Kritiek op Boschlogie-aanpak

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2016 | Gewijzigd op: 16-04-2016
Na het lezen van het jubileumnummer van Boschlogie, ‘De Boschloog’, valt ook enige kritiek te vernemen op de cursus. Dat opbouwend commentaar betreft aspecten die tot nu toe nauwelijks aandacht in het jubilerende Boschlogie kregen.

Voormalig sportverslaggever van het Brabants Dagblad, Henk Mees stelt de lacune aan de kaak wat sport betreft. En Antoine Jacobs, die een bondig en leesbaar artikel schreef over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch vóór 1185 [daaromtrent…], stelt dat Boschlogie daaraan nog wel een cursus mag wijden. Dat is ‘Een schone taak voor Boschlogie,’ zegt Jacobs in de kop van zijn artikel.
Mees besteedt in zijn artikel ‘Sporthistorie is een film waard, dus zeker ook een hoofdstuk Boschlogie’ met name aandacht aan de Bossche wielergeschiedenis met Gerrit Schulte aan kop.Prof. dr. Antoine Jacobs
:
'Voor de geschiedenis van
vóór 1185 is de belangstelling gering.
Zelfs Boschlogie besteedt er geen aandacht aan.'


foto © paul kriele, 31 maart 2011.

Boschlogie
krijgt van drie kanten het advies ook eens
minder aangeroerde onderwerpen op te pakken.

Een ander soort kritiek komt uit de pen van architect Aart Wijnen, die bij binnenkomst van de stad door de Pieckepoort letterlijk schrijft:
‘De Bossche binnenstad het ziet er aardig uit, alhoewel, er is veel aan mooi detail ingeleverd. De stad ziet er uit als een halfslachtig geseald, half vergaand lijk. Hier en daar nog de grandeur van vroeger, maar het is helemaal niks vergeleken met het spektakel van vijfhonderd jaar geleden. Is het bewaren of zelfs herbouwen van vroeger erg? Niet persé. Maar veel erger dan een wat vervallen aftands decor is het gebrek aan elan bij de spelers op het podium.

We zijn in slaap gesust, oververzekerd, ietwat necrofiel, duf en bang clubje geworden. Mensen, laten we die morfineachtige deken van bangigheid van ons afschudden en met nieuw elan naar onze stad kijken. Zoek naar nieuw esprit, wat ons een stad laat bouwen waar de Bosschenaren van vroeger trots op zouden zijn.’

Ook Wijnen komt tot slot van zijn bijdrage aan 25 jaar Boschlogie met een advies: ‘Boschlogie, kom met een nieuw onderwerp: het elan van de vijftiende eeuw en wat je er vandaag mee kunt. Onderzoek de factoren die onze stad zo bijzonder maken en bouw aan een nieuw ’s-Hertogenbosch.’
Terug naar boven