Jaarlijks Boschlogiediner met afscheid Theo Grimm &Theo Gieles

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2011 | Gewijzigd op: 27-05-2011
Op het jaarlijks Boschlogiediner dat -naar de traditie- door  studenten van horeca van het Koning Willem I-College olv docent Herbert  Bosch aan de inleiders/docenten van Boschlogie wordt aangeboden, nam het bestuur en het team afscheid van vinoloog en bomenkenner  de 75 -jarige Theo Grimm, die de module 'Jeroen  Bosch' gaf  en Theo Gieles. De 84-jarige Gieles, die de Sint Jan als cursusthema had, is 21 jaar- vanaf de oprichting - aan Boschlogie verbonden geweest.
In die 21 jaar, zo bleek uit de toelichting van Jos van Bruggen, zijn 1000 cursisten per jaar afgeleverd. 'Aan het DNA van de stad daar leveren wij een forse bijdrage aan.'
Van Bruggen riep met een minuut stilte de herinnering op aan wijlen Cor Gilhaus en vroeg om respect voor Arie van de Ven [inleider voor Coudewater],  die vanwege ziekte heeft moeten afhaken.
Opvallend was dat gastheer en mede-oprichter van Boschlogie Coen Free, zich wederom liet verontschuldigen '..voor een fysieke arbeid,' aldus Van Bruggen.

Voorzitter van Boschlogie Jos van  Bruggen wuift inleider Theo Gieles [module Sint  Jan] uit met een boeket.

foto © paul kriele, 26 mei 2011.
 

Voorafgaand aan het diner was er een uiteenzetting door Jos van Bruggen over de historie van het oorspronkelijk militaire complex en Theo Hoogbergen, die met beelden een advies gaf over de manier van les geven.
De keukenbrigade stond olv de chef keuken Stef van den Brule [3e v.r.] en de chef d'equipe was Rozemarijn de Koster [uiterst rechts]. De gehele brigade van de horecaopleiding KW1-C met chef restaurant Maurice Ratering [2e v.l.].

foto's © paul kriele, 26 mei 2011.

Het diner was tot in de puntjes verzorgd  door een uitgebreide keuken-en restaurantbrigade die als volleerde restaurateurs de kenners bediende en van heerlijke spijs en drank [aspergessoep,kalfswang en een aardbeienijstoetje met flensjes] voorzag.Terug naar boven