Maand van de Geschiedenis: Stuk van het jaar verkiezing

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2018 | Gewijzigd op: 16-10-2018
 In de Maand van de Geschiedenis is er landelijk weer de verkiezing [archief-] Stuk van 't jaar'. Dat is dit keer een  manuscripttekst van 1579 [Tachtigjarige Oorlog]. Dit documentje /brief is door Erfgoed  's-Hertogenbosch  ingestuurd om mee te dingen als 'Stuk van 't Jaar.
 

In die oorlog moest de stad 's-Hertogenbosche in januari 1579 kiezen voor de Unie van Atrecht [de katholieke kant] of die van Utrecht [kant van de opstandelingen/de Staatsen en dus het calvinisme]. In die situatie moesten  kostbare stukken  bewaakt en bewaard worden dat ze niet in verkeerde handen zouden komen. Zo is er een stuk een brief van een calvinistisch lid van het stadsbestuur,  Dirck Aertssen, dat in geheimschrift werd opgesteld. Op dit document is in kleine briefjes met speld vastgemaakt, de ontcijfering nog bewaard gebleven. 
Stemmen voor het 'Stuk van het jaar' kan nog vóór 24 oktober 2018  op stukvanhet jaar