waarvoor Gérard Teulings in de jaren 1876-1878 werkte.


foto's © gerard monté, 12 maart 2005.

 


Brochure van Brabantse Humor getekend door Gerard Teulings

Links boven: Drie leden van de generatie Teulings uit de jaren dertig.
Links: Rolf  Teulings uit Nijmegen wiens vader Frits [1899-1943] tandarts was.
Rechts boven: de inleiding verzorgde Gerard Teulings
.
 foto's © gerard monté, 12 maart 2005.


   
-De openingstoespraak hield Ruud van Roosmalen, kleinzoon van mr. Jos van Roosmalen [1881-1937] directeur van 'de Provinciale', ofwel de krant van Arkesteijn.
-Hierboven: Het geschenk dat de Stichting Gérard Teulings aan het Museum Slager gaf bij gelegenheid van deze expositie. Het betreft twee krijttekeningen uit de tijd van GT die gesigneerd zijn met 'FS 1890'Na onderzoek bleek dat het -inderdaad- werkjes zijn van Frans Slager.
-Jacky Stupers van de museumleiding ontving uit handen van Gerard Teulings een cd-rom met een jaargang van Le Rieur IIlustré.


 foto's © gerard monté, 12 maart 2005.
 Hinthamerstraat 182, het eerste kantoor van Teulings.
De voormalige zaak de Rietenwereld waar oorspronkelijk het kantoor van C. N. Teulings was gevestigd.

foto © gerard monté, maart 2005. 
Een portret van een voorouder van de Teulingsen in het kantoortje op het achterf van nr. 182 aan Achter de Eksters.

Voor een impressie van de verbouwing en onderzoek naar middeleeuwse sporen van dit pand en de aanhaling van de historie van Drukkerij Teulings klik op Pand 182

Opening Frans Slager expo  22 oktober 2004 . 

Vrijdagavond 22 oktober 2004 opende wethouder Roderick van de Mortel [cultuur] de expo over Frans Slager [1876-1953], zoon van Petrus Marinus Slager.  
 
Portret van Frans Slager, zoon van Petrus Marinus Slager, de naamgever van het Museum Slager, geschilderd door broer Piet Slager.
 foto's © gerard monté, 22 oktober 2004

Eerst dankte de voorzitter van de Stichting Museum Slager Lèn de Klerk, de medewerkenden en speciaal Jan van Laarhoven, Rick Vercauteren en Maureen Trappeniers van het Noordbrabants Museum. Nieuw was de ingang op ‘de plek van het cafeetje ‘de Vierkante meter’ en opvallend nieuw is ook het opgeknapte interieur. 
Ook nieuw is dat voor het eerst in voorwerk, presentatie en publiciteit de paraplu van het Noordbrabants Museum, waarmee twee jaar geleden een samenwerking werd gesloten, zo duidelijk zichtbaar is.  

Boven: De toehoorders achter mr. Hein Bergé Nel van der Heijden, de auteur van de catalogus. Achter haar drs. Jan van Laarhoven, directeur Noordbrabants Museum.
Links het echtpaar Hoogbergen
.Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Museum Slager, Lèn de Klerk, verrichtte wethouder Roderick van de Mortel in een even cultureel als persoonlijk getinte toespraak de opening van de expositie over Frans Slager in Museum Slager in de Choorstraat op vrijdag 22 oktober 2004.
Links onder Eugenie Kamerbeek-Moerkerk

 foto's © gerard monté, 22 oktober 2004.

Speciaal werd Nel van der Heijden vernoemd. Dit ‘kind aan huis’ van het museum, aldus de Klerk, is de auteur van de begeleidende catalogus die -in kleur gedrukt- een korte beschrijving van enkele werken en Frans Slager geeft. Op de expo hangen vele werken uit particulier bezit en ook van de gemeente. 
Links de Omslag van de catalogus van de auteur Nel van der Heijden-Rogier met foto's van Gerard Monté en Ton van der Vorst.
De voorpagina toont 'Landschap aan de Nethe bij Meerhout' [1941] van Frans Slager.
   

Van de Mortel, nauw verwant met de stad, blikte terug en refereerde aan de vriendschapsband tussen diens voorouders en de Slagers. Mijmerend over de Bossche –culturele – roots, noemde de kleinzoon van Jan van de Mortel [burgemeester van oud ’s-Hertogenbosch in 1935 en allereerste ‘Ursten Boer den Beste’] het Museum in de Choorstraat een parel. ‘Terwijl onder druk van de bezuinigingen gemeenten vaak het cultureel profiel laten schieten, is het van belang dat we het verleden in ere houden,’ aldus Van de Mortel. Die stipte nog eens tactisch aan dat het Slagermuseum niet zonder de grote broer in de Verwersstraat kan. In die visie was Frans Slager, tevens de grondlegger van het Provinciaal Genootschap [voorloper van het Noordbrabants Museum] zijn tijd ver vooruit..  

Wethouder Roderick van de Mortel noemde in zijn openingstoespraak Museum Slager een parel temidden van de Bossche cultuurhistorie. De voorouders van Roderick waren bevriend met de Slagers.

Een artikel van Frans Slager in de Provinciaal Noordbrabantse Courant/Het Huisgezin van 2 februari 1939 . Dat artikel gaat over het Brabants Landschap, waarvan Frans mede-oprichter was.  De villa De Groote Hoeve, in Meerhout, woonhuis van Frans Slager.

foto's © gerard monté, 22 oktober 2004.
 

