Berichtgeving Boschlogie van 2004-2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-04-2008 | Gewijzigd op: 01-05-2012
Start nieuwe serie Jeugdboschlogie 8 en 14 april 2008. 
Impressies van Jeugdboschlogie april 2004 en van maart 2006 en maart 2007.
Certificaten voor ingeburgerde nieuwe Nederlanders  20 oktober 2007.
Afsluiting Jeugdboschlogie 2007  12 juni 2007.
Nieuw seizoen nieuwe mensen nieuw elan 24 april 2007.
Cursus bij stadhuis en St.Jan  27 maart 2007.
Orthen en Van Lanschot opgenomen in cursus  19 mei 2006.
Start cursus Jeugdboschlogie    6 en 7 maart 2006.
Reportage 15 jaar Boschlogie  29 oktober 2005
Boschlogen geroemd  29 oktober 2005
Infomarkt Boschlogie   25 mei 2005.
Lezing Gerard Rooyakkers
Lezing Jan van Laarhoven
Boschlogiecursus 15 jaar
Impressie Jeugdboschlogie [april 2004]
-------------------------------------------
Start nieuwe serie Jeugdboschlogie 8 april 2008. 
Vanmorgen - dinsdag 8 april 2008 - is olv Nort Lammers en Marijke van de Ven en Frans Sluiter een nieuwe serie Jeugdboscholgie gestart. De leerlingen van groep 8 van De Vlek met onderwijzeres Daphne uit Rosmalen en De Opstap met Marike en Chantal uit Maaspoort gingen met de cursusleiders op stap.  
Deze morgen staat het stadhuis en de St Jan op het programma. De volgende week dinsdag 15 april 2008 krijgen de scholieren een historisch -informatief toneelstukje te zien bij een oud poort in de binnenstad. 

Maandag 14 april komen leerlingen van de Groenschool naar de Gasthuispoort voor een middeleeuwse voorstelling bij een van de oudste Nederlandse ziekenhuizen.

maandag 14 april 2008 met Kameleon en Rondeel
Groep 8 van Kameleon en de Rondeel kregen een cursus Boschlogie beginnend op de Parade. 
De onderwijzeressen Annie van Kameleon en Moniya van Rondeel waren de begeleiders.
 foto's © paul kriele, 14 april 2008.

dinsdag 8 april 2008 de Opstap en De Vlek
Verzamelen op Kerkplein om 9.15 uur.

foto's © paul kriele, 8 april 2008
De overige begeleiders namens Boschlogie waren Jack Glaudemans en Antoine de Visser, Marijke van de Ven en Kok de Bekker.

Het verzamelen was al om 9.15 uur op het Kerkpleintje. Vandaaruit ging de jeugd om 9.30 uur van de Vlek naar het Stadhuis [l. en m.] en de leerlingen van de Opstap [r.] naar de St.Jan. Daar vertelde Frans Sluiter over de bouw en de betekenis van de beelden en vervolgens kwamen vele feiten over het interieur van de kathedraal in beeld.

Certificaten Boschlogie voor 9 ingeburgerde nieuwe Nederlanders 20 oktober 2007. 
Vanmorgen zaterdag 20 oktober 2007 - reikte wethouder Jetty aan 9 van de 13 cursisten InBo [Boschlogie voor inburgers] certificaten uit na het goed doorlopen van deze kennismaking met de stad. Voor deze bijzondere ceremonie in het Jeroen Bosch centrum was de ambassadeur van Irak Siamand Banu uitgenodigd op initiatief van een van de cursisten Ali [werkzaam bij Divers als ICT-er] uitgenodigd.

De ambassadeur loofde de organisatie en het gastheerschap van de stad en het Jeroen Boschcentrum. De Nederlands sprekende Banua loofde het initiatief om in deze tijd van confrontaties een groep van jonge allochtonen samen te brengen. Banau, die in de jaren 70 als Koerd naar Nederland vluchtte, kreeg na afloop van Jo Timmermans het nieuwste standaardwerk over Jeroen Bosch [auteur R.Marijnissen] cadeau. De ambassadeur liet niet na de toehoorders te wijzen op de Iraakse provincie Mesopethamië. In deze oudst bekend staande streek werd het handschrift uitgevonden en een jaarkalender bedacht.

