Boek 'Vreemde Soldaten' van 3 masterclassers Boschlogie

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2012 | Gewijzigd op: 04-12-2012
In het Kringhuis vond dinsdagmiddag 4 december 2012 de afsluiting plaats van een 2 jaar lange studie door drie gevorderde Boschlogen [masterclassers]. Dat gebeurde met de aanbieding van het eerste exemplaar van hun in een boek gebundelde studie 'Vreemde Soldaten in de stad' aan hun coach, studiebegeleider en inspirator- de oud kapitein-Charles Limonard.
De drie afgestudeerde Boschlogen, die een masterclass 'Vestingwerken' hebben gevolgd en afgerond met een boek'Vreemde soldaten in de stad'.
vlnr.: Hans van Hulsel, Peter de Laat en Charles Marchant.
Hun studiebegeleider Charles Limonard [l.] ontving dinsdag 4 december 2012 in het Kringhuis het eerste exemplaar.

foto's © paul kriele, 4 december 2012.

Hun in boek uitgevoerde scriptie 'Vreemde soldaten in de stad' richt zich op de periode medio 18e eeuw. aldus een van de auteurs Peter de Laat. Het gaat om de invloed van het Garnizoen op stad en bevolking van 's-Hertogenbosch'.
Het werk is niet altijd even vlot verlopen. Na een aanvankelijk opzet door drie individuën werd er een driemanschap gevormd.' 
Ook noemt Peter de Laat zijn tijdelijke uitval door ziekte, een periode die door Hans en Charles kameraadschappelijk werd opgevangen. 'We zijn ons ook gaan fixeren op een deel van de militaire geschiedenis, sprak Hans van Hulsel, die nog memoreerde dat er bij hun voorwerk -en ook daarna - van her en der veel hulp werd verleend.
Maar door deze klus zijn we kameraden geworden!', aldus De Laat.

De drie zijn de studie naar de Bossche geschiedenis nog niet moe. 'Zo was het ook de doelstelling van de oprichting van Boschlogie meer dan 20- jaar geleden,' sprak de cursusleider van de module Boschlogie Charles Limonard:  
'de kennis van de Boschlogen te verdiepen en de wens dat de cursisten hun kennis zouden doen vergezellen van verder  onderzoek en publicatie. Met dit boek is er weer een stuk verborgen geschiedenis tot leven gewekt.'