Bezuiniging bij Boschlogie: Herschikking van cursussen

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-06-2014 | Gewijzigd op: 19-06-2014
Zoals Bastion Oranje reeds in april berichtte gaat de succesvolle cursus Boschlogie het aantal onderwerpen [cursussen] inkrimpen c.q. herschikken. Dat geldt ook voor de modules van Boschlogie III. Dat komt door een te groot en teveel aanbod van de cursussen. Ook inhoudelijk vonden de cursisten de hoeveelheid lessen te 'omvangrijk'.  Ook een reden is dat een bezuiniging noodzakelijk werd. Kortweg komt het er op neer dat  het aantal cursussen terug gaat van17 naar 12 voor Boschlogie I en II. Sommige onderwerpen worden in één les gecombineerd, zoals mbt de Sint Jan. De cursus Bossche Stadsgezichten komt te vervallen.


Nieuw uitgangspunt is: Inleiding onder Boschlogie I, verbreding onder II en verdieping onder Boschlogie III.
De nieuwe opzet gaat voorjaar  2015 in