Historisch boek over De Groote Wielen /Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2009 | Gewijzigd op: 12-09-2013
Wethouder Geert Snijders reikt het 1e exemplaar van 'De Groote Wielen, er was eens..'  uit aan Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum. Het
2e Kamerlid van het CDA, Madeleine van Treurenburg en bewoonster van De Groote Wielen ontvangt het boek van Stef Jaske, directeur Regio Zuid van Heijmans
.

foto © henk van esch, 6 mei 2009.

'De Groote Wielen, er was eens... ', is gescheven door de in Den Bosch bekende amateur-archeoloog Anton Verhagen [*Eindhoven, 1944] en Dick Mol. Verhagen onderzoekt al vanaf de jaren 70 in de polders van de Bossche ommelanden naar resten uit de [pre-] historie. Daarvan heeft Verhagen-onder meer tentoongesteld  in het Hertogsgemaal in Gewande een brede collectie verzameld. 
Dick Mol [*Winterswijk, 1955] is medewerker van het Natuurhistorisch museum in Rotterdam.

Bij de stad werd in de jaren 90/2000 een diepe -40 hectare grote- zandput gegraven voor de aanleg van de Groote Wielen. Daaruit zijn fossielen uit het Pleistoceen [11.000 -2000.000 jaar geleden] naar boven gekomen. Dankzij een voorzichtige afgraving zijn de fossielen in hun originele samenhang bewaard gebleven. Hierdoor konden Verhagen en Mol een reconstructie maken van het gebied, zoals het er toen heeft uitgezien. De vastlegging ervan maakt het zeker voor de huidige bewoners interessant om te weten op welke historische grond zij nu feitelijk wonen.

De voorzichtige aanpak van het afgraven en blootleggen van de historische resten, maakt dat ook andere vwetenschappers blijk gaven van hun interesse voor dit gebied.
Het boek, dat op woensdag 6 mei 2009  in het sportlokaal van OJC/Rosmalen werd gepresenteerd, is uitgegeven door Uitgeverij DrukWare in Norg.