Cursus Boschlogie herstelt zich na conflict met werkgroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2011 | Gewijzigd op: 05-10-2011
In een bijeenkomst met alle inleiders[docenten] van Boschlogie heeft oprichter Coen Free - tamelijk directief/informatief -uitleg gegeven bij het per email opgelegde ontslag van de werkgroep en bij de benoeming van een nieuwe werkgroep.
De door Free in juni dit jaar weggestuurde werkgroep, dat ook nog eens zonder ruggespraak met de Raad van Advies/Toezicht is gebeurd, viel en valt nog steeds niet goed bij de meeste inleiders.
Zodanig zelfs dat op de bijeenkomst in het KW1C van dinsdagvond 4 oktober acht inleiders*) meedeelden op te zullen stappen.
*)onderaan artikel

Coen Free, algemeen directeur KWI-College, richtte in 1998 de cursus Boschlogie.

foto © paul kriele, 23 augustus 2011.

Na een interventie van Theo Hoogbergen als een van de opstappers, waarin hij nog eens de gang van zaken bekritiseerde, kon Free niet verduidelijken waarom hij tot ontslag, of zoals hij zei ‘beter was een time-out geweest’, van de werkgroepleden was overgegaan.
Uit de meningen van de inleiders werd ook duidelijk dat in al die jaren er geen ontevredenheid was ervaren: Hoogbergen: ‘Nooit irritaties vernomen’. Sjef van Schijndel: ’Nooit leugens gehoord’. Hoogbergen: 'Free heeft die fricties ook niet kunnen aangeven. En ruggespraak met de Raad van Adviesleden is pas gevolgd, nadat Frans Peters er in een brief aan beide leden om had gevraagd'.

Vreemd bleef de gang van zaken, te meer ook waar andere inleiders, onder wie Peter Verhagen, Harry van den Berselaar, Sjef van Schijndel, Cees van Aalst en Cees van den Oord, aanstipten, dat op de bijeenkomst van de masterclass [ 24 mei  2011] een loftuiting met aansluitend applaus klonk dat gericht was aan de werkgroepleden. Die oprechte eerbetuiging kwam van het Raad-van-Advieslid Rolf Hagen. Hagen, zeiden de inleiders, had toen toch anders moeten weten. Want kort erop volgde de ingreep op die werkgroep door Free….
Intussen is er dan ook een Raad van Toezicht ingesteld, die niet alleen toekijkt, maar meer bevoegdheden heeft.

Over die eenzijdige ingreep richting werkgroep bleef verwarring heersen. Maar in het verhaal van Free moest wel duidelijk zijn dat vanuit de Dag-en Avond Meao in september 1988 Free de Boschlogiecursus had opgezet, waar kort erop het Stadsarchief en De ‘Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch aan zijn toegevoegd.
Door het voorstel van de werkgroep, dat Free als ‘machtmisbruik’ bestempelt, zou Boschlogie bij het College [van KWIC] geen draagkracht meer hebben, wat het einde van de cursus had betekend.

Als oplossing werd door Hoogbergen voorgesteld alsnog een gesprek met Frans Peters aan te gaan, hoewel niemand verwacht dat Frans, die er een 15-jarige overijverige dienst heeft opzitten, zal terugkeren. De aanvankelijke opstappers gingen hier mee akkoord. Kees van den Oord zal dat gesprek samen met Frans van Gaal aangaan.
Hoogbergen wilde, vanwege de situatie van ‘conflict’, een derde partij laten interveniëren. Maar dat voorstel en ook om gesprekken te beginnen met alle inleiders [voorstel van Gerard Monté] werd door Free afgewimpeld.

Opzet Boschlogie  III
Free ging ook inhoudelijk in op de aanpak van de 3 Boschlogiecursussen, met name Boschlogie III. Deze jongste tak verkeert in een moeilijke fase.
Voor Free had de – oude - werkgroep meer kwantiteit dan kwaliteit voor ogen. Die kwalitatieve opzet heeft Coen juist willen bewaken. Dat is de reden dat er een herschikking van Boschlogie III volgt, waar de masterclass verdwijnt. Nieuwe inleiders onder wie Kees Roodnat en Antoine Jacobs [Sint Jan/religie] hebben zich reeds aangemeld.

Alvorens over te gaan op het ‘Beleidsplan Boschlogie’ stelde Coen Free de nieuwe werkgroep voor:
Toon Rekkers, Wilma van Dartel, Annemarie Verschoof, Margot Scheepers, Angelique Odems, Jac Biemans en Nannie van Berkum.

Na een hapje en een drankje ging eenieder uiteen.

*) Afhakende inleiders
Uiteindelijk hielden Theo Hoogbergen, Sjef van Schijndel [samen met Jan van Ee], Cees van Aalst, Harry van den Berselaar en Peter Verhagen hun opzegging aan.
Kees van den Oord en Luc van Gent wachten met een besluit daarover op het voorgenomen gesprek met Frans Peters.

Verwijzing naar  eerder geplaatste artikelen
-BastionOranje meldt ‘Grotere invloed KWIC nav ontslag werkgroep. dd. 23 augustus 2011.
-Conflict mbt werkgroep dd. 10 juni 2011.
-Aftrap Masterclass dd. 20 september 2010.


Terug naar boven