Intern Conflict bij Boschlogiecursus

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-07-2011 De werkgroep Boschlogie is op 10 juni jl. door Coen Free per kort emailbericht direct op non-actief gesteld. Coe Free is algemeen directeur van het Koning WIllem I-College en ook een van de initiatiefnemers en als directeur en bestuurslid faciliteerder van de cursussen.

Voorzitter van Boschlogie Coen Free, die zonder overleg met de twee andere initiaitiefnemers Jos van Bruggen op non actief stelde.
foto's © herman van boxtel, 8 maart 2010 en paul kriele, 23 april 2009 [r.]
Jos van Bruggen, die als voorzitter van de werkgroep Boschloge, plots -onder druk van de bestuursvoorzitter, Coen Free-  opstapte.

In een brief reageert Frans Peters, een van de [technische ] motoren achter de cursus,  naar alle inleiders[docenten], dat dit besluit zonder ruggespraak met de het Stadsarchief en de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch is genomen. Beiden zijn participanten van de organisatie. 
Aanleiding, voor wat Peters, van deze roekeloze daad vindt, vormt een concept-opzet voor de cursus, die de werkgroep voor de toekomst in gedachten had. Die opzet werd door de voorzitter van de werkgroep, Jos van Bruggen, met Free besproken. De volgende stap was het voorleggen aan de Raad van Advies. De opzet had betrekking op:
* Boschlogie I basis-cursus
* Boschlogie II verbreding
* Boschlogie III verdieping
en vervolgens de daaraan gerelateerd diverse onderwerpen. Reshuffeling van items behoorde daarbij tot de mogelijkheden.

De werkgroep heeft op ’n Heidag hierover van gedachten gewisseld en de resultaten vastgelegd in een verslag. Invoering van dit idee was nog niet aan de orde: er zou allereerst overeenstemming moeten worden bereikt met de RvA en het idee zou ook met de inleiders moeten worden besproken. Daarmee geeft Peters aan dat er ruimschoots mogelijkheid tot aanpassingen aanwezig waren.
In het gesprek van Coen Free met Jos van Bruggen stelde Jos zijn functie van voorzitter van de werkgroep ter beschikking. Met dit ontslag stelde Coen Free tegelijkertijd de rest van de werkgroep op non-actief.

Free's verklaring was, dat de werkgroep met haar voorstel buiten haar mandaat/bevoegdheden was getreden.
Peters begrijpt niets van die verklaring en wijst op de verstandhouding tussen de werkgroepleden onderling die olv Jos van Bruggen perfect was. Tijdens het onlangs gehouden Boschlogiediner werd Jos van Bruggen nog gelauwerd.

Enige inleidershebben al te kennen gegeven het niet met deze gang van zaken eens te zijn.

Intussen hebben de ‘oude’ werkgroepleden een aanbod gekregen om terug te keren in de ‘nieuwe’ werkgroep. Maar zij moeten wel instemmen met de nieuwe opzet , c.q.bepalingen die door de ingestelde projectgroep zijn opgesteld. Terug naar boven