 De aankomst van de ambassadeur van Irak Siamand Banau bij het Jeroen Boschcentrum, waar een deputatie olv Jo Timmermans Nort Lammers en Rolf Hagen hem verwelkomde.
Op de rug gezien gastvrouw en mede-organisatrice van de InBo [Boschlogie cursus] Margot Scheepens.
Een deel van de groep poseert op het voorplein van de Sint Jan. Rechts cursist Ali die het initiatief nam de ambassadeur uit te nodigen.
Nogmaals de gastheren en organisatoren van de Boschlogiecursus. Uiterst rechts Coen Free directeur Koning Willem 1-College en 2e van rechts Rolf Hagen[Stadsarchief] en vervolgens Nort Lammers en Jo Timmermans en de ambassadeur Siamand Banau en Margot Scheepens en uiterst links: wethouder Jetty Eugster. De cursisten aan de koffie in afwachting van hun 'diploma' Inbo. De groep bestond uit 13 kandidaten van wie er 9 een certificaat ontvingen. De niet gecertificeerden waren bij een lezing meer dan eenmaal afwezig geweest. 

foto's © paul kriele [l. en r.] en gerard monté [r-boven], 20 oktober 2007.
 

‘De zeer gemêleerde groep, die in de koude herfstmorgen nog een speurtocht hadden gelopen, ontving uit handen van de voorzitter van Boschlogie Nort Lammers ‘De Draak van de Donken’, een boek met feiten en verhalen over de Bossche geschiedenis.
Wethouder Eugster [o.a. van participatie] benadrukte de integratie: ‘Hier wordt door jullie een maatschappij in het klein vormgegeven. Wees welkom en laat zien dat je je kansen pakt in deze stad die je welgezind is.’
Dat welkom en de sfeer bleken de cursisten die in hun opleiding juist de kleine hoekjes en steegjes van de stad hadden ontdekt, ook zo gevoeld te hebben.

In de Van Akenzaal vond de ceremonie rond de certificaten plaats.
Sefik Yldiz [Turkije], Ali Abdulla [Irak], Kazumi Makino [Japan], Waheedullah Hayat [Afghanistan], Mohammed Kadid [Algerije], Nadiya Kovalova [Sovjet Unie], Phyllis Gitau [Kenya], Susan Ghanadi [Iran], Rosmery Gil Morillo [Venezuela], Maryam Ghanadi [Iran], Nicole Kamugisha [Burundi], Douangchay Kitthikhoun [Laos] en Natalia Kubrak [Oekraïne].  onderling welkom met wethouder Jetty Eugster en de ambassadeur van Irak Siamand Banau [2e v.r.] -

foto's © paul kriele [l. en m.] en gerard monté [r.], 20 oktober 2007 . 
 
Links;  de uitreiking van de certificaten aan 'de hoofdmoot van deze ochtend' zoals Lammers de groep betitelde.
R-boven: Ali Abdulla, werkzaam bij Divers als ICT-er en.. 
Rechts: aan Sussan Ghanadi die als eerste een certificaat ontvingen.
Boven: De voorzitter van de Stichting Jeroen Boschcentrum, Jo Timmermans gaf aan ambassadeur Siamand Banau het zo pas verschenen boek over Jeroen Bosch.
 
foto's © paul kriele, 20 oktober 2007.
 

Met respect voor elkaars cultuur
Voorafgaand aan de ontvangst van de certificaten kregen de cursisten van de voorzitter van Boschlogie Nort Lammers het boek 'De Draak van de Donken' cadeau.  Daarbij werd Nort Lammers geassisteerd door Margot Scheepens die '...steeds de kar van dit pilotproject had getrokken. Zonder haar was het niet zo - snel - gelukt,' aldus Lammers. Scheepens prees de goede samenwerking van de groep die op nooit eerder ontdekte plekjes was geweest. Dat was ook de bedoeling. Het initiatief van deze speurtocht lag bij Diny van de Linden. 

Aanbieding van het boek 'De Draak' met Margot Scheepens [l] en Nort Lammers [m].

Ine Wilems haakte in op 'het welkom' dat wethouder Eugster had uitgespreken. 'Dat is zo breed mogelijk ingevuld. Iedereen mocht zijn/haar accenten leggen. Er was veel interactie, zodat kleine aspecten van de uiteenlopende culturen met elkaar uitgewisseld werden,' aldus Willems die in dit opzicht het woord participatie gebruikte. 

Links: Op het einde van de bijeenkosmt werdne bl;oemen uitgereitkt
aan onder meer Diny van de Lidne en Ine Willems.
Boven: de groep met links Sefik Yildiz en rechts Douangchay Kitthikhoun.

 foto's © paul kriele, 20 oktober 2007.
 