Frans Slager was mede-oprichter en bestuurslid van de stichting Het Brabants Landschap. Bij de opening waren ook vertegenwoordigers van het Brabants Landschap aanwezig. Die organisatie heeft een wandeling uitgestippeld langs objecten die ooit door Frans Slager in beeld zijn gebracht. 

Objecten die door de Slagers vaak in beeld zijn gebracht waren de St.Jan en natuurlandschappen zoals bij Frans Slager.
In verband met de huidige expo, waarvoor werken van Frans Slager zijn verhangen, is de voorzaal tijdelijk anders ingericht.
foto's © gerard monté, 22 oktober 2004

Kinderen-op-doek tijdens kinderboekenweek  30 augustus 2004.  
In Museum Slager hangen bij gelegenheid van de kinderboekweek [6 –16 oktober 2004] enkele tekeningen, pastels en olieverfschilderijen van lezende, tekenende en schrijvende kinderen. De werken zijn van Piet Slager [1871-1938], oudste zoon van Petrus Marinus Slager. Even daarna, vanaf 23 oktober 2004, opent de expo over Frans Slager [1876-1953], broer van Piet van wie het museum onlangs een serie werken ter beschikking kreeg. De overdracht aan de stichting Museum Slager gebeurde door Toms weduwe : Joop Slager Tom, zoon van Hein, is de allerlaatste telg van het Slager-geslacht die als kunstenaar actief was.  

Museum Slager verwerft drie Tom Slagerstukken  13 juli 2004.
Vandaag- tien jaar na zijn dood -verwierf het Museum Slager in de Choorstraat drie werken uit de Californische periode van Tom Slager, kleinzoon van P. M. Slager.
Het zijn de laatste werken die Tom op zijn reis door Californië met zijn vrouw Joop maakte. De werken –de laatste van Tom, zijn geschonken door diens weduwe Joop Slager van de Linden. De ceremonie was de eerste waarop R.Huysmans als de voorzitter van de Stichting Tom en Joop Slager aanwezig was.

Het is de bedoeling in de toekomst meer aandacht aan het kunstenaarschap van Tom Slager te besteden, aldus L. de Klerk voorzitter van de Stichting Museum Slager. Mogelijk dat de in 1991 uitgegeven catalogus over Tom Slager wordt heruitgegeven. Tom was de allerlaatste -mannelijke - telg uit de kunstenaarsfamilie Slager.
Voorzitter Klerk keek ook vooruit naar najaar 2004 wanneer er een expositie over Frans Slager staat gepland en najaar 2005 wanneer een expo over de familie Slager volgt.  

De aanbieding van de drie schilderstukken door R. Huysmans [r], voorzitter van de Stichting Tom en Joop Slager aan prof. dr L. de Klerk [l].
foto's © loes stupers-duif, 13 juli 2004.
Beide voorzitters poseren met de 88-jarige Hein Bergé [m], die met wijlen Suze Bergé-Slager de initiatiefnemers waren van Museum Slager.

Laatste telg Slager- geslacht
Vorig jaar 5 januari 2003 overleed Suze Bergé-Slager. Het echtpaar Hein Bergé-Suze Bergé-Slager laat geen kinderen na.
Tot nu toe kwam het niet zo sterk naar voren, maar in een interview met Boschtion -tv sprak Hein Bergé de memorabele woorden dat met haar verscheiden de laatste telg van het geslacht Slager verdween. 
'In de tweede generatie kwamen nog wel tien kinderen voor. Daarvan is nu geen enkele Slager meer over,' aldus Bergé in zijn toelichting.  Een van die tien kinderen heette Hein. Diens zoon Tom was de enige en laatste kunstenaar uit de derde generatie.
Tom overleed kinderloos en Suze -ook van de derde generatie - was de laatste vrouw die ook nog eens kinderloos bleef .
Bergé [*1916] zegt op de vraag:'Wat u in uw leven nog meer deed dan werkzaam te zijn in de kunst..'. : 'Ik ben 30 jaar advocaat geweest en 10 jaar rechter' .

Suze Bergé-Slager overleden    7 januari 2003.
Zondag 5 januari 2003 is Suze Bergé-Slager op 85-jarige leeftijd overleden.
Deze telg uit een beroemd schildersgeslacht toonde al enkele jaren mentaal en fysiek de tekenen des ouderdoms.
Suze is de kleindochter van Petrus Marinus Slager de grondlegger van wat later is uitgegroeid tot de in 1968 opgerichte Stichting Museum Slager. Zij en haar man de 88-jarige mr. Hein Bergé gelden als de motoren achter de collectie en de organisatie voor openbaarmaking van de werken van hun familieleden. Oorspronkelijk woonde de familie op Waterstraat 33. Dat statige pand werd eind jaren zestig gesloopt tbv een te bouwen provinciehuis, later parkeergarage.
Sedert 1966 is de Choorstraat het adres van de Slagers en hun museum dat werd ingericht in de voormalige brandverzekeringsbank later r.k.leeszaal.

