Stadhuis: 2000ste Boschloog gehuldigd

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-12-2009 | Gewijzigd op: 05-12-2009
Toespraken onderaan
Vanmorgen -  zaterdag 5 december 2009 - werd in de Oranjegalerij van het stadhuis het 2000ste certificaat van Boschlogie uitgereikt aan Pieter de Boer [28 jr.]. Deze was met nog 69 cursisten, die in september 2009 begonnen waren aan Boschlogie I, voor deze afsluitende ceremonie naar het stadhuis gekomen. Daar werden zij toegesproken door onder meer wethouder Bert Pauli die met een speciaal certificaat de 2000ste  gediplomeerd Boschloog begroette. Door de voorzitter van de cursus Jos van Bruggen, werd Pieter de Boer ook nog een ballonvaart boven de stad aangeboden.
De gemiddelde leeftijd bij deze cursus was midden 50, aldus Annemarie Verschoof van het Boschlogiesecretariaat en de jongste deelnemer Vincent Beljaarts met 20 en Marieke van Eerd met 24 jaar.

Na welkomstwoorden en toespraken van Coen Free, de directeur van het Koning Willem 1-College en tevens in 1989 de initiatiefnemer van 'de vrije tijdscursus over de stad' en van voorzitter Boschlogie Jos van Bruggen, die indertijd de laatste kazernecommandant was, ontvingen alle 71 deelnemers aan Boschlogie I [september-december 2009] een diploma.

De 28-jarige Pieter de Boer ontving uit handen van wethouder Bert Pauli, die zinspeelde op een nog op te zetten cursus Jeroen Bosch ivm het herdenkingsjaar 2016, en Jos van Bruggen als 2000ste cursist een speciale oorkonde.

foto's © paul kriele, 5 december 2009.
Vlnr Pieter de Boer, wethouder Pauli die als dank voor zijn bijdrage een tegoebon van het Boschlogiebestuur voor deelname aan de cursus ontving. Pauli zei daar - in tegenstelling tot burgemeester Rombouts beloofde - zeker aan deel te zulllen nemen.
Verder op de foto: Coen Free directeur Koning Willem 1-College en hoofd Stadsarchief Rolf Hagen.
Naast Marieke van Eerd [24 jaar] wordt hier Vincent Beljaarts [20 jaar] door leden van het bestuur, Rolf Hagen en Jos van Bruggen, gefeliciteerd.

foto's © paul kriele, 5 december 2009.
De teamleidster [groep 2] Ilse van der Wee?? van een van de drie studiegroepen zegt een gedicht voor dat door alle leden werd samengesteld. Op de achtergrond voorzitter Boschlogie Jos van Bruggen.

Boven: Alle cursisten van Boschlogie I [najaar 2009'] ontvingen een certificaat. Annemarie Verschoof en Ron van der Voort reikten deze aan.
In de stadhuishal en ook op de Oranjegalerij werden tal van foto's gemaakt.
Onderste foto rechts: Gerlaine Piters-Jansen kwam onverwacht als Bossche van de markt de stadhuishal binnen en bracht een aansprekeleiijke conference, uiteraard -volgens haar inleiderschap - in plat dialect.

foto © paul kriele, 5 december 2009.
--------------------------------------------------------------------------
Toespraken
De prijsuitreiking van de speurtocht  gebeurde op olijke wijze door Ron van der Voort. De cursisten hadden een verkenningstocht door de stad gemaakt. Daaruit kwam Laurens Werdmölder als beste [100 punten] uit te voorschijn. Ex equo met Dini van Hoof. 97 punten mocht Tom Sluijter incasseren.

Coen Free
In zijn toespraak vertelde Free over het ontstaan van Boschlogie, die mogelijk in Schijndel een opvolger krijgt. In de tijd van zijn directeurschap van de Dag-en AvondMeao was Free's eerste oriënterend gesprek met Ad Heinen met wie hij een 'vrijetijdscursus om Den Bosch te leren kennen' besprak.Van de Camp zei direct: 'Ik werk mee'.
 Vervolgens legde Free die al bij de St.Jan betrokken was, kontakt  met plebaan Gerrit van de Camp [ivm 'het voornaamste Bossche monument'] en daarop met Thheo Gieles als betrokkene bij het toerisme.   Later kwamen daar Nort Lammers [toenmalig voorzitter van de Kring Vrienden van Den Bosch en Peter Jan van der Heijden[stadsarchief]  bij. Voor Peter Verhagen [Free noemt namen van eerste inleiders die ook bij de uitreiking aanwezig waren]  was zijn iznet voor Boschlogie de aanzet tot diens eerste boek over de Binnendieze. Kok de Bekker , Luc van Gent en Henny Molhuijsen passeerden ook de revue.
Free noemde ook Jos van Bruggen als laatste kazernecommandant en Jan van Ee als laatste kazerneadjudant. Aan Van Ee was het mede te danken dat er kazernereliken [lantaarns, uithangborden en letters van e kazerne] bewaard bleven.
Free feliciteeerde wethouder Bert Pauli met deze cursus, niet omdat ie van het KW1-College is, maar van de stad. 'Boschlogie klinkt als een klok en dat zal nog vele jaren zo doorgaan,' aldus Free.
Bert Pauli
Wethouder Bert Pauli verwees - op deze 5e december 2009 - naar het aangrenzende [een vande drie stadhuispanden] pand, dat Sinterklaas heet en dat marsepein het restant is dat herinnert aan het feit dat Sinterklaas ook patroonheilige is van de slagers...  .
Pauli prees de cursisten, die de crême de la crême van inleiders hebben gehad. 'De stad is gezegend met u. Als er geen mensen zijn die van de stad houden en zich inzetten voor de stad dan houd je een kille stad over. U  geeft het gevoel van warmte aan Den Bosch,' zei de wethouder van o.a. Toerisme en Economische zaken.
Pauli deed een beroep op de organisatie van Boschlogie mogelijk een cursus Jeroen Bosch op te starten. Ihkv het Jeroen Boschjaar 2016 hebben we veel ambassadeurs nodig.'
Pauli haalde een bekend professor aan die sprak dat in de stad Den Bosch de cultuur-historie zit verankerd in de economie. Daarom staat landelijk Den Bosch op nummer 2 van steden met economisch topprestaties.

Terug naar boven