De 'kordate' organisator ‘Tante Margot Scheepens’ benadrukte de uitwisseling van culturen die ze bij de deelnemers in deze pilotcursus had waargenomen. Bloemen waren er voor Diny van de Linden en Ine Willems. 
Na afloop genoot men van de door het Koning Willem 1-College samengestelde Oosterse - halal- hapjes. 

Nieuw seizoen nieuwe mensen nieuw elan  24 april 2007.
Voorzitter van de werkgoep Boschlogie maakte in de jaarlijkse ontmoeting van inleiders en medewerk[st]ers bekend dat tot deze eerste groep is toegetreden Wim van Hassel met het onderwerp Orthelogie en Arnold van der Veer met de module F. van Lanschot bankiers. Voor die cursus loopt het storm, aldus Lammers die ook berichtte dat Harry van de Besselaar stopt met de cursus dialect en zich voortaan richt op de vraag: Den Bosch een Spaanse stad? Het thema Rederrijkers Moyses'Bosch gaat Vincent Verstappen voor zijn rekening nemen. Voor wat betreft de mutaties in de achterhoede: daar neemt Karin de Graaf de post van Angelique Odems over. 

Dat het elan er nog steeds afstraalt komt met name door het Koning Willem1-College, aldus Lammers , dat steeds vernieuwend bezig is. Daarmee haakte Lammers in op de toespraak van directeur Coen Free die sprak over een dynamische organisatie die blijft bloeien en groeien. Maar, aldus Free, de vrijwilligergs zijn het kapitaal van Boschlogie.
Free: We werken voortdurend aan professionalisering van de gidsenopleiding en willen die cursus op HBO-niveau brengen. Daartoe is een samenwerking aangegaan met de Hoge School West -Vlaanderen.
Enquete
Nort Lammers gaf aan dat er gepeild was over Boschlogie bij de cursisten. De authenticiteit, de manier waarop de inleiders de cursus brfengen, dat maakt het tot een succes, aldus Lammers deelde tot slot mee, dat in het najaar van 2007 een enquete volgt onder de inleiders en de [ex-]cursisten.

Na de plechtmatigheden ging een groep van circa 45 inleiders en medewerkers aan tafel om zich te goed te doen aan de geneugten die studenten van de kokschool van het College hadden bereid en op een sjiek gedekte tafel met damasten tafellakens en servetten serveerden.

Afsluiting Jeugdboschlogie 2007
12 juni 2007.
Dinsdag 12 juni 2007 werd in het Noordbrabants Museum de afsluiting gehouden van de cursus Jeugdboschlogie 2007. Onder leiding van onderwijzers, begeleiders van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en medewerkers van het museum vond een slotinstructie plaats die afgesloten werd met een diploma-uitreiking [Poirtersschap].

Een deel van de groep van rond de 100 leerlingen van Bossche basisscholen die voor een laatste maal in deze Boschlogiecursus een rondleiding maken door een echt museum. 

foto© paul kriele, 12 juni 2007.
 

Bijna 200 leerlingen van groep 8 van een aantal Bossche basisscholen kwamen voor de afsluiting 'Cursus Uitstapjes' naar het Noordbrabants Museum, waar zij als laatste onderdeel een instructieve tocht door het museum en de tuin maakten. Op die leerzame tocht verzamelden zijmletters, die uiteindelijk tot een rebus leidde.

De gastheer van dit curusonderdeel was wederom Hertog Hendrik, de stichter van de stad [1185], die de door de leerlingen verdiende stuivers in ontvangst nam waarvoor zij het poirterschap [inwonerschap van Den Bosch] in ontvangst mochten nemen.

Op het voorplein mocht de jeugd zich ook nog even uitleven op een straatfiguur die een 'misdaad' had begaan. Met natte sponzen werd deze vieze middel eeuwer aan de schandpaal. Het was een voorbeeld van de strafmaat die eeuwen geledenin de stad werd voltrokken als iemand zijn boekje te buiten was gegaan.
Zie hieronder voor een dagdeel Boschlogie maart 2007.