Suze was een vrouw met kennis en karakter. Heel moeizaam kon zij de stichting en daarmee de toekomst van de collectie loslaten en min of meer in beheer geven bij de grote broer het Noordbrabants Museum. Clausules in de overeenkomst tot samenwerking garanderen de voortzetting van hun leefsituatie en van de zelfstandigheid van het museum op de huidige locatie.
Suze Bergé wordt na een uitvaartdienst in de kapel van de Zusters Choorstraat op donderdag 9 januari 2003/11.00 uur begraven op het kerkhof aan de St. Elisabethstraat in Vught. 

Het statige woonhuis van de ouders van Suze Bergé-Slager in de Waterstraat.dat omstreeks 1966 werd gesloopt.

Ingetogen dienst rond Suze Bergé-Slager  9 januari 2003.   
Vanmorgen vond in de kapel van de zusters Choorstraat een uitvaartdienst plaats voor Suze Bergé-Slager die zondag 5 januari 2003 op 87-jarige leeftijd overleed. Deze nestor en motor van de Stichting P. M.Slager, werd door de drie sprekers gewaardeerd als bron van kennis over de Slagerfamilie en om het feit dat zij zich met hart en ziel inzette voor de collectie die zij als enig kind van haar moeder erfde. Prof. dr. L. de Klerk, vice-voorzitter van de Stichting, sprak vooral over persoonlijke zaken van Suze en haar man Hein Bergé met wie ze 44-jaar getrouwd was.
Voor een van de ouwe getrouwen- Toon Willems - was Suze het grote voorbeeld. Bij elk schilderij wist zij haar eigen verhaal te vertellen. Het was voor ons een bron van kennis, aldus Willems die met name Suzes vasthoudendheid noemde.
Vrijwilliger en vriend Els van Helmond las een boek voor met herinneringen van Suze aan haar ouderlijk huis in de Waterstraat.
Na afloop van de ingetogen en sobere dienst, waarbij de commissaris van de Koningin mr. Frank Houben en de [oud-] burgemeesters Rombouts, Van Zwieten en Burgers aanwezig waren, is Suze Bergé bijgezet in het familiegraf van de Slagers op de Algemene Begraafplaats in Vught. 

Museum Impressies- september en december 2003.
Vanuit de diverse interieurs van Museum Slager waaronder het pandje 'De Vierkante Meter'.Links naast de twee voordeuren van Museum Slager en de privé woning van Hein en wijlen Suze Bergé-Slager stond het cafeetje, dat de veelzeggende naam droeg 'De Vierkante Meter'. Daar zijn in wat rustieke en idyllische hoekjes ook de kunstschatten van de Stichting Museum Slager tentoongesteld.
   
 

Links boven: Op wand of deur hangen de schilderstukken, hier op de keukenkast.
Rechts boven: de gootsteen en de waterpomp.
Rechts: een fotovitrine kast.
foto' s © gerard monté, 13 maart 2003.  
 Boven links: een kachel-met-kunst.
Links: De oude keukenkast dient als uitstalling van kunstige kleinoden.
Boven rechts: een portrettengalerijtje.


foto' s © gerard monté, 13 maart 2003.  


*

Boven links: Bossche stadsgezichten zou de titel van dit drietal kunnen zijn. 
Rechts: Brabantse schouwen staan hier afgebeeld.
Onder links de doorgang naar 'De Vierkante Meter' en naar de grote expositiezaal.
Onder rechts:
Ook een doorkijkje in de voorzaal met links zicht op de St.Jan en achterin rechts P.M. Slager
foto' s © gerard monté, 29 maart 2003.  Hierboven links: interieurhoekje met St.Janskerkhof.
Het kamertje dat bereikt wordt via de genoemde doorgang.
Rechts boven: een wand in de grote expositiezaal. 
Rechts een ezel met portret Suze Slager.
foto' s © gerard monté, 29 maart 2003.  
 

Expo 'Verborgen Talenten' bij 100 jaar 'gebouw Slager'

Viering Slagermuseum uit eerbetoon vrijwilligers resp. 9 oktober 2003/26 november 2003]
De viering van het honderdjarig bestaan van het pand van Museum Slager in de Choorstraat, waarover op 9 oktober j.l. in de Nieuwsbrief bericht, speelt zich - op 13 december 2003 –geheel af rond de vrijwilligers die het intieme Museum jaren staande hielden.
De 87-jarige mr. Hein Bergé wil dat gastheer/vrouwschap belonen met een expositie opgezet door elf vrijwilligers. Bergé
was met wijlen zijn vrouw Suze Bergé-Slager de beheerder van het museum, maar droeg, met het oog op de toekomst, dat beheer overdroeg aan een stichting.

De dochter van Herman Moerkerk, mevrouw Eugenie Kamerbeek opent de expo die de titel meekreeg van ’Verborgen talenten’. Ze bevat werk dat door de elf medewerk[st]ers is binnengebracht. Niet alleen schilderijen, ook glasdecoratie, handwerk en beelden staan twee dagen [13 en 14 december 2003] in Museum Slager tentoon.
Temidden van die kunst zal de medewerker van het eerste uur en buurman- Gerard Janssen- na dertig jaar afscheid nemen. Vanaf het allereerste begin in 1976 heeft hij zich bovenmate ingezet bij alle aspecten van een museumorganisatie.

