Jeugdbosclogie: 100 nieuwe jonge Bossche poirters

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-06-2004 “s-Hertogenbosch ! heeft er een kleine 100 nieuwe poirters bij. Dat zijn burgers die een eed hebben afgelegd en door Hertog Hendrik –vanmorgen- opgenomen werden als Bossche burgers, compleet met certificaat. Daar hadden ze iets voor moeten doen.

De basisschoolleerlingen volgden in het afgelopen voorjaar lessen over bestuur, vestingwerken en onder meer gezondheid. Daarmee konden ze vijf stuivers verdienen om het poirterschap te kunnen ‘kopen’. Deze Jeugdboschlogie was opgezet door de VVV [gidsen], het Stadsarchief, Noordbrabants Museum, Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en het Koning Willem I College.  

Vanmorgen-dinsdag 22 juni 2004- vond in het Noordbrabants Museum de diploma-uitreiking [poirterschap] plaats. Aan de eerste opzet namen –slechts- vier basisscholen deel: de Haren, Nutsschool, Noorderlicht en het Rondeel. Er is voor volgend jaar zo’n grote belangstelling dat de organisatoren moeten gaan selecteren.  

Uitreiking poirterschapscertificaten
Dinsdagmorgen werden na- een rondtocht door het Noordbrabants Museum- de leerlingen van groep 8 ontvangen in de voormalige Statenzaal. Ze namen -om practische redenen-op de grond plaats, terwijl de 'ouderen' op luxe stoelen zaten. Onder sfeervol licht van rijk met lampjes uitgeruste koperen kronen sprak Hertog Hendrik hen toe. 
Dit keer was Hendrik, die kort vertelde over het ontstaan van de stad en de Sint Jan, zo'n beetje de ceremoniemeester aan wie ook een kist met schatten in bruikleen werd gegeven. In die kist -zo bleek later- bevonden zich de stuivers waarmee de leelrignen hun poirterschap konden kopen. De hertog nam de verhalen in ontvangst die door alle deelnemers -ieder naar eigen idee- hadden opgetekend , de zgn Jeubo-verhalen..

Een volle voormalige Statenzaal van het Noordbrabants Museum gevuld met circa 100 schoolkinderen van groep 8 van vier basisscholen die de eerste editie van JeugdBoschlogie hadden gevolgd. foto's ©  paul kriele, 22 juni 2004.
 

Verhalen met een middel eeuws tintje..

Op deze foto draagt conservator Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum de Jeubo-verhalen over aan archivaris Rob van de Laar van het Stadsarchief.
Een van de vier cursisten van wie zijn verhaal werd voorgelezen was Pim Kromhout van de Harenschool. Onderwijzer Frans van Heijst feliciteert hem op deze foto[l]. Onderwijzer René Henskens is niet zichtbaar op deze foto.
Olv Frans van Heijst zong een groep van de Harenschool het liedje 'Bossche straotjes'uit de Revue 'Houdoe War', van Niek de Rooy.
foto's ©  paul kriele, 22 juni 2004
Vlak voor het einde dook ook nog even de zwerver Clippe [Pim van Lonkhuijzen] op, die in deze editie van JeugdBoschlogie een rol speelde waarvoor sommige kinderen- met een vies gezicht-hun neus optrokken.....
Hij zag geen kip , maar er dook er wel eentje op uit zijn mandje, compleet met een ei!

Alle deelnemers hadden een verhaal geschreven dat was gebaseerd op de historie van de stad. Soms zat er wat Harry Potter of een computergame tussen de tekst verweven, maar het was een geslaagd boek geworden! aldus Hertog hendrik. Dat document werd eerst door Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum ingepikt, maar daarop door Rob van de Laar. Als archivaris van het Stadsarchief benadrukte Van de Laar, dat in het archief nu én wellicht nog na 100 jaar mensen komen lezen wat kinderen van vier Bossche scholen in 2004 hebben opgeschreven!. Daarom kan het Jeubo-verhalen boek beter in het Stadsarchief worden bewaard.

Boven: De organisatoren werden allen even naar voren gehaald voor een hartelijk applaus.Onder hen waren onder meer: Kok de Bekker en Marjon van Rooy die beiden veel werk hebben verzet
Rechts: Dit keer ging het-per fiets- niet huiswaarts, maar schoolwaarts elk met een poirterschapscertificaat op zak én veel Bossche -historische- ervaring! 

foto's ©  paul kriele, 22 juni 2004.

Volgend jaar is er weer een Jeugdboschlogie met ...


Terug naar boven