Cursus bij stadhuis en St.Jan 27 maart 2007.
De editie Jeugdboschlogie van voorjaar 2007. Dit keer was een groep van de basisschool Jeroen Bosch uit Hintham in beeld. Ze nam deel aan een dagdeel, toen over het Stadhuis en de Sint Jan werd verteld. 
De groep van 39 kinderen werd begeleid door een moeder van een van de kinderen, Wil Lenssen en onderwijzer Arian Senden. Die vertellen dat deze cursus valt onder de geschiedenislessen. Na 7 lessen wordt de cursus afgerond in het Noordbrabants Museum. 'Op deze manier maken de jongens en meisjes kennis met Den Bosch. Het materiaal wordt aangeleverd, aldus Senden.

Een van de twee groepen van de basisschool Jeroen Bosch uit Hintham bij de Sint Jan op dinsdagmorgen 27 maart 2007. Op de achtergrond de leden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, die de cursus verzorgen.
 
foto's © paul kriele, 27 maart 2007.


Orthen en Van Lanschot opgenomen in Boschlogiecursus   19 mei 2006.
De succesvolle cursus Boschlogie [modulen deel III] heeft ook de geschiedenis van Orthen opgenomen in zijn lesprogramma. Sonja van der Voort van de Orthense Heemkunde en auteur van diverse boekjes over de Gemeint Orthen, is de cursusleidster samen met Wim van Harssel die de excursies door het dorp leidt. De overstap van Harry van den Besselaar, die stopte met dialect, en zich voortaan richt op de Spaanse geschiedenis van de stad, en de opname van de Bankiers F. van Lanschot door archivaris Arnold van der Veer, zijn ook nog enkele nieuwigheden binnen de cursus.Ook nieuw is het beleg van de stad dat in Boschlogie III belicht wordt door Charles Limonard. En ’s-Hertogenbosch en zijn Meierij dat Jan Franken behandelt. Voor Boschlogie II zijn als cursuslocaties toegevoegd: het oude zusterklooster aan het Emmaplein, tegenwoordig van het Lilianefonds, waar rector dr. Jan Peijnenburg doceert. En de Sint Jacobkerk, waar Kees van den Oord en Jo Timmermans hun inleiding gaan houden. Voor de lessen van Marianne Keser is gekozen voor het pand van de Rederijkers Moyses’ Bosch.

Start cursus Jeugdboschlogie 6 en 7 maart 2006.
Op de kruising van de Schapenmarkt en de Snellestraat-Achter het Verguld Harnas en de Vughterstraat stond een van de oudste drie stadspoorten De Antwerpse Poort, waar de groep zich rond 9.00 uur verzamelde.
Deze poort kreeg de bijnaam Jodenpoort, omdat er in deze buurt veel Joodse zakenlui [de Lombarden] woonden en geldzaken deden.

De groep begint de cursus bij de Antwerpse poort op de Schapenmarkt waarin het straatprofiel de  contouren van de fundering herkenbaar zijn gemaakt.
In de jaren 90 werden die funderingen met de poortophanging nog zichtbaar, blootgelegd.

 
Bij Achter het Verguld Harnas moet de eerste puzzel worden opgelost. foto's © paul kriele, 7 maart 2006.

De groep staat op de plek van de Antwerpse poort. In het straatprofiel zijn de contouren te herkennen van de funderingen van die stadspoort. De nieuwe editie van Jeugdboschlogie is op dinsdag 21 februari 2006 begonnen in de Koningszaal van het Koning Willem I-College. De groepen 8 van Het Bossche Broek, Het Rondeel, De Bron en Madelief trokken er weer op uit onder leiding van een docent en geïnformeerd door een stadsgids. Ron Laurens leidde de groep rond.  In totaal nemen er 159 leerlingen aan deel. 
 
Zittend voor de winkels maar wel in de zon. Dat was het sfeertje van deze maartse dinsdag de zevende maart 2006. Hier leggen de scholieren een puzzeltje..... Die moet uiteindelijk de stadsplattegrond met een van de stadspoorten uitbeelden. De taken werden even verderop in het zonnetje uitgevoerd aan Achter het Verguld Harnas.
foto's © paul kriele, 7 maart 2006.

De groep bereikt de Schapenmarkt. Daar kruist - op de grens met de Vughterstraat - de Binnendieze ondergronds de straat. Die Dieze stroomde buiten de eerste stadsmuur [van rond 1200] langs dat kleine Den Bosch. Op dit punt krijgt de jeugd een uitleg van die poort, waar er rond 1200 drie van stonden, ook nog een in de Orthenstraat en nog een poort op de Hinthamerpromenade. 
De cursus bevat onder meer de ontstaansgeschiedenis van de stad. Daarom werd gestart op de Markt bij het puthuis. Daar bevindt zich ook het hoogste punt van de stad, waar de drie grote straten op uitkomen.

