Huis73 neemt administratie Boschlogie over/ drie redenen waarom.

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2021 | Gewijzigd op: 27-10-2021
......
De Cursus en de organisatie van Boschlogie wordt geschaard onder Huis73. Dat is in het kort  de samenwerking die Erfgoed, Koning Willem 1 College en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch zijn aangegaan, zoals het persbericht luidt. Het betreft overigens alleen de administratie. Aan de locatie verandert niets,  meldt de voorzitter van De Kring Vrienden van 's-Hertogenboschc Yvonne Moerman  op de ALV van 25 okotber 2021.
Voor redenen zie onder artikel.
Het persbericht zegt verder: De afspraken en punten van samenwerking en uitvoering zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Huis73 neemt de cursusadministratie over.
Ook over de uitvoering de programmering en de lessen  staat kort en subtiel vermeld, dat Huis73 een cultureel-educatief platform is voor kennis en talentontwikkeling [met name geschiedenis]. Anders gezegd gaat Huis73 ook de verantwoordelijkheid van de programmering en de uitvoering van de lessen ook over nemen. Dat betekent een aderlating voor een van de drie partijen, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, waar vaak ceremoniële activiteiten en opleidingen plaats vinden. Waarom van de rol van KW1C wordt afgezien, zo kun je concluderen, is de vraag.

Op zaterdag 25 september 2015 werd met [oud-]cursisten en [oud-] docenten nog het 25 jarig bestaan van Boschlogie gevierd. 
Redenen van overgang
Motivatie van overgang Boschlogie naar Huis73: Annemarie Verschoof, die jaren lang dehet hele secretariaat beheertde, is vanwege pensionering per 1 juli 20221 gestopt met haar baan als secretaresse bij het KW1C, ook is er intussen een nieuw College van Bestuur aangetreden en de doorslag gaf dat er een nieuwe regeling,mbt de Rijks overheidsgelden voor het Onderwijs van kracht werd.

Reactie Annemarie Verschoof
Annemarie Verschoof laat aan bastionoranje weten dat dat zij per 9 juli 2021 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt waarmee haar dienstverband met het KW1C werd beëndigd en zij stopte met haar werkzaamheden voor Boschlogie.
Annemarie die jaren het hele  Boschlogie-secretariaat runde: 'Ik kijk er met heel veel plezier op terug, vooral het leuke contact en enthousiasme van de cursisten en docenten maakte  mijn werk extra leuk. Ik ben nu alles aan het overdragen aan mijn opvolger[s] bij Huis73. .
Ter aanvulling:'De functie secretaresse vindt zij wat onder de maat, want het was wel het hele secretariaat ! Een coördinator die veel meer verantwoordelijkheden droeg..Men noemde mij 'een spin in het web'. 
'Bastion Oranje heeft Annemarie in haar derde leven veel geluk toegewenst en gezinspeeld op nieuwe mogelijkheden en uitdagingen'.. 

Terug naar boven