Geschiedenis van het Liederentafelfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-08-2001 Het beheer van de kas van de Liedertafel in de jaren begin 90 vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Liedertafel. Er is meermalen op aangedrongen de feiten en details daarover van deze site weg te halen op grond van de wet op de privacy. Echter, historisch gezien kun je niet zo maar enkele bladzijden uit welk boek of site scheuren.

De Bossche Liederentafel bestaat in 2001 elf jaar. Komende maand september 2001 treedt zij op tijdens het ’Liedertafelfestival 2001’. Hun vaste honk is de Knillispoort. 
Haar soortgenoot –de afgesplitste liedertafel ‘De Meierij’, repeteerde aanvankelijk in het Eurohotel, tegenwoordig in de Eendenkooi aan de Kooikersweg. 

Twee steunpilaren van de Liederentafel De Meierij, links voormalig voorzitter Martin Rovers en rechts illusrtrator van het programmaboekje Cor Versteeg.

foto © gerard monté, 16 september 2001.

Onregelmatigheden  
In het  voorjaar van 1996  rees er bij de leden van de Bossche Liederentafel een vraag over slordig beheer van de kas. Voor sommigen van hen was het aanleiding aan te dringen op een openbaarmaking van het kasbeheer, met name in verband met de kostbare jubileumreis naar Trier. De Bossche Liedertafel wilde in die zusterstad van 's-Hertogenbosch, de Trierer Liedertafel ontmoeten. Het beheer van de kas was in handen van het echtpaar Martin en wijlen Ria Rovers-Neefs. 

Kort en goed de leden wensten inzicht in de kas omdat er een vermoeden bestond, dat de kasbeheerder wat makkelijk rondjes gaf aan de bar van de Knillispoort. Maar inzicht in het kasbeheer werd niet verstrekt. Sterker: bij de beheerders ontstond verontwaardiging over zulke aantijgingen.

De toenmalige leden droegen als vrijwillige bijdrage per zangavond een rijksdaalder bij. Een korte rekensom leerde dat niet alleen door die bijdragen, maar ook door een grote subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch en door het maandelijks ophalen en verkopen van grote hoeveelheden oud papier, de kas aanzienlijk moest zijn gegroeid….

Tweespalt  
In mei 1996 drongen, met name Arie Kramer en Ton Jansen er op aan, dat de Liederentafel -constructief- een bestuur zou gaan formeren. In hun streven werden zij ondersteund door de Stichting Knillispoort. Een bestuur dat verantwoording aflegt zou de organisatie ten goede komen. In een officieel bestuur zou uiteraard ook een penningmeester de verantwoording krijgen over het kasbeheer. Martin Rovers werd een plaats in het te vormen stichtingsbestuur aangeboden. Hij wees dit af.
Men bleef het oneens over de feitelijke financiële gang van zaken.
Duidelijkheid is er over deze gebeurtenis nimmer verstrekt. Kort en goed: Oprichters en beheerders verlieten met een viertal mensen, de kring van de Bossche Liederentafel.  
Rechtszaak
Het in mei 1996 opgerichte stichtingsbestuur van de Bossche Liederentafel zag na vergeefse pogingen tot nieuw overleg in september 1997 geen andere uitweg dan een kort geding bij het Kantongerecht in ’s-Hertogenbosch aan te spannen, om teruggave van de kas te vorderen. Dat proces heeft maanden geduurd mede veroorzaakt door eindeloze berekeningen over en weer. De definitieve uitspraak van de kantonrechter was op 6 oktober 1998. Het echtpaar Rovers moest een grote som geld overmaken aan de Bossche Liederentafel.
 
Uit de opgestapte leden- onder leiding van het echtpaar Rovers- vormde zich de nieuwe Liederentafel ‘de Meierij’.
Eigen optreden   
Noch in het jaar 2000 [derde editie Liederentafelfestival, georganiseerd door de Liederentafel 'De Meierij'], noch in 2001 ontving de Bossche Liederentafel een uitnodiging voor dit festival. Dankzij de bemiddeling door Cor Versteeg –bevriend met Frans Mettes- kreeg de Bossche Liederentafel alsnog in 2001 een uitnodiging voor het festival dat op 16 september 2001 [ koopzondag ] gehouden werd.
Aanvankelijk voelden nogal wat leden van de Bossche Liederentafel er weinig voor onder de wijde vleugels van de zwierige organisator - Martin Rovers- aan dat festival deel te nemen. In een later stadium werd alsnog besloten aan het festival mee te doen.
Het was eigenlijk een keuze voor een herhaling van het succesvolle -eigen- optreden van de Bossche Lierentafel op het festival van 2000.
Toen zong de Bossche Liederentafel -tegelijk ter opluistering van haar tienjarig bestaan- de gehele dag in café De Paternoster op de Markt!

© paul kriele, 21 augustus 2001/ Op verzoek op 15 december 2003 aangepast, teneinde de 'scherpe' kantjes uit deze zwarte bladzijde van de Liederentafel te halen .  
De namen van betrokkenen zijn op sommige plekken verwijderd [ 27 oktober 2007].

Jeroen Boschlied
Vijfhonderd jaar geleden stond ook de tijd niet stil.
Het eind der middeleeuwen, 
reformatie was op til [bis]
Jeroen, jij was bezeten, emoties kwamen los.
Zo'n tovenaar vind je niet gauw,
is opgestaan in jou [bis]
Dit is Jeroen Bosch..Terug naar boven