In deze serie zitten ook nog de armen- en ziekenzorg, het stadhuis, de verdediging en het bestuur van de stad, de Sint Janstoren [met de beklimming van de toren], de vestingwerken met een boottocht. 
Jeugdboschlogie 2006, die op 21 februari 2006 in het Koning Willem 1 College begon, wordt op dinsdag 20 juni 2006 afgesloten met een bijeenkomst in de Statenzaal. Daar krijgen de deelnemers het poirterschap van de stad uitgereikt. Die oorkonde /certificaat hebben ze kunnen vergaren door met goed gevolg de diverse opdrachten uit Jeugdbosclogie te vervullen.
De organisatie is in handen van Kok de Bekker, Jack Glaudemans, Lieke Kil, Marjon van Rooij, Marijke van de Ven en Antoine de Visser, naast enkele gidsen en schippers van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

Boschlogiecursus 15 jaar  18 december 2004.
In het najaar 2005 valt de viering van 15 jaar cursus Boschlogie. Op 29 oktober 2005 wordt met een symposium met bekende inleiders het derde lustrum gevierd.


Twee leden van de Halve Kompagnie der Oude Schuts bij de poort van het Koning Willem I-College: De bewakers van het congres bij 15 jaar Boschlogie. 

foto's © gerard monté, 29 oktober 2005.
 

Boschlogen geroemd op 15-jarige Boschlogiedag   29 oktober 2005.
Bijna 800 Boschlogen, inleiders, bestuur met de oprichters van 1990 kwamen zaterdag in het Koning Willem I-College bijeen voor tal van lezingen tgv 15 jaar Boschlogie.  
De cursus heeft zulk een succes dat ere-gast burgemeester Rombouts er niet omheen kon in te gaan op de suggestie voor een ambtenaren-Boschlogie, geheten Rambo [AmbtenarenBoschlogie] . Maar daar maakte Rombouts Rombo [afkorting van Rombouts] van. De burgemeester benadrukte dat je in een stad naast alle andere partijen, instellingen en het bestuur ook de vrijwilligers nodig hebt, mensen die ergens gek op zijn…  

Gouda heeft -als eerste navolger in het land - vanaf begin deze maand een variant op de Bossche cursus met Goudologie. Dat is een initiatief van de oud-Bosschenaar Hans Suys, die aan Nort Lammers het boek ’Duizend jaar Gouda’ cadeau gaf.
Meermalen werden de initiatiefnemers, wijlen Peter Jan van der Heijden, Coen Free Nort Lammers genoemd, evenals de werkbijen Angelique Odems, Frans Peters en Annemarie Verschoof. Nort Lammers memoreerde ook de inleiders/docenten van[af] het eerste: Kok de Bekker, Jan van Ee, Frans van Gaal, Theo Gieles, Henny van de Heijden –Molhuijsen, Peter Verhagen, Nort Lammers en Coen Free.

Coen Free, die in 1990 het idee voor een Bossche cursus voorstelde aan wijlen plebaan Gerrit van de Camp [ivm de Sint Jan], kreeg zowel instemming van de plebaan, die zich meteen aanmeldde als inleider.
De hoffanfare De Kikvorschen sloot om 4 uur- na een humoristische lezing van dr. Cees Slegers- de dag af. 

Door vernieuwing ook minder musea  30 oktober 2005.
Directeur Jan van Laarhoven [Noordbrabants Museum] voorspelt een -door fusie en/of opheffing - vermindering van het aantal musea. Vooral de kleintjes moeten het ontgelden. Ook zull;en de musea een breder publiek gaan aantrekken. En.. door technische innovaties verdwijnen de ‘platte’ presentaties naar meer speelse opstellingen met LCD-schermen en inter-actieve -audio visuele- middelen. De musea moeten flink gaan investeren en bovendien gaan samenwerken in museumkwartieren met bibliotheken, galeries, winkels en collega musea. 
In de aanpak om te kunnen overleven geldt voor de musea steeds meer het ‘De Klant is Koning-verhaal’, aldus de museumdirecteur. Die weg is onontkoombaar, maar wel duurder. Dat betekent bijvoorbeeld ook, dat er meer populaire [zoals ‘Knus’ en De Gruyter] en lokaal gerichte exposities zullen komen.
Maar Van Laarhoven vraagt zich tegelijk af of Den Bosch wel groot genoeg is om een zoi groot aanbod van musea te kunnen hebben.
Deze visie klonk gisteren tijdens de 15 jaar Boschlogiedag in het Koning Willem I-College.

