Corr.:'Eigen' website Zwanenbroeders via BHIC

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-01-2010 | Gewijzigd op: 18-01-2018
De eeuwen oude Zwanenbroeders hebben een 'eigen' website. Die werd vanmiddag -dinsdag 26 januari 2010- officieel in gebruik gesteld. De site is '..een kennismaking rond de leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 1329-1620', aldus de inleidende pagina.
'Het huidige bestuur wil meer kontakt met de omgeving en dit is een van die stappen,' zegt regerend proost jonkheer Laman Trip in zijn welkom in de grote zaal van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in de Hinthamerstraat, waar - naast medewerkers van de archieven en andere betrokken instanties -  ook enkele leden van het in 1318 opgericht instituut aanwezig zijn.
De site werd door de vrijwilligers Annemarie van Lith en Anton Schuttelaars olv Jan Sanders van het Rijksarchief in elkaar gezet. Dat werk heeft vanaf 1998, het jaar waarin de archieven van de Broederschap bij het BHIC in bewaring werden gegeven, zes jaar geduurd. 
Site Zwanenbroeders is geen eigen site van de Zwanenboeders, maar er is een database van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap geplaatst op de site van het BHIC.

De rij genodigden met gastheer regerend proost jhr. drs. Diederik Laman Trip [met ambtsketting]. Links naast hem Jan Sanders van het Rijksarchief, rechts naast de proost directeur van het  Rijksarchief [BHIC] René Bastiaansen en dan de burgemeester van Vught Roderick van de Mortel.
Van de Mortel is tevens procurator [soort huisbewaarder] van de Broederschap.
Achter deze heren - middenin - de oud-griffier van de Zwanenbroeders en oud-huisarts dr. Frans Teeuwen.
Renaissancemuziek door luitspeler en Antwerpenaar Jan van Outryve.

foto's © paul kriele, 26 januari 2010.
-Hierboven: Regerend proost jonkheer Laman Trip zet de vrijwilligers, die hun inzet hebben getoond om deze site te realiseren, in het zonnetje. Vlnr. Anton Schuttelaar, Annemarie van Lith en Jan Sanders.
-Rechts boven ook op deze foto Jan Sanders, die een historische getinte lezing gaf over de Zwanenbroeders met enkele kwinkslagen naar de huidige tijd.
-Rechts: de luitspeler Jan van Outryve ontvangt enige aandenken aan deze middag.
De proost markeerde deze ceremonie als een uniek moment in de geschiedenis van de Zwanenbroeders genoemd omdat we voor het eerst een wireless land hebben hier in huis...

In 2004 was het monnikkenkarwei klaar. De site is vooral interessant voor onderzoekers en voor het publiek, dat meer  en meer van hoger opgeleiden naar MBO-ers verschuift, aldus de toelichting van archiefdirecteur René Bastiaanse.

Er zijn ook 18.571 pagina's  rekeningen bij die naast saaie cijfers veel inhoudelijke gevens bevatten.
Alle leden vanaf 1329 staan er op, ook de buitenleden die vanaf 1370 -naast de veelal clerici- lid konden worden van de Zwanenbroeders, een titel die overigens alleen twee leden [koningin Beatrix en prins Willem Alexander] van het Koningshuis dragen.

In het begin van de zestiende eeuw kende de Zwanenbroeders- qua ledental -een hoogtepunt met 1500 inschrijvingen. Maar de site bevat zeker 40.000 namen van leden die ooit aangesloten waren.  Door dat ledenbestand kan men bijvoorbeeld de handelsbetrekkingen zien die indertijd Den Bosch met het achterland en met name met Keulen en Kleef had en minder, zo blijkt uit die cijfers, met de zuidelijke gewesten.
Ook interessant is te weten waarom men lid werd. In de middeleeuwen speelde veel meer het geluk in het hiernamaals waarvan men -bij leve- verzekerd wilde zijn. Dat kon men verdienen door bijv. aflaten te verdienen. Die kreeg je onder meer door lid van de Zwanenbroeders te worden. Door o.a. Luther en Calvijn [reformatie] is het gedoe [de handel in ..] de aflaten aan de kaak gesteld. Daarop nam na 1629 ook het aantal leden af.
Zie site Zwanenbroeders

Toelichting directeur Rijksarchief
René Bastiaanse ging in op de op de vervlakking door internet maar bestreed dat aan de hand van drie argumenten:
-in absolute zin stijgt ook het aantal hoger opgeleiden, hoewel dus de MBO-ers de meerderhed krijgen van het bezoekersaantal.
-de sitebezoeker maakt optimaal gebruik van het archief, zoals blijkt . Die klik geldt  meestal als voorbereiding van verder onderzoek in het archief.
-dankzij internet kunnen we gespecialiseerde bronnen ter beschikking van het publiek stellen, wat voorheen niet mogelijk was.
Bastiaanse dankte niet alleen de vrijwilligers, maar ook de Stichting Tilmanshof die dit financieel mogelijk heeft gemaakt. Uiteraard werd ook de Broederschap in die dank betrokken vanwege '..het beschikbaar stellen van dit indrukwekkend materiaal, want zonder content is internet leeg ofwel zonder waarde,' zei Bastiaanse.

De wapenschilden van alle leden, zoals de Van Meeuwens [re-onder], de Van der Does de Willebois midden-boven], van Rijckevorsel [l-boven], Van Heurns [m-onder] en Verheijen [r-boven] [allen jonkheren] komen ook op de site voor. Jan Sanders toont hier de inschrijving van Jeroen Bosch en echtgenote Aleid van de Meervenne [1486].

foto's van scherm © paul kriele, 26 januari 2010.


Terug naar boven