De–vergeten-Bossche familie Van Broechoven belicht in proefschrift

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2014 | Gewijzigd op: 08-12-2014
De familie Van Broechoven en de Bossche elite [1579-1629] in proefschrift 'Het spel van de macht'.
De in 1943 in Ottersum geboren Wim Cöp heeft zijn onderzoek naar de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch [1579 en 1629] afgerond met een boek. De in Uden woonachtige Cöp promoveert 11 december a.s. op dat onderzoek dat ten grondslag ligt aan die promotie.
De promovendus belicht de herkomst van de familie en de bestuurlijke structuur van het hertogdom Brabant , inclusief de positie van ’s-Hertogenbosch.

Wim Cöp [* Ottersum, 2 juni 1943] studeerde na het Gymnasium Rolduc aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij op 11 december 1974 promoveerde tot doctor in de landbouwwetenschappen.
De titel van zijn promotie aan de Tilburgse universiteit is
‘Het spel van de macht’.

Cöp was onder meer bestuurslid van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging.
Omslag van het
boek 'Het Spel van de macht'
.


Interessant voor de lezer is - naast de familiegeschiedenis - het onderscheid tussen de machtsgroepen binnen het stadhuis en in de stedelijke economie.
De onderzochte periode begint met de verzoening met koning Filips II van Spanje en eindigt met het tekenen van het capitulatieverdrag met Frederik Hendrik [1629]. Dat de Van Broechovens van aanzien en zeer machtig waren, blijkt wel dat ze zeven schepenen, twee pensionarissen en vier [stads-]rentmeesters leverden.
Buiten die politiek hadden ze als bierbrouwers en bezitters van windmolens, ook economisch gezien, greep op de stad en investeerden zij in landerijen.