De expositie, die nog tot eind december 2003 duurt, kreeg als titel mee: 'Verborgen talenten',  
uit eerbetoon aan die spontane en enthousiaste medewerkers.

mr.Hein Bergé links in een toespraak tot 'zijn' vrijwilligers en rechts bewonderend kijkend naar de geëxposeerde stukken, ingebracht door die vrijwilligers.
Rechts: de dochter van Herman Moerkerk, Eugenie Kamerbeek-Moerkerk opende de gelegenheidsexpositie bij 100 jaar gebouw Slager.
Onder rechts: Op de opening spreekt prof.dr. Len de Klerk, voorzitter van de Stichting Museum Slager Gerard Janssen toe, een vrijwilliger van 't eerste uur. Op de achtergrond bisschop Toon Hurkmans en mr. Hein Bergé.  Voor  een van de oudste vrijwilligers en  buurman Gerard Janssen was er een speciaal cadeau.

foto' s © gerard monté, 13 december 2003.  

   
Links boven: Jan van der Eerden architect in gesprek met Thea van Erp [echtgenote van de penningmeester]. Op de achtergrond mevrouw Van der Eerden en Lambert van Lith.
Rechts boven: Voormalig woonhuis dr.Otjes [Trintiteitstraat], de Zonnebloemen en landschap Wamberg, alle drie van Jacky Stupers, bestuurslid van de Stichting Slager.
Rechts: Joep Chappin met Rina van de Ven [voorgrond]. 

: © gerard monté, 13 december 2003.  
 


De expositie 'Verborgen Talenten' is zo veelzijdig omdat de inbreng zo gevarieerd van afkomst is.


Drie portretten. Links de Wamberg in wintertijd.  
foto' s © gerard monté, 13 december 2003.  

Korte historie Pand Choorstraat: van verzekering via leeszaal naar museum
De familie Slager woonde in een groot woonhuis in de Waterstraat. De historie van het Museum Slager gaat terug naar 1972 en de stichting zelfs naar 25 oktober 1968 [oprichtingsdatum]. 
Het pand Choorstraat 14-16 dateert van 1903 het is ontworpen door de Bossche architecten A.J.van Kempen en J.G.Th.Aerden. Het was de woning plus het koetshuis van Van Erp dat in opdracht van de NV Anno 1838 Mij tot Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden werd verbouwd tot kantoor [beneden] en een bovenwoning. Op het St.Janskerkhof nummer 13 stond de conciërgewoning.
verbouwing tot leeszaal
In 1936 wordt Choorstraat 16 verbouwd tot leeszaal olv architect H.M.de Graaf. *
Als Openbare Leeszaal [op r.k. grondslag] heeft het hoekpand met de Clarastraat [overigens vanaf 1973 Stadsbibliotheek], tot 1973 gediend.
Vanaf 23 april 1976 is er sprake van Museum Slager te weten op Choorstraat 16, maar het museum is in 1972 in het oorspronkelijke woonhuis [nummer 14] begonnen.
In 1978 koopt het echtpaar Bergé-Slager de nrs. 8, 10 en 12. Vanaf 1987 werd het museum uitgebreid met de nummers 8 en 10 inklusief de bovenwoning op nummer 12. Nummer 8 had tot 1935 gediend als klein cafeetje genaamd 'de vierkante meter' en nummer 10 als kruidenwinkeltje, beheerd door Moeke Simons.
Bergé was in 1978 [?] in staat geweest tot aankoop resp. inrichting van 8 en 10 dankzij de verkoop van een buitenhuis.
*noot verhuizing: De Brandverzekeringsmij, in de volksmond 'De Grote Bossche' genoemd, was reeds verhuisd naar Hinthamerstraat 60, ofwel ' onder de bogen' .
-----------------------------------------
Het pand Choorstraat 16. Voormalig verzekerinsgebouw later r.k. Leeszaal en tot slot museum.

2. Pand Choorstraat: van verzekering via leeszaal naar museum
De familie Slager woonde in een groot woonhuis in de Waterstraat. De historie van het Museum Slager gaat terug naar 1972 en de stichting zelfs naar 25 oktober 1968 [oprichtingsdatum].
Het pand Choorstraat 14-16 dateert van 1903 het is ontworpen door de Bossche architecten A.J.van Kempen en J.G.Th.Aerden. Het was de woning plus het koetshuis van Van Erp dat in opdracht van de NV Anno 1838 Mij tot Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlande** werd verbouwd tot kantoor [beneden] en een bovenwoning. Op het St.Janskerkhof nummer 13 stond de conciërgewoning.
**noot: volgens de toenmalige spelling!

In 1936 wordt Choorstraat 16 verbouwd tot leeszaal olv architect H.M.de Graaf. De Brandverzekeringsmij, in de volksmond 'De Grote Bossche' genoemd, was reeds verhuisd naar Hinthamerstraat 60, ofwel ' onder de bogen' .
Als Openbare Leeszaal [op r.k. grondslag] heeft het hoekpand met de Clarastraat [overigens vanaf 1973 Stadsbibliotheek], tot 1973 gediend.
Vanaf 23 april 1976 is er sprake van Museum Slager te weten op Choorstraat 16, maar het museum is in 1972 in het oorspronkelijke woonhuis [nummer 14] begonnen.

