Grotere rol/ invloed KW1-College in Boschlogiecursus vastleggen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-08-2011 | Gewijzigd op: 23-08-2011
Coen Free, algemeen directeur van het Koning WillemI-College [KWIC], die in 1988 de initiatiefnemer was van deze cursussen wil door de instelling van een Raad van Toezicht de positie en beslissingen van/resp. door het KWIC binnen Boschlogie vastleggen.

Coen Free, de algemeen- directeur van het KWIC, stelt de rol en positie van dat College over Boschlogie veilig door de aanstelling van een raad van Toezicht. Deze Raad die meer let op bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen Boschlogie, zal de Raad van Advies moeten gaan vervangen. Voorzitter van die nieuwe Raad is de algemeen-directeur van het KWIC.

foto © paul kriele, 23 augustus 2011.
 

Aanleiding voor de instelling van de nieuwe raad was de problematiek rond de werkgroep Boschlogie** die na het indienen van een toekomstvisie', uiteen is gevallen. Free vindt die 'visie' verder gaan dan ideeën die volgens hem meer neigen naar machtsmisbruik en het miskennen van taken en verantwoordelijkheden binnen Boschlogie. Daarom was het tijd om de cursus eens 'even heel duidelijk te positioneren, zoals het in 1988 ook bedoeld was. Aan dat proces van heroverweging van bevoegdheden verantwoordelijkheden, is de Raad van Advies en een onlangs ingesteld denktank mee bezig geweest,' verklaart Free die aangeeft dat '.. de oude werkgroep wel haar verantwoordelijkheid nam, maar de bevoegdheden uit het oog was verloren.
'Nogmaals, als je verantwoordelijkheden en bevoegdheid door elkaar gaat halen, krijg je binnen de organisatie ahw een staatje op zich.'

Boschlogie, dat uit het onderwijs [de Dag-AvondMEAO van Coe Free]  in 1988 is voortgekomen, wordt gefaciliteerd en gefinancierd door het KWIC. En het heeft als 'aanhangwagens' de KrIng Vrienden van 's-Hertogenbosch en het Stadsarchief als niet te miskennen kennisinstituten en als potentieel van een cursistenbestand.
Dat is een van de redenen om de zaak eens opnieuw te positioneren. 

Free die bekritiseerd werd omdat hij bij Boschlogie steeds de spilfunctie vervult, legt ook dit keer het accent op zichzelf, maar dan wel als algemeen directeur van dat College, dat juist die onmisbare spilfunctie inneemt.
'Ik heb ook niet het eeuwige leven,' stelt Free. Maar om die positie veilig te stellen wil hij ipv een Raad van Advies een Raad van Toezicht instellen, waarvan ook 'straks' nog steeds de algemeen directeur van het KWIC als voorzitter is. 'Dat vind ik heel essentieel.'
Een Raad van Toezicht is meer dan een Adviesraad en bewaakt de taken en verantwoordelijkheden van de cursus en zijn inleiders en werkgroepen. 
Ook de denktank met leden van 'de Kring', het Stadsarchief en andere cultureel-maatschappelijk betrokkenen, heeft zich uitgesproken over de toekomst en de oorspronkelijke opzet en functie van Boschlogie.
 
De cursussen moeten weer terug naar hun oorsprong,  ligt Freee verder toe:   Boschlogie I aIs algemene inleiding, Boschlogie II met meer uitgewerkte aspecten, zoals Cor Gilhaus dat indertijd heeft opgezet en Boschlogie IIl losmaken van allerlei lezingen en samenkomsten, maar met meer verdieping en uitlopend in een educatief werkstuk zoals bijv.  een expositie of scriptie.
'De cursussen gaan in september 2011 opnieuw aan de slag. De organisatie is klaar, de roosters zijn verzonden en al het achtergrondwerk gaat ook gewoon door. Daar zullen de cursisten en de inleiders niets van merken,' zegt Free. 

Intern conflict  bij Boschlogiecursus  dd. 11 juli 2011.

Terug naar boven