Stamp op Karrenstraat 77 levert restaurantgedeelte in voor hotelkamers

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2020 | Gewijzigd op: 20-09-2020
Stamp gaat hotelgedeelte uitbreiden met  9 hotelkamers.
 
Het net een jaar geleden geopende hotel/restaurant  Stamp op Karrenstraat 77  levert een deel van het restaurant op de eerste etage in voor negen hotelkamers. Dat is een ingreep waarschijnlijk voortkomend uit de coronacrisis waarbij een achterblijvende opbrengst uit het foodgedeelte een rol speelt. 

Update van vrijdag 30 augustus 2019 The Stamp:  op vrijdag 30 augustus 2019 was er weer een opening/nu helemaal geopeend
Op die dag ging ook het tweede restaurant op de eerste verdieding open. Dtv sprak toen met  restaurantmanager Roy van den Braak, die inhaakte op de problemen die tijdens de sloop van het wellicht honderd jarig pand opdoemden: constructiefouten en verborgen gebreken, zoals hij zei. We stonden natuurlijk verbaasd dat het pand er slechter bij stond dan we hadden verwacht. 
Dat was de verklaring van Van den Braak dat het project van eigenaar Tony Zhao drie jaar heeftgeduurd.  Maar wel aanleiding om met de architect, eigenaar en de gemeente in gesprek te gaan over de verbouw. 
Daaruit is mede het plan bijgestuurd en zijn er 25 hotelkamers op de tweede verdieping gepland.  
Maar voor de afhaalChinees in de Visstraat nr. 6, daar gaf de gemeente geen vergunning voor.
Overigens is Marloes van Beekveld de hotelmanager.
 
Interieur en front van The Stamp op Karrenstraat 77.

foto's ©paul kriele, 17 april en 21 juni 2019. 
....

Upate van bericht hieronder: De keuken van restaurant van The Stamp is prima !
Op vrijdagavond  2 augustus 2019 zijn wij [met twee paren] ahw onthaald  in het restarant van The Stamp op de eerste verdieping. De gerechten grote garnalen,  bonesteak, maar ook garpazzio en de soep vooraf waren heerlijk, een prima presentatie en een perfecte bediening. We zijn echt  onthaald, zou je zeggen. Ook na afloop, nog eens in de bar beneden,daar werden we in de watten gelegd. Bovendien werden we tussentijds tot op het terras op de tweede etage [voor de hotelgasten] nog eens rond geleid.
Hier past geen enkel negatief commentaar terwijl we anders nogal kritisch kunnen zijn.
Maar de eigenaar van -ook Lounge 8 in Eindhoven- moet nog wel veel actie ondernemen en bekendheid krijgen om de zaak vol te krijgen..

Bericht van 19 juni 2019 Geen vergunning voor afhaal Chinees op Visstraat 6
Nieuw Indisch restaurant Stamp op Karrenstraat 77 [voorheen Galaxy en daarvoor De Postzegel] die in de Visstraat op nr. 6 [voorheen Charra]  een afhaal-Chinees wilde vestigen [vlakbij de keuken er boven op nr. 8] heeft van de gemeente geen vergunning verkregen.
Mogelijk dat er al vodoende horeca [cafetaria's] in de buurt zitten.
Een woordvoerder geeft wat later de verklaring: 
De aanvraag betreft uitbreiding restaurant Asian food in de Karrenstraat. Hierdoor krijgt Visstraat 6 een horecafunctie en dit is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Opmerking
Hoewel er geen vergunning  wordt verleend, aldus een woordvoerder van de gemeente,  loopt er wel een vergunningaanvraag. Maar ..'dat is in strijd met het bestemmingsplan',  zo staat daar bij te lezen....

 
Visstraat
De zijvleugel van het vroegere
Postzegelpand in de  Visstraat.
Met de nummers 6, 8 en 10 allen
met een bovenverdieping van het
nieuwe Stamp [op Karrenstraat 77],
dat om de hoek binnenkort opent.


foto © paul kriele,  18 juni 2019.
.............................................................
 

De panden 6 Charra, Monkee Coffe op nummer 8 en de Stadsslijterij op 10 en Kees Kroket met ingang op de hoek met de Karrenstraat, hebben allen een boveen verdieping behorend bij wat vroeger de Postzegel was straks restaurant Stamp inklusief hotel. Deze panden worden respectievelijk de kamers voor het personeel [nr. 6], MonkeeCoffe op nr, 8, waar de keuken en de koelcellen komen en boven nr. 10 de Stadsslijterij, waar aan de voorzijde [Visstraat] een nogal verlaagd retaurantgedeelte komt. De hele eerste verdieping is geheel restaurant. 

Bij binnenkomst valt gelijk de schittering [Chinees-achtige] bling bling sfeer op.

Zoals hierboven gemeld de afhaal Cjhinees op nr. 6 voorheen kledingzaak Charra, gaat niet door. De gemeente geeft geen vergunning voor deze horeca op dit adres. 

Impressie van de benedenvloer. De etage was in de derde week van juni nog niet open
 
-Boven: Bij binnenkomst valt meteen de in
oude luister herstelde achthoekige bar op.
-Rechts: Een doorkijk bij binnenkomst
naar boven, waar de biertank is 'opgehangen'.
-Hieronder: Een zithoek  bij de open haard
et ook daarboven aangebracht STAMP [r.] . 
-
........
Achterin de zaak, grenzend
aan de langs de zaak lopende steeg.


foto's © paul kriele , 21 juni 2019.
 
....... ...........
Links: Een hotelkamer onder het dak
van Stamp. Rechts een hotelgang.
................................................................................
foto's © pierre kraus, mei 2019
.........................................................................................

Update van 28 mei 2019:Interieur nagenoeg klaar
Interieur van  Asian Foodrestaurant  Stamp op Karrenstraat 77 is nagenoeg  klaar. De zeshoekige 'bar' op de bgg zal waarschijnlijk dienst gaan doen als receptie voor restaurant Stamp [op de gehele eerste etage en op de verdieping de hotelkamers].
 
Het nieuwe Stamp op Karrenstraat 77

De oude ingang van Eyvissa die is
opgeknapt en meer uitstraling kreeg.


foto © paul kriele, 3 juni 2019.
.........................................................................................
 
 
Karrenstraat 77
Interieur van de begane grond van Asian Food restaurant Stamp  op Karrenstraat 77. Conclusie
deze verdieping is nangenoeg in tact gebleven.
Er boven is het restaurant
-in twee compartimenten-  en de 25 hotelkamers
.

foto © paul kriele, 28 mei 2019.
.......................................................................................
 
Het rechter deel van de oude Postzegel
op nummer 77, tegen het zijsteegje
aan gelegen. Daar bevindt zich ook
weer de achthoekige bar/ontvangst.
Er is  weinig ruime over voor  zitplaatsen.


foto © paul kriele, 18 juni 2019.
....................................................................................

Bericht van 18 april 2019: Het nieuwe restaurant in het pand op Karrenstraat 77, voorheen Galaxy-Eyvissa, en daarvoor hotel De Postzegel, gaat Stamp heten [postzegel] en gaat over circa een maand open.

Bericht van 12 maart 2019 Asian Food restaurant op Karrenstraat 77 na vertraging na de zomer open.
 
Karrenstraat
Galaxy en Eivissa nog steeds in de verbouwing.

foto © paul kriele, 17 april 2019.
..........................................................................

Het nieuwe Asian Food restaurant 'Lounge 8' op Karrenstraat 77 is vertraagd *. De eerste aanvraag dateert van juni 2016 *[zie hieronder]. Momenteel ligt het hele interieur overhoop en alles wat gesloopt is, moet nog afgevoerd worden. Verbouw en inrichting van de etage, waar de hotelsuites komen,  is  al een eind gevorderd, aldus een wooordvoerder. 
De gevel van wat ooit Hotel De Postzegel was, werd  de afgelopen maanden nog onder handen genomen door het Bossche bedrijf Orly ende Voets. Lounge 8 omvat ook 26 luxe suites op de etages.  
Overigens wordt de horecavergunning, waar nu sprake van is, pas verleend als de zaak na de verbouwing en inrichting door de gemeente wordt geïnspeceteerd op technische en veiligheidsaspecten. 

De keten Lounge 8 is van Tony Zhao  die al in Eindhoven, Roosendaal en St.Oedenrode vestigingen heeft. De toekomstige bedrijfsleider Roy van de Braak die druk met de verbouwing bezig is, kondigt aan dat komende zomer eerst voor de buurtgenoten en daarna voor de pers een  kennismaking met een rondleiding wordt georganiseerd. Het restaurant, dat een Chinees -Japanse keuken heeft,  afficheert zich met: Asian Food sushi & grill.

* De gemeente spreekt de vertraging tegen.  'In 2017 is die omgevingsvergunning verleend en een periode van twee jaar is 'geruisloos verlopen', aldus een woordvoerder. 'ie twee jaar stond gepland'.

Maar Lounge 8 had al  in de zomer van 2016 de plannen voor een hotel restaurant op Karrenstraat 77 bekend gemaakt. 
Het jaar daarop -eindelijk werden er steigers gezet-  en in novemnber 2017 werd door bedrijfsleider Van de Braak verklaard dat de vertraging kwam door procedures rond vergunningen [..]. 
 


Karrenstraat
Vorig najaar 2018 heeft Orly ende
Voets de gevel nog onder handen genome
n.

foto © paul kriele, 21 november 2018.
............................................................................................
 

Aanvankelijk [najaar 2017] verklaarde Van de Braak dat de procedures rond de vergunningen de verbouwing hadden vertraagd. 
Tevens opent Lounge 8 op Visstraat 6, een afhaal Chinees in het pand van Alaatin Akturan 'Charra 96'.


Visstraat 6 [linker pand] voorheen
kledingzaak Charra 96, wordt
een afhaal Chinees van de keten Lounge 8.
Rechts op de foto op nr. 8 de nieuwe
koffie /lunchroomzaak Monkey Coffee. 


foto © paul kriele, 2 oktober 2010.
...................
De oude gevel van de zaken van
Jan van Son  Eivissa en Galaxy op Karrenstraat  77.
Vroeger zat op dez elocatie  Hotel De Postzegel
waar zelfs dagelijks een lading touringscars poseerden.
Er stond een beroemd Belgisch orgel in de zaak

.......................................................................................................................Karrenstraat 77

In het pand exploiteerde Jan van Son  Galaxy en Eivissa.
Het uitgaanscentrum van de zakenpartners
Jan van Son en Frits Kuiper ging feestelijk open op 18 januari 2011.

In 2013 bood Jan van Son de horecagelegenheid te koop aan.
  
foto's ©paul kriele,  17 december 2011.

Bericht van 16 november 2017  Verbouwing van Karrenstraat 77 tot Asian Food restaurant 'Lounge 8'.
De de hoek Visstraat-Karrenstraat staat in de steigers. Eindelijk: Er is al meer dan een jaar sprake van de komst van  een AsianFood restaurant van de keten Lounge 8. Roy van de  Braak van de keten Lounge 8 meldde eerder dat het ook aan de procedures rond vergunningen heeft gelegen dat het allemaal zoveel tijd heeft kostte. 

Zie ook de site van Lounge 8 dat al vestigingen heeft in Eindhoven [2x], St. Oedenrode en Roosendaal 
Het restaurant afficheert zich met  'Asian Food sushi en grill' met een Chinees-Japanse keuken .
 
Hoek Karrenstraat -Visstraat,
waar na een  ingrijpende verbouwing en het opknappen van de gevel
een Asian Food restaurant zal komen.


foto © paul kriele, 16 november 2017.
...............................................................

Bericht van 3 juni 2016:  Restaurantketen Lounge 8 naar Karrenstraat- Visstraat
In de planning staat de vestiging van een Lounge8 restaurant. De locatie is Karrenstraat  naast Kees Kroket.

Terug naar boven