In 1978 koopt het echtpaar Bergé-Slager de nrs. 8, 10 en 12. Vanaf 1987 werd het museum uitgebreid met de nummers 8 en 10 inklusief de bovenwoning op nummer 12. Nummer 8 had tot 1935 gediend als klein cafeetje genaamd 'de vierkante meter' en nummer 10 als kruidenwinkeltje, beheerd door Moeke Simons.
Bergé was in 1978 [?] in staat geweest tot aankoop resp. inrichting van 8 en 10 dankzij de verkoop van een buitenhuis.
 
-Boven: De Waterstraat met de woning van het gezin van Petrus Marinus en Catharina Slager- Uijttenboogaart in 1938, links geschilderd door Fans Slager. Rechts foto van het statige herenhuis aan de Waterstraat waar nu de parkeergarage Wolvenhoek,ook wel De Kuil genoemd staat.
foto © gerard monté, mei 2001 [r] en  22 oktober 2004
[l].
-Rechts: De Waterstraat tegenwoordig. Aan de noordzijde is niets meer van de allure van weleer over. Een parkeergarage heeft de plaats van de herenhuizen ingenomen.
 

3. Historie Museum Slager

De grondslag voor het museum Slager werd gelegd op 25 october 1968. Toen werd de stichting PM.Slager notarieel vastgelegd. De collectie gaat terug naar de tijd van P.M.,ofwel Petrus Marinus, de grootvader van Suze Bergé-Slager.
Juni 1970 opende het Museum Slager in de Choorstraat onder de titel: 'Een eeuw Bossche schilderkunst'. De depots bevatten de collectie die Suze Bergé-Slager door haar ouders was nagelaten. Immer Petrus Marinus had zijn kinderen onder wie Piet geïnspireerd in het vak van tekenen en schilderen. Ook diens echtgenote Suze Velsen bleek een kunstzinnige aanleg te hebben.
Suze Bergé-Slager en haar man mr. Hein Bergé zijn de motoren geweest achter de stichting. Deze stichting stelt zich als doel: het verzamelen én het als één collectie in het eigen museum ter bezichtiging stellen van werken van de kunstenaarsfamilie Slager en andere kunstenaars. Het pand op nummer 16 was de voormalige Openbare Leeszaal op r.k.grondslag en daarvoor -wat de volksmond noemde 'de Grote Bossche’. Achter die naam ging een Verzekeringsmaatschappij schuil.
Het echtpaar Hein en Suze Bergé heeft notarieel laten vastleggen dat de panden -bij leven- eigendom van hen blijven. En pas bij verscheiden overgaan naar de stichting Museum Slager.recent verleden
Pogingen tot samenwerking met het Noordbrabants Museum mislukten. Deze toenadering van -met name directrice Margriet van Boven werd door het echtpaar Bergé –Slager eerder als een poging tot inlijving dan als een samenwerking ervaren.
In november 2000 kwam er vanuit de gemeente een totaal andere opstelling ten aanzien van de diverse collecties. Onder wethouder Ruud Rottier ging men uit van een decentrale presentatie van de uiteenlopende historische collecties.Museum Slager werd steun toegezegd mits zij hun zakelijke aanpak en kunstzinnige plannen in een ondernemingsplan zouden vastleggen.
Aanvankelijk 18, en in het voorjaar 2001, werd 98 duizend gulden subsidie toegezegd.
Beter beheer van de collectie, meer exposities en publieksgerichte presentaties, zijn de elementen uit het –opgelegd - beheersplan Deelgebieden waarin het Noordbrabants Museum Museum Slager gaat ondersteunen.
1.  Berichten 
Pand Museum Slager honderd jaar  9 oktober 2003

Het museum Slager, gehuisvest op Choorstraat 8-16, bestaat als pand per 1 november 2003 honderd jaar. Het jubileum wordt ,volgens een woordvoerster, intern gevierd. Het is de gedachte van de 87-jarige Hein Bergé dat die viering de vrijwilligers toekomt die immers het museum grotendeels bemannen. De historie van het Museum Slager gaat terug naar 1972 en de stichting zelfs naar de oprichtingsdatum 25 oktober 1968.
Van lieverlee zijn naast nummer 14-16 aangrenzende panden verworven. Oorspronkelijk was het een Verzekeringsgebouw, later leeszaal. Pas in 1976 kreeg het de functie van museum. Het pand Choorstraat 14-16 dateert van 1903 het is ontworpen door de Bossche architecten A.J.van Kempen en J.G.Th.Aerden. Het was de woning plus het koetshuis van Van Erp dat in opdracht van de NV Anno 1838 Mij tot 'Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlande' werd verbouwd tot kantoor [beneden] en een bovenwoning. Op het St.Janskerkhof nummer 13 stond de conciërgewoning.
In 1936 werd Choorstraat 16 verbouwd tot leeszaal olv architect H.M.de Graaf. De Brandverzekeringsmij, in de volksmond 'De Grote Bossche' genoemd, was reeds verhuisd naar Hinthamerstraat 60, ofwel ' onder de bogen' .
Het hoekpand met de Clarastraat heeft tot 1973 als Openbare Leeszaal gediend, voortgezet door de Openbare Bibliotheek in de Hinthamerstraat.  

Expo Boerderijen -[zomer 2003]
In de zomer van 2003 houdt Museum Slager een expo over Brabantse boerderijen. Het zijn impressies van boerderijen zoals telgen uit het geslacht Slager deze hebben waargenomen en vastgelegd. De tentoonstelling is inmiddels verlengd tot 1 december 2003.

