Ruim 150 nieuwe poirters dankzij Jeugdboschlogie

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2012 | Gewijzigd op: 04-06-2012
De cursus Boschlogie kent ook een afdeling Jeugdboschlogie, kortweg Jeubo. Er bestaat jaarlijks een grote inschrijving voor deze Jeugdboschlogie die de jeugd kennis laat maken via wandelingen met opdrachten en met zelfwerkzaamheid in het Bouwhistorisch en archeologisch centrum van de stad, kortweg de BAM*.  Er zijn soms teveel gegadigden waardoor er een selectie moet plaatsvinden.

Maandag 4 juni 2012 voltrok zich in het Jeroen Boschcentrum de afsluiting van de Jeubo 2012 met de ATO-school Madelief, Jeroen Bosch, Boschveld [West-I, de Beekman en  de Ontdekking [West II].  Oberon had het voor deze ceromonie laten afweten, omdat ze, óf het vergeten waren,  óf omdat ze een druk schoolprogramma [..] hadden.

De organisatie was in handen van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, de gemeente [o.a. de BAM] het Koning Willem I-College en het Jeroen Boschcentrum, dat op de afsluitingsdag gastheer was.

Links: Het inleveren van de zes verdiende stuivers.
-Onder: Hertog Hendrik las een proclamatie voor.

foto's © paul kriele, 4 juni 2012

Het programma op maandag 4 juni 2012 bestond uit een speurtocht door het Jeroen Boschcentrum, waarbij de jeugd al puzzelenderwijs meer kon opsteken van de beroemde Bossche schilder Jeroen Bosch, van wie 30 reproducties in de 40 meter hoge toren van de voormalige St.Jacobkerk hangen.

Daarna volgde een film over Floris en daarop kwam Hertog Hendrik ten tonele, die een verhaal over de geschiedenis van de stad en specifiek over het poirterschap, zoals vroeger de status van een Bossche burger werd genoemd, hield.
Daarop leverden de jeugd hun -door de deelname aan de onderdelen van Jeubo- zes verdiende stuivers in, waarmee zij het poirterschap hadden kunnen kopen.
Maar eerst vroeg Hertog Hendrik hen  -staande -de eed van trouw aan de hertog en aan de stad af te zweren.  

 foto's © paul kriele, 4 juni 2012.  -Links: Het Jeroen Boschcentrum met aan de linker vleugel o.a. de schooljeugd van Boschveld basisschool ''de Ontdekking'.
-Hierboven  Hrt gezamenlijk afleggen van de eed van trouw aan de stad en Hertog Hendrik.

Het uitreiken -per school- van de certificaten van het Bossche Poirterschap
Hertog Hendrik liet de jonge Boschlogen per schoo [een onderwijzer en enkele leerlingen] naar voren komen om het cerificaat van poirterschap in ontvangst te nemen.
   
 Van elke school kwam  een deputatie [onderwijzer en leerling van groep 8] naar voren.  Bijgaand de scholen de Ontdekking, Madelief en Jeroen Bosch.
   
  -Links basisschool Boschveld die een locatie West I en een locatie Schutskamp [West II] heeft.

foto's © paul kriele, 4 juni 2012.


foto's © paul kriele, 4 juni 2012. Boven: Leerlingen van groep 8 van de L.W. Beekmanschool, die hun poirterschap in ontvangst nemen.

Op het eind van de morgen Jeubo werden ook nog de prijswinnaars bekend gemaakt van de speurtocht waarmee de bijeenkomst was begonnen.

* Het cursusgedeelte in de BAM bevat een rondleiding door het gebouw waarin de afdelingen Bouwhistorie, Archeologische dienst en het laboratorium zijn gehuisvest. Maar de dag begint met een film over de opgravingen in de Beurdsestraat. Daarin komt ook een beerput voor die later die dag een rol gaat spelen. Want in het praktische gedeelte, zo vertellen het hoofd laboratorium Harmke Nijhof en vrijwilligster Ank de Groot, gaan de bezoekers die beerput ontleden met behulp van een zeef. Wat ze eerst dachten dat het een natte, vieze en griezelige bedoeling zou zijn, bleek bij het zeven erg mee te vallen. Dan komen er droge botjes, spelden, een kam of veertjes en zaden te voorschijn. Daaruit maken de archeologen iets op van de leefwijze en eetgewoonten van de vroegere bewoners van de Beurdsestraat.  Of die beerput zegt iets over het ambacht van smid of schoenmaker dat daar op een achterplaatsje heeft gezeten.
Dus zo'n dag is voor leerlingen  van groep 8 van de basisscholen erg leerzaam en geeft iets van de oude geschiedenis van de stad bloot.


Terug naar boven