Boek Zwitserse officier August von Bonstetten in Bosch regiment

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-02-2016 | Gewijzigd op: 01-03-2016
In de jaren 1815-1824, een deel van de tijd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat bestond uit België, Luxemburg en Nederland, maakten ook enkele regimenten met meestal protestantse Zwitserse soldaten, deel uit van het Nederlandse leger dat onder leiding stond van koning WilIem I.
Daar bevond zich ook de officier August von Bonstetten onder. Deze telg uit een vooraanstaande, aristocratische Zwitserse familie, besteedde zijn vrije tijd onder meer met het vastleggen van Bossche stadsgezichten en het beschrijven van zijn dageIijkse belevenissen.

-Boven: De boekomslag van August von Bonstetten.
met een  tekening van de Bossche Markt  1815/1816.

-Rechts boven: Gastvrouw Neeltje van der Ven-Blonk [2e v.r.], rechts  naast haar de kleinzoon van August: Ulrich von Bonstetten.
Uiterst links de auteur jac Biemans en dan CdK Wim van de Donk en Jacqueline van Waardenburg-Kerkhoff hoofdsponsorwerving.

-Rechts: De auteur Jac Biemans bij een getekend gezinsportret.

foto's © paul kriele, 29 febrauri 2016

Op de foto hierboven [rechts onder]:
Jac Biemans voor tekening met gezin Von Bonstetten uit de tijd der Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden[eind 18e eeuw] toen Vader Carl von Bonstetten ook in Nederland gelegerd is geweest. Carl is de grootvader van de bij de presentatie aanwezige Ulrich von Bonstetten.
---------------------------------------------------------------
Na een jaren lange studie [begonnen in 2007] heeft Jac Biemans [medewerker bij het Stadsarchief, door studie en onderzoek in Zwitserse archieven en bibliotheken zowel Von Bonstettens dagboek als ook zijn tekenboek boven water kunnen halen. Dat heeft -na het kopiëren en vertalen -geresulteerd in een lijvig ‘kunstalbum’, zoals CdK Wim van de Donk het loffelijk omschreef.
De commissaris ontving, in de Chinese bibliotheek van Huyzinge De Loet, waarover eerder al een album was verschenen, waardoor Biemans als beeldredacteur op de tekeningen van Von Bonstetten was gestuit, het eerste exemplaar .
-Links boven: de Chinese bibliotheek in Huyyzing De Loet, waar de boekpresentatie plaats vond.
Vooraan links auteur Jac Biemans, CdK Wim van de Donk [2ev.l.] en rechts wethouder Huib van Olden, een lid van de Zwiterse ambassade en burgemeester Roderick van de Mortel.
--Hier boven: de lezing door auteur Jac Biemans met vooraan
CdK Wim van de Donk en Neeltje van der Ven-Blonk.

-Links: Het proosten
door burgemeester Roderick van de Mortel,
wethouder Huib van Olden en Ulrich von Bonstetten
.

foto's © paul kriele, 29 februari 2016.
 

Voor afgaand aan de lovende reactie van Van de Donk op de uitgave van van Vantilt [de Uitgeverij bestaat vandaag 20 jaar] gaf auteur Jac Biemans in een vogelvlucht een impressie van het album met zijn gedetailleerde tekeningen.
De Zwitserse militair heeft twee eeuwen geleden in de stad unieke situaties, zowel stadsgezichten en ook volkse taferelen vastgelegd.
Van de Donk: Het is heel bijzonder dat in dit kunstalbumt twee landen over twee eeuwen zijn samengevoegd. Dit geeft inzicht in de staatkundige verhoudingen uit die tijd en de vraag is of door die aanwezigheid van buitenlandse regimenten dit aan de tweedeling van Nederland en België heeft bijgedragen.
Dit boek, uit een voor mij favoriet genre, vergroot onze kennis van de stad. In ieder geval geeft het een inkijk in en een overzicht van Den Bosch waarbij het militaire leven ook een belangrijke rol speelde. Het is nu een rauwe tijd, maar toen konden ze er ook wat van.
De commissaris haalde tot slot een spreuk aan uit het boek: Leef als je sterft, zul je wensen geleefd te hebben’.


Ulrich von Bonstetten, de achterkleinzoon van de Zwitserse officier August von Bonstetten* 1796- †1879.
Tekening van August von Bonstetten
De Bossche Markt met rechts
het rijtje waar nu hotel Central zit.

 

Bijzondere dank werd door Biemans uitgesproken naar
Hildegard Gantner- Schlee, Muttenz en Käthy Eder Matt degenen die Biemans in de verwerking van de originele Zwitserse taal naar het Duits en daarop naar het Nederland hebben geholpen. Bij deze namen hoort ook Jan Sietsma.

Op 16 maart a.s. geeft Jac Biemans een lezing in de Nederlands Hervormde Kerk op het Kerkplein. Biemans koos voor deze plek omdat op 6 januari 1822 August von Bonstette de 'inwijding' heeft meegemaakt van deze protestante kerk..

Meer over de boekuitgave door Jac Biemans, die het boek aan Neeltje van der Ven-Blonk heeft opgedragen, en uitgeverij Vantilt in artikel:  Tekeningen en dagboek van August von Bonstetten dd.  24 februari 2016.
Complimentjes
Een compliment willen we niet nalaten  te uiten aan de gastvrouw Neeltje van der Ven-Blonk die behalve een perfect lopende organisatie van deze bijzondere ceremonie en ontvangst, ook de gasten met allerlei eerbetoon en lekkernijen in de watten legde.
Neeltje van der Ven: 'Wijlen mijn man Clemens had hier bij moeten zijn. Oh, wat zou hij trots geweest zijn dat dit album hier gepresenteerd zou worden..'.

Terug naar boven