Expo Stadsgezichten [zomer 2002]
In de zomer van 2002 [7 juni ] werd in Museum Slager de expositie Stadsgezichten geopend. Het gaat hier om werken [tekeningen,voorstudies en schilderijen] uit drie generaties Slager onder wie Piet Slager sr. en junior en Frans en Suze Slager, maar ook van Herman Moerkerk, Carel Frederik Cordes, Andreas Johannes van Opstal en Antonie Lewin.
De expositie die tot oktober 2002 duurt, is het tweede project dat na het samenwerkingsverband Noordbrabants Museum x Museum Slager tot stand is gekomen. mr.Hein Bergé gaf in zijn welkomstwoord even dat samenwerkingsverband aan.
Voorzitter van de Kring Vrienden van ' s-Hertogenbosch Cor Gilhaus refereerde in zijn openingswoord naar het boek Stadsgezichten van paul kriele, maar attendeerde zijn toehoorders op het verschil tussen het een en het ander, ofwel het boek bevat Bosschenaren en de expositie gaat over Bossche stadsgezichten.

Tentoonstelling bij zilveren jubileum  april 2001.Maandag 23 april 2001 vierde de stichting Museum Slager haar 25 jarig bestaan. De 85-jarige mr. Hein Bergé en zijn 83-jarige echtgenote, mevrouw Suze Bergé-Slager, waren het stralend middelpunt. Zij zijn de grondleggers van de stichting die zich de presentatie van de kunstenaarsfamilie Slager in een eigen museum ten doel stelt. 
De stichting beheert het museum, maar de gebouwen zijn nog in eigendom van het echtpaar Bergé-Slager.

Opening jubileumexpositie Slagermuseum   23 april 2001.
Burgemeester Ton Rombouts heeft zojuist [maandag 23-4-2001/18.15 uur] de jubileumexpositie van Museum Slager geopend. Onder de titel ’Verborgen schatten opnieuw bekeken’ is een groot deel in de zalen van de drie panden in de Choorstraat geëxposeerd. 
Het is de uitdrukkelijke wens van het stichtingsbestuur én het echtpaar Hein en Suze Bergé-Slager om de collectie in het Museum aan de Choorstraat in stand te houden en te exposeren. Pas bij het verscheiden van hen gaan de panden over naar de stichting. Een standpunt waar burgemeester en gemeente volledig achter staan, aldus Rombouts in zijn openingswoorden. Bergé sprak bij de vernissage op 23 april 2001 over ‘de status van geregistreerd museum dat zijn zelfstandigheid behoudt’.
De samenwerking met het Noordbrabants Museum en de subsidie van 98.000 gulden maakt het mogelijk dat het museum meer
professioneel naar buiten treedt en tot een modern beheer van de collectie komt.

Slager blijft zelfstandig   19 april 2001.  
Het Museum Slager in de Choorstraat blijft zelfstandig voortbestaan, maar komt wel onder voogdij van het Noordbrabants Museum. In 1999 slaakte het museum door een noodlijdende financiële situatie een noodkreet. Daarop verhoogde in november 2000 [Nieuwsbrief Bastion Oranje 10-11-2000] de gemeente de subsidie van 18 naar bijna 98.000 gulden. Als voorwaarde stelde wethouder Elly de Jonge: het maken van een beheersplan, meer naar buiten treden van het museum en het vastleggen en presenteren van de collectie. Die zaken gaan voortaan met medewerking/onder supervisie van de grote broer- het Noordbrabants Museum- gebeuren.  

Hoewel de stichting door het echtpaar Bergé-Slager op 25-10-1968 werd opgericht en het museum in juni 1970 voor het publiek werd opengesteld, is het precies 25 jaar geleden [23-4-1976] dat het museum door wethouder Ton Lensen officieel werd geopend met het presenteren van de werken uit de Slagerfamilie.  
Maandag 23 april 2001 viert het museum het zilveren bestaan met >Verborgen schatten opnieuw bekeken=, een expositie die door burgemeester Rombouts zal worden geopend.

Boulevard en Slagermuseum  10 november 2000.  
 Museum Slager ontvangt bijna een ton subsidie van de gemeente. Dat is het antwoord van wethouder Elly de Jonge nadat het stichtingsbestuur een noodkreet deed uitgaan bij de toenmalige wethouder Rottier. Museum Slager diende een beleidsplan in, maar dat moet meer omgebouwd worden tot een economisch verantwoord beheersplan.  
Het stichtingsbestuur wordt wel verzocht op beheersgebied [financiële boekhouding] samenwerking aan te gaan met het Noordbrabants Museum. Vooralsnog respecteert de gemeente de zelfstandigheid van het 'kleinschalige familiemuseum' .  
Bestuurslid Jan van der Eerden vindt samenwerking een groot woord, hoewel dat wel steeds ons uitgangspunt is. Hij ziet meer in het gebruik maken van een halve beroepskracht van het Noordbrabants Museum voor het beheer van het museum Slager.  
Ook de Boulevard krijgt- voorlopig- een ton uit de post ' onvoorzien' . Het is een opstap naar een convenant dat Den Bosch met Bosse Nova wil sluiten.  
Overigens wordt -behalve ' de groten' - ook de kleinkunst [podia] bedacht, aldus wethouder De Jonge die ivm met ' cultuur'  spreekt over een zuinige  'boekhoudmentaliteit'  van de voorgaande jaren.