‘Volkenkundige’ Rooyakkers zet rem op de tijd    30 oktober 2005. 
Gerard Rooyakkers die op de Boschlogiedag sprak over ‘De toekomst van de Bossche volkscultuur’ pleitte voor een behoud van de Markt zoals die is.
Waarom zouden we steeds veranderen en vernieuwen? Die uitspraak ontlokte applaus bij de toehoorders. Spreker R. wil ook geen Alt-Stadt creëren. We moeten de gelaagdheid van de stad koesteren. Daarbij nam hij als voorbeeld de ‘nieuwe V&D’ , een gebouw dat een teken van de tijd is. Juist aan de zijde van de Dode Nieuwstraat met zijn historische percellering, pronkt hier de ‘kont van het kapitaal’, aldus de etnoloog in een speelse en boeiende lezing.

In zijn pleidooi legde hij over de hoofden van het publiek de beleidsmakers diverse aanbevelingen voor:
De ethiek van onthouding was er zo een. We moeten niet alsmaar willen verbeteren. Soms kan niet-handelen een uitgangspunt zijn, aldus de volkenkundige. Dat kan ons voordelen opleveren. Langzaamheid zou ook een goed streven zijn. Onze tijd kenmerkt zich in een hoge omloopsnelheid. We willen voortdurend ingrijpen en gunnen ons geen tijd oud te worden. In de reeks ideeën kwam ook het Stadsarchief in beeld. Spreker heeft een hekel aan allerlei nieuwe benamingen, zoals Historisch centrum, BLC of RHA. Breng het stadsarchief qua naam en gebouw beter in beeld.
Tot slot prees Rooyakkers, aan de hand van een anekdote, de vele vrijwilligers en Boschlogen, want zij zijn de helden van de geschiedenis

Infomarkt Boschlogie 25 mei 2002

Kok de Bekker [met witte jurk] geeft informatie over de cursus aan enkele nieuwe cursisten.
foto gerard monté, 25 mei 2002.
 
Zaterdag 25 mei 2002 was er wederom een informatiebijeenkomst over Boschlogie III. In het vaste honk van deze cursus Bosche cultuur en historie gaven de leiding en enkele docenten informatie over de uiteenlopende modulen die die de lessen bevatten.

Voormalig directeur van de Sancta Maria Mavo Nort Lammers.


foto gerard monté, 25 mei 2002.


Boschlogie gaat dan wel uit van lessen en modulen, maar de docenten heten hier inleiders.

Boschlogie is een jaar of vijf geleden gestart vanuit een team met o.a. dr. Coen Free en Nort Lammers en Peter-Jan van der Heijden die de idee bedachten kennis en ervaring over de Bossche cultuur en geschiedenis over te brengen aan degen die daar voor open staan.
Dankzij het directeurschap van Coen Free van het Koning Willem I College is er een uitwisseling gekomen tussen de Kring Vrienden van ' s-Hertogenbosch die de inleiders recruteert en het College dat de faciltiteiten biedt.

Boschlogiecursus 15 jaar  18 december 2004.

In het najaar 2005 valt de viering van 15 jaar cursus Boschlogie. Op 29 oktober 2005 wordt met een symposium met bekende inleiders het derde lustrum gevierd.
De cursus is een samenwerking tussen de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en het Koning Willem I College. Free, toen nog directeur van de MEAO was indertijd samen met Nort Lammers, de toenmalige voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en wijlen Peter Jan van der Heijden de initiatiefnemers. Boschlogie komt voort uit de lezingencyclus die her en der [onder meer in de Knillispoort] over de stad plaatsvonden, maar binnen Boschlogie een gestructureerde opvolger kregen. Eenmaal verhuisd naar het KWI-college werd er bovendien een certificaat aan gekoppeld. Daarvan zijn er inmiddels 1500 uitgereikt. De reputatie van Boschlogie is ook buiten de stad groot gezien de reacties van andere historische steden die deze opzet willen overnemen. 

