Afscheid Coen Free van Boschlogie

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2013 | Gewijzigd op: 26-04-2013
Op het jaarlijkse Boschlogiediner voor de inleiders en Raad van Toezicht en bestuur van de Kring Vrienden van ´s-Hertogenbosch en archivarissen van het Stadsarchief, nam Coen Free, afscheid.  Free was 23 jaar geleden in een ontmoeting in de Knillispoort de initiatiefnemer, samen met toenmalig voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch Nort  Lammers en wijlen Peter Jan van der Heijden. Zij stemden toen in met Coen's idee van een cursus over Den Bosch.  Intussen telt Boschlogie 2350 cursisten voor Boschlogie I en 1650 voor Boschlogie II,  aldus Nannie van Berkom-van de Kamp, voorzitter van de werkgroep Boschlogie, die ook vandaag afscheid nam.
Hoogtepunt in het bestaan was het feest rond 15 jaar Boschlogie in de garage W, die tot een amfitheater was omgebouwd.

Studenten van het KW1- College boden na een ´onthutsende´ arrestatie van Free de vertrekkende algemeen directeur, die op 20 juni van het KW1/C afscheid neemt, alvast een grote Bossche bol aan.

foto´s © paul kriele, 25 april 2013.
Coen Free, oprichter van Boschlogie, hier met zijn opvolger Jeanette Noordijk, als algemeen directeur van het KW1-College. Noordijk is tevens lid van de Raad van Toezicht van Boschlogie.

Free kreeg van avond van alle kanten lof toegezwaaid. Ook de studenten van de theateropleiding zetten hem -in een gefingeerde arrestatie door de politie/ in het zonnetje en boden hem een grandioze Bossche bol aan.

Tussen de gangen van het diner door, verzorgd door studenten van de middelbare horeca-opleiding van het College, traden enkele sprekers naar voren, onder wie Rolf Hage [Stadsarcgief] en JoopThissen,  voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, die beiden ook lid zijn van de Raad van Toezicht van Boschlogie. 

Nort Lammers ging terug in de geschiedenis en noemde de talenten van Free op gebied van educatie, literatuur, cultuur historie, organisatie en inspiratie. Beiden kenden elkaar nog uit de verkennerstijd van de Tharcisiusgroep, Nort als patrouilleleider en Coentje als aankomend verkenner. Maar op deze avond huldigde Lammers Free met ´un monsieur de premier quálité´ en bood  hem uit dank voor zijn grote inzet een beeldje van de Zoete Moeder aan.

Voorzitter van de werkgroep Boschlogie Nannie van Berkum reikte Free een boeket aan , maar zelf nam zij deze avond ook afscheid van Boschlogie.

Tot slot sprak Coen Free een dankwoord en stelde zijn opvolger, Jeanette Noordijk voor. Daarna prees hij Nannie van Berkum-van de Kamp* om haar volhardende inzet, ook in moeilijke tijden. Je gaf nieuw élan  aan Boschlogie, aldus Free die niet naliet ook de werkers achter de schermen, onder wie Juan Moran [mijn trouwe hulp] en secretaresse Annemarie Verschoof te noemen. Free gaf alle gasten zijn boek uit de jaren 50 en 60 cadeau :  ´Dit gaat nooit meer voorbij´, waarvan ´dit´ op het gevoel van Boschlogie slaat.

*Nannie van Berkum wordt als voorzitter van de werkgroep Boschlogie, opgevolgd door Jeanette van Dijk, manager pr en communicatie bij het KW1-College.
Terug naar boven