Aftrap van masterclass Boschlogie

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2010 | Gewijzigd op: 21-09-2010
Vanmiddag - 20 september 2010 - is in de School voor de Toekomst [campus KW1-College] door drs.Coen Free de aftrap gedaan voor de nieuw ingestelde masterclass van Boschlogie. van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch [voorzitter Johan Thelissen en de oud-voorzitter Jo Timmermans*] aanwezig evenals inleiders van Boschlogie. En uiteraard de eerste drie studenten masterclass Charles Marchant, Peter de Laat en Hans van Hulsel allen afgestudeerd Boschloog die zich aan een studie gaan wijden getiteld: 'De invloed van het garnizoen op de Bossche samenleving 1794-1874'. 

Vl;nr.: Charles Marchant, Peter de Laat en Hans van Hulsel die allen in hun Boschlogiecursus de vestingwerken als thema hadden. Ze worden de eerste drie masterclassstudenten. drs.Coen Free, twintig jaar geleden een van de initiatiefnemers van Boschlogie en algemeen directeur van het KW1-College, zag met deze masterclass een droom verwezenlijkt, maar nog liever was dat streven uitgekomen op het niveau van de HoVo, de Hogere School voor Volwassenen.

foto's © paul kriele, 20 september 2010.

De Masterclass Boschlogie is ontstaan vanuit de behoefte van ervaren 'afgestudeerde' Boschlogen die, de verworven kennis en inzichten willen verdiepen door eigen onderzoek.

Drs. Coen Free had het liefst gezien dat er een erkende studie HoVo, de Hogere School voor Volwassenen was uitgekomen. 'Dat heeft meer erkennig en het heeft een meer formele basis.
Dit is de best mogelijke oplossing van de droom die we hadden,' aldus Free, die 20 jaar geleden tot de oprichting van Boschlogie kwam.
Free benadrukte ook de verplichtingen die de studenten hebben: minimaal een scriptie van 30-50 pagina's, de studie moet nieuwe kennis en inzichten opleveren, en er moet een publicatie uit volgen. 

Een acceptatiecommissie toetst de nieuwe kennis op waarde en onderbouwing. Hierna volgt publicatie in een tijdschrift van naam, bijvoorbeeld de Bossche Bladen of Saillant (Stichting Menno van Coehoorn). Want Boschlogie gaat ook een subcommissie instellen om de masterclass op te zetten en te promoten.

Free liet terzijde ook doorschemeren dat de cursus Boschlogie de aanvragen niet meer aan kan. Voor Boschlogie I bestaat een wachtlijst die structureel gaat worden.  Er is nu al een derde cursusgroep Boschlogie I.

Stadsarchivaris Rolf Hagen richtte - na gezegd te hebben dat '..er een fascinerende wereld voor u opengaat' - aan de drie 'studenten' enkele waarschuwende woorden:
-Houdt de wereld klein.
-Onderschat de studie niet. De wereld van het onderzoek, daar raakt u aan verslaafd.
-Het is waardevol voor een groot publiek.  U maakt iets voor de eeuwigheid!'.


* Beide [oud-] voorzitters en drs.Coen Free zijn lid van de  Raad van Advies van Boschlogie.

Terug naar boven