Vanmorgen werden - wederom - 45 Boschlogen in het zonnetje gezet. Zij kregen de opdracht mee die zaken voort te doen gaan die zij voor de stad belangrijk vinden.
Afgelopen week hebben 25 ambtenaren een speciaal op hen ingespeelde cursus RAmBo afgerond. De letters staan voor Raadsleden en Ambtenaren Boschlogie. Elk voorjaar is er ook een succesvolle JeuBo [JeugdBoschlogie].  -/ © paul kriele, www.bastion-oranje.nl zie ook www.boschlogie.nl

Reportage 15 jaar Boschlogie in Koning Willem I-College - 29 oktober 2005 *
Bijna 800 Boschlogen, inleiders, bestuur met de oprichters van 1990 kwamen zaterdag in het Koning Willem I-College bijeen voor tal van lezingen tgv 15 jaar Boschlogie.  

Het publiek en ook de mede-organisatoren Coen Free en Nort Lammers in afwachting van burgemeester Rombouts  
foto's © paul kriele [l-onder] en gerard monté [boven en onder].
 
De ere gasten uit Gouda , onder wie Hans Suys [uiterst links] en burgemeester Rombouts [r.] De Stadspijpers die- muzikaal- de feestelijke inleiding verzorgden. 
foto's © gerard monté [boven] en rob hoogeboom [l] , 29 oktober 2005

   
De organisatoren die de circa 750 gasten met een korte inleiding verwelkomden: vlnr burgemeester Ton Rombouts, Jo Timmermans, voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en
onder: Nort Lammers, mede-oprichter van Boschlogie en Hans Suys oud-Bosschenaar die in Gouda een Goudlogie wil gaan opzetten.
foto's © gerard monté, 29 oktober 2005.


   
Gerard Rooyakkers die sprak over 'De Toekomst van de Bossche cultuurhistorie' en rechts Jan van Laarhoven, directeur van het Noordbrabants Museum over de 'Toekomst van de Bossche Musea'  Cees Sleegers mocht de dag vol met min of meer serieuze lezingen afsluiten met een humoristisch getinte toespraak. Daarmee kreeg hij de klappers en de lachers op zijn hand.
- foto's © gerard monté, 29 oktober 2005.
   
Uiteenlopende Bossche verenigingen hadden in de tussenlokalen stands ingericht waar zij hun filosofie, boodschap en/of werk uitdroegen/presenteerden.
De afvaardiging van het Schuttersgilde 'De Oude Schuts' uit 's-Hertogenbosch. 

foto's © gerard monté, 29 oktober 2005.
 

Een deputatie van de Halve Kompagnie der Oude Schuts.
 
Het Bosch Kelder Genootschap met o.a. de initiator Flip Dries.

 foto's © gerard monté, 29 oktober 2005.
 
De stand van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch met de werkgroep 'Kleine Verzamelaars'. Een groet uit Orthen, dat is ouder dan 's-Hertogenbosch, en heet nu de Afdeling Orthen.

De lunch:
het College had alles picco bello georganiseerd van de ontvangst met worstenbrood en koffie/thee tot en met de borrel na afloop. Onderstaand de foto's van de lunch die elk kreeg aangeboden in een gebaksdoosje.

Op de gangen, in de lokalen en op de tussenterrassen werd de lunch gebruikt. i
Rechts en onder: In de oude schoolklas met Jac Biemans van het Stadsarchief.
Links:  Luc van Gent, een van de inleiders bij Boschlogie. 

foto's © gerard monté, 29 oktober 2005.
 
 
De lezingen: 
 Eén van de presentaties over Jeroen Bosch moest met een 3-D bril bekeken worden Met o.a. lezingen en de films over Jeroen Bosch door Coen Free.


 
Marc van Roosmalen, projectleider van de Bossche vestingwerken sprak over de unieke status van de stad. 
In zijn visie maakte hij duidelijk hoe die vestingwerken geïntegreerd gaan worden en gaf daarbij ook voorbeelden van steden waar het verkeerd ging.. 
foto's © gerard monté, 29 oktober 2005
Boschloog en fotograaf Rob Hoogeboom

Vervolg Lezingen

Hierboven:
De lezing van stadsarchivaris Rolf Hage met links Luc van Gent en rechts Frans Peters.
Rechts: Dick van de Vrie van de BAM.

Boven: Cultuurmarketeer Ruth Giebels hield een uiteenzetting over 'De toekomst van de Bossche cultuurmarketing'. 

Coen Free en Nort Lammers, de gastheren van deze middag op de campus van het KW1-College.
Links: Aan de borrel met het echtpaar Van der Eerden en Rob Hoogeboom.
Na afloop een gezellige ontmoeting met De Kikvorschen. De hofkapel werd per dubbeldekker aangevoerd, compleet met de Kikvorschvrouwen en het vaandel van 1927.
 
 foto's © gerard monté, 28 oktober 2005.