4. Familie Slager
Voorouders Slager
Het oudst bekende echtpaar is Pieter Slager en Maria Isabella Baus>
De in Amsterdam geboren Pieter [*1809] overleed in 's-Hertogenbosch in 1880. Hij was Nederlands Hervormd.Pieter trouwde in 1841 met Maria Isabella Baus die rooms-katholiek was. Het echtpaar woonde in de ‘Snelstraat H55’. Pieter leidde in de stad een remplaçantenkantoor[bemiddleinsgbeureau] dat dienstplichtigen, die niest voor de militaire dienstplicht voelden, aan een vervanger hielpen. e Meer bekend is hun zoon: Petrus Marinus Slager
Petrus Marinus, geboren in ’s-Hertogenbosch op 4 december 1841, overleden aldaar op 10 november 1912. Petrus Marinus was gedurende 40 jaar teken-en schilderdocent aan de Koninklijke Akademie in De Bosch.Petrus Marinus huwde op 10 december 1870 met Catharina Maria Uijttenboogaart [*1851 + 22 december 1916]. Het echtpaar kreeg onder andere als kind Jeanette [1881-1945]. Vervolg op het gezin van Petrus Marinus en Catharina zie hieronder.

Petrus Marinus Slager, de grondlegger van een collectie kunst, merendeels voortgebracht door hemzelf en zijn nazaten.
Foto uit collectie Museum Slager.
Woonhuizen echtpaar Slager-Uijttenboogaart
1e woonhuis Snelstraat H155
2e woonhuis [vanaf 1877] St.Jorisstraat 68
3e woonhuis Waterstraat 33 [vanaf 1866]
Petrus Marinus vierde op 23 oktober 1896 het feit dat hij 25 jaar docent was aan de Koninklijke School en op 26 october 1908 dat hij veertig jaar aan de school verbonden was.
Van Petrus Marinus is bekend dat hij vaak exposities heeft gehouden/georganiseerd. Op Waterstraat 33 werd -op initiatief van Josseling de Jong- de eerste expositie gehouden met Mesdag, Van de Sande, Bakhuijzen en Gabriël.
Petrus Marinus op middelbare leeftijd zoals de folder van november 1982 aangeeft..

Kinderen Petrus Marinus en Catharina Uijttenboogaart
Het echtpaar Slager-Uijttenboogaart kreeg tien kinderen: Piet, Marie, Martijn, Frans, Hein**, Toos [Catootje], Jeanette, Corry, Antoon en Jos.

Piet Slager [1871-1938], de vader van Suze Slager-Velsen [*25 november 1917 +5 januari 2003].  
1. Piet *12 november 1871 +1938. De in de St.Jorisstraat G158 geboren Piet studeerde aan de Koninklijke School voor Kunst Techniek en Arbeid.
Piet huwt met de Nederlands Hervormde Suze Velsen [*1883 Oostburg-+Den Bosch, 1964] de moeder van Suze Bergé-Slager. Het echtpaar bewoont een huis aan de Moleneindsebaan.

Hij kreeg per 29 november 1898 zijn benoeming als docent handtekenen aan de Koninklijke School.  
Woonachtig geweest aan de Waterstraat 33 tot 1916. Specialisatie: portretten, overigens ook landschappen
Piet Slager, zoon van Petrus Marinus en 
vader van Suze Bergé -Slager.

- Foto © collectie Museum Slager.

2. Marie *1873- +1947 Voor begrafenissen van de Slagers zie Kerkhoven
3. Martijn , studeerde aan de Koninklijke School. Martijn overlijdt op 27–jarige leeftijd in 1901.4. Frans [1876-1953] studeerde aan de Koninklijke School in ’s-Hertogenbosch en in de gelijksoortige Kunstopleiding in Antwerpen. 
Frans huwt met x Maria -roepnaam Marietje- van Gilse [*Baarle Hertog, 1891 +'s-Hertogenbosch 1968]. Marietje was een burgemeestersdochter. 
Frans is mede-oprichter van het Noordbrabants Landschap Vanaf 1868 werd hij hulpleraar aan de Koninklijke School en in 1871 kreeg hij een vaste aanstelling. Na het overlijden van vader Petrus Marinus in 1912, verhuisde Frans -die thuis woonde- in 1916 met zijn moeder naar Hintham.
Specialisatie in landschappen en stadsgezichten. Frans overlijdt in 1956 [volgens boekje Vught Onvoltooid Verleden']5. Hein huwt met Willy Cordes zij vertrekken in 1915 naar Nederlands-Indië. Zij krijgen een zoon Tom [*1918] **Hein was een van de weinigen die zich niet in de schilderkunst ontwikkelt maar ingenieur wordt. Hein was voorzitter van het Koninginnedag-comité en van de stichting Gevallenen-en Bevrijdingsmonument. Beiden waren erg speotief en hebben de Vughtse Reddingsbrigade grote diensten bewezen en Hein zette zich in voor de IJwacht die actief was in en om de IJzeren Man. Voor zoon Tom klik op Tom
Hein overlijdt in 1947.
6. Toos, roepnaam Catootje, overleden op 16-jarige leeftijd
7. Jeannette [1881-1945] bloemschilderes
8. Corry [1883-1927] huwt in 1916 met van Dam. het echtpaar vertrekt naar Nederlands Oost-Indië. Bloemschilderes.
9. Antoon
10. Jos emigreert in 1911 naar Indië.

Begraven en kerkhoven
Opvallend is dat in de tijd rond 1800 de Slagers begraven zijn op Vughtse kerkhoven De achterliggende reden is dat in 1811 de Bossche maire een decreet uitvaardigt dat niet meer in de Sint Jan begraven mag worden. De stad zoekt naar een kerkhof buiten haar grenzen. De optie is een landgoed tussen Vught en Boxtel. 
Vanaf 1823 volgt er een landelijk verbod dat er geen begrafenissen meer mogen plaatsvinden in de stad. Pas in 1885 zal Den Bosch kerkhof Groenendaal in Orthen in gebruik nemen. De meeste Slagers liggen dan ook begraven op het kerhof van St.Elisabeth, behalve onder meer Jeanette die in 1945 bij de H. Hartkerk ten grave is besteld. Op de grafzerk staat 'Haar kunst was aan de bloemen gewijd'.
** 5. Hein : zoon Tom [*1918 Weltevreden in Nederlands Oost-Indië ] 
zie foto: genomen bij dr.Daniëls

Tom, die op zijn elfde [1929] terug naar Nederland kwam, geldt als de laatste kunstenaar uit de drie generaties Slager Deze sportieve Slagerstelg, die lid was van de Vughtse Zwemvereniging, werd in 1939 Nederlands Kampioen op de 50 meter vrije slag [gekleed] en Noord-Brabants kampioen op de 100 meter vrije slag. Het woonhuis van Tom en zijn ouders stond op de Middenweg.
Na de Hbs studeerde Tom aan de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht en volgde vervolgens een tekenlerarenopleiding in Amsterdam en Den Haag. Door de oorlog kwam het niet van lesgeven. Tom huwde in 1948 met Joop van der Linden. Na een wereldreis en verblijven in het buitenland keerden zij na 50 jaar terug in Vught waar zij Heiweg 10. Tom overleed in Petaluma in Californië, waar hij jaren had gewoond.

© Voor de gegevens is mede gebruik gemaakt van 'Vught Onvoltooid verleden'./Boekhandel Brabant.

Een foto genomen thuis bij dr. Daniëls in zijn villa op de Van der Does de Willeboissingel 13. Piet Slager is de 3e figuur van links en Hein de 4e.
Foto van Fotobureau Cordes uit de collectie van kleindochter Margo Boelens-Daniëls.

5. Suze Bergé-Slager overleden  7 januari 2003.
Zondag 5 januari 2003 is Suze Bergé-Slager op 85-jarige leeftijd overleden. Deze telg uit een beroemd schildersgeslacht toonde al enkele jaren mentaal en fysiek de tekenen des ouderdoms.
Suze is de kleindochter van Petrus Marinus Slager, de grondlegger van wat later is uitgegroeid tot de in 1968 opgerichte Stichting Museum Slager. Zij en haar man, de 87-jarige mr. Hein Bergé, gelden als de motoren achter de collectie en de organisatie voor openbaarmaking van de werken van hun familieleden.
Oorspronkelijk woonde de familie op Waterstraat 33. Dat statige pand werd eind jaren zestig gesloopt tbv een te bouwen provinciehuis, later parkeergarage.
Sedert 1966 is de Choorstraat het adres van de Slagers en hun museum dat werd ingericht in de voormalige brandverzekeringsbank later r.k.leeszaal.
Suze was een vrouw met kennis en karakter. Heel moeizaam kon zij de stichting en daarmee de toekomst van de collectie loslaten en min of meer in beheer geven bij de grote broer het Noordbrabants Museum. Clausules in de overeenkomst tot samenwerking garanderen de voortzetting van hun leefsituatie en van de zelfstandigheid van het museum op de huidige locatie.

Suze Bergé wordt na een uitvaartdienst in de kapel van de Zusters Choorstraat op donderdag 9 januari 2003/11.00 uur begraven op het kerkhof aan de St. Elisabethstraat in Vught. 
curriculum Suze Slager
Suze Slager werd geboren in het pand Waterstraat 33 [zie hierboven] op 25 november 1917. Haar ouders waren Piet Slager en Suze Velsen.
Op haar twaalfde -Suze is in november jarig- gaat ze naar de Openbare Nutschool. Daarna [1935-1940] volgt ze het Stedelijk Gymnasium. 

Ze komt -na een typiste studie-te werken bij de Kamer van Koophandel en vervolgens in het advocatenkantoor van Bergé. Dat betekent een kennismaking met haar latere echtgenoot.
Suze en Hein trouwen in 1958, Suze is dan 41 jaar!
Na het overlijden van moeder Suze Velsen in 1964, erft Suze de schilderijencollectie van de Slagers. Heel haar leven heeft Suze zich ingezet om de bezittingen van haar voorouders, ooms en neef Tom -te archiveren en te traceren. 
Op 25 oktober 1968 richten zij en haar man Hein Bergé de Stichting P. M. Slager op; twee jaar later opent het Museum Slager in de Choorstraat.

Terug naar boven