Havenwerken blokkeren verkeer Visstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-08-2008 | Gewijzigd op: 22-08-2008
De Visstraat ligt overhoop. Voordat een nieuwe rioolbuis kan worden gelegd moeten eerst allerlei leidingen worden verplaatst. Op de voorgrond de Diezeoverkluizing die meteen wordt gerestaureerd.

foto's © paul kriele, 20 en 22 augustus 2008.
 
De Visstraat blijft nog enige weken geblokkeerd voor bestemmingsverkeer.

Momenteel zijn voorbereidingen aan de gang om de Binnendieze voor rondvaartboten onder de Visstraat door te kunnen laten gaan. Daartoe moet een oude rioolbuis worden verplaatst. Die loopt nu dwars door de overkluizing van de Binnendiezetak die de Uilenburg met de Binnenhaven verbindt.

Eerst worden allerlei leidingen verplaatst, daarna wordt de oude rioleringsbuis gesloopt en kan er een nieuwe zinker worden gelegd.

Bij dit karwei worden ook de kademuren en metselwerk van de  doorsteek voor rondvaartboten vanuit de U

Uilenburg naar de Binnenhaven gerestaureerd.  Ook wordt de afgedichte toog van de tak richting Kruisstraat, opengelegd en enkele meters dieper verplaatst, zodat eenstukje Binnendieze daar zichtbaar blijft.

Hierna [september 2008] komt het traject ter hoogte van de Smalle Haven aan de beurt.
Volgend voorjaar zullen de nieuwe steigers in de Binnenhaven worden aangebracht.