Na afloop van de dag met allerlei serieuze lezingen en toespraken zorgden de Kikvorschen voor een humoristisch intermezzo. Dankzij het mooie najaarszonnetje vertoefden veel gasten ook buiten de loods, die op een gegeven moment door een van de sprekers de hangar werd genoemd.

Links boven: Het was eind september en nog zomers weer. Dat werkte uitnodigend op links ondermeer Harry van den Berselaar [l], dialecticus en Nico Rip [2e van l.] en rechts Juan Moran, een van de conciërges van het KW1-C.
Links: Gerard Rooijakkers en Marianne Keser en links onder Cor Gilhaus.
 
foto's © gerard monté, 28 oktober 2005.
 


Impressie Jeugdboschlogie , 26 april 2004.

Drie groepen van de Basisschool De Haren [groep 8] liepen maandagmorgen net zoals zovele voorgaande maandagmorgens mee met de cursus Jeugdboschlogie [zie hiervoor bericht hieronder].
De drie groepen, van elk circa 14 leerlingen, bezochten -aandachtig luisterend- onder leiding van een stadsgids resp. het stadhuis, de Munt in de Postelstraat en het Hof van Zevenbergen in de Keizerstraat. Daar kreeg elke groep uitleg over de achtergrond van dat monument en de functie en het ontstaan ervan.
Het thema deze maandagmorgen was 'Bestuur'. De drie groepen kwam alle drie van de basischool de Haren 

   
Hierboven de groepen resp. luisterend bij de uitleg over de Munt [l], rechts boven nog eens voor het stadhuis [m] en links onder bij het Hof van Zevenbergen voor de oude bogen die het bordes van het laat middel eeuwse stadhuis hebben gestut. foto's © paul kriele, 26 april 2004.
   
Rechts boven: Luisterend naar de uitleg van Stephan Pas en links werkend aan het beantwoorden van de vragen over de Bossche munten die 500 jaar geleden in de Munt werden geslagen.
 

De groep bij de Munt kreeg een toelichting van Stephan Pas, die bij het Hof van Zevenbergen van Trudy Kuipers en dan die bij het stadhuis...?
Zie ook  de site van de Harenschool: www.bsdeharen.nl of www.nbsnoorderlicht.nl of www.boschlogie.nl


Start kindercursus Boschlogie   17 maart 2004.
Vrijdag 19 maart 2004 start voor het eerst de kindercursus Boschlogie voor groep acht van de basisscholen. 120 jongens en meisjes van de Harenschool, Noorderlicht en Rondeel lopen tot juni vijf lespakketten mee. Dat gebeurt meestal op locatie en met ondersteuning van nogal wat visuele en [persoonlijk] expressieve middelen.

Locatie Hof van Zevenbergen in de Keizerstraat,
Een deel van de Harenschool [groep 8] poserend onder de Franse leiperen[berceau] in de voormalige kloostertuin. Tegenwoordig is het Hof van Zevenbergen [ooit weeshuis een kantorencomplex. Weinig- behalve een borstbeeld- herinnert nog aan Karel V die hier ooit logeerde.

foto © paul kriele, 26 april 2004.
 

In deze cursus bevat een deel ‘Oude Stad’ [bij de drie stadspoorten], ‘Verdediging en vestingwerken’ [stadsmuren], ‘Armen/ziekenzorg [in de tehuizen], de combinatie St.Jan [torenbeklimming] en Parade [Groot Begijnhof] en ‘Bestuur’ [stadhuis en Hof van Zevenbergen [Karel V].
De lessen vinden plaats onder schooltijd, want het zijn lessen geschiedenis en vallen na de Cito-toets, waardoor er meer tijd voor de schooljeugd vrij komt.

De opening gebeurt door Hertog Hendrik in het Koning Willem I Theater waar de kinderen in middeleeuwse sferen worden gebracht. De afsluiting is in juni 2004 in het Noordbrabants Museum, waar de uitgewerkte opdracht in de vorm van een verhaal of gedicht in boekvorm wordt gepresenteerd.

Voor de cursus, die een samenwerking is tussen het Koning Willem I-College en de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch is een aparte werkgroep ‘Jeugd Boschlogie’ opgericht met Kok de Bekker en Marion van Rooy als de twee sturende krachten.  
Deelname door de basisschollen: Noorderlicht de Haren en Rondeel.

Terug naar boven