10e editie Liedertafelfestival /afscheid Martin Rovers

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-09-2007 Vele koren kwamen weer eens naar Den Bosch voor het jaarlijkse Liedertafelfestival. Dat festival, dat voor de 10e keer werd gehouden, begon met een ontvangst in het stadhuis waar Martin Rovers, de geestelijke vader van dit festival, afscheid nam. Rovers droeg als voorzitter van de Stichting Liedertafel Meierij de hamer over aan Fred van Veen.

-Boven. Links: welkom en begroeting door burgemeester Rombouts. -Rechts boven: Van de scheidende voorzitter Martin Rovers ontving Rombouts een pas verschenen -groot- boek over Jeroen Bosch. Ook werd door Rovers diens opvolger geïntroduceerd Fred van Veen [foto boven rechter persoon]. 
-Rechter foto: Rovers dankte de bovenste beste Burgemeester en Lyda de Haas: zo'n medewerkster!


zie ook www.lyadehaas.nl
 
foto's © gerard monté, 2 september 2007.

 
De vier onderste foto's hierboven.
- Links boven: Van de organisatie ontving Rovers een horloge met inscriptie.
- Rechts boven: de Bossche Jankers op het bordes.
- Links onder: Het orkest dat vanaf het bordes de samenzang begeleidde.  
-Rechts onder:  Rovers' laatste daad voor de Liedertafel.
foto's © gerard monté, 2 september 2007.

Opvallend Bosch accent vormden de Sjeklade Mupkes [Marij van Heijster-van Rooij en Wilma van Dartel] het succesvolle smartlappenduo dat met één been in Oeteldonk en met 't andere in Den Bosch staat